Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/33/ihsan-muslu.gif): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

İhsan Muslu Tüm Yazıları

134 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İnsanı Cennete Götüren Ameli...

Peygamber Efendimize on yıl boyunca hizmet eden ve Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişen Enes b.Malik anlatıyor; ''Resul-i Ekrem Efendimiz ile oturuyorduk. Allah Resulü; ''Birazdan yanınıza cennetlik bir adam gelecek, onu görmek ister misiniz''.. buyurdu. Çok geçmeden Medineli bir sahabi çıkageldi. Ayakkabılarını elinde tutuyor, yeni abdest aldığı

20.02.2018
153 0 0

Çivizade Muhyiddin Efendi...

Osmanlı şeyhülislamlarının on birincisi. Kanuni Sultan Süleyman Han devri şeyhülislamlarındandır. Çivizade adıyla meşhur oldu. 1467 tarihinde Menteşe'de ''Muğla taraflarında'' doğdu. Babası Menteşeli alim ve hattat Çivi İlyas Şehid Efendidir. 1547 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Çivizade Muhyiddin Efendi, tahsil için İstanbul'a gelip, devrin alim

18.02.2018
126 0 0

Mehmed Şirvani...

Denizli'de bulunan Allah dostlarındandır. On sekizinci yüzyılın sonlarında Şirvan'ın Zerdab köyünde doğan Şeyh Mehmed Şirvani Hazretleri, bilinmesi gereken zahir ve batın ilimlerini tahsil etti. Bir çok yerde, halka İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatıp talebeler yetiştirdikten sonra Denizli'de yerleşti. 1851 yılında Denizli'de vefat etti. Tü

17.02.2018
95 0 0

Sultan Mehmed Reşat...

Sultan Mehmed Reşad, 2 Kasım 1844 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocukluğu, padişah olan babasının yanında geçti. Eğitim ve öğrenimine gereken önem gösterildi. Sultan Mehmed Reşad, amcası Sultan Abdülaziz zamanında rahat bir şehzadelik yapmasına rağmen ağabeyi Sulta

16.02.2018
81 0 0

Üsteğmen Agah Efendinin şehadeti ve son sözü...

Dünyanın en kanlı savaşı olarak görülen Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış bir millet için, Mustafa Kemal Paşa'nın taarruz planındaki tek hedefi; ''düşmanı, geride yeni bir cephe kurmasına olanak vermeyecek bir biçimde tek darbede mağlup etmek ve silahlarını ele geçirmekti.'' Tüm hazırlıklar bu hedef üzerine esas alınmıştı. Çünkü Türk Ordusu'nun

15.02.2018
83 0 0

Cennetül-Baki...

Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında Medine İslam devletinin gerçekleşmesinden sonra kurulan kutlu bir mezarlıktır Cennetü'l-Baki. Baki'u'l-Garkad isimleri de verilmiştir. Bu mezarlığa ilk defnedilen sahabi, İslam'ın Medine'de yayılmasında büyük emeği geçen ve İslam'da ilk defa müslümanlara cuma namazı kıldıran Es'ad b. Zürare oldu. Başka bir kanaate g

14.02.2018
87 0 0

İmam Cafer-i Sadık (ks)...

Ehl-i beytten ve meşhur velilerden. İslam alimlerinin gözbebeklerinden olup, seyyid ve oniki imamın altıncısı. Hazret-i Ali'nin torunlarından. Ashab-ı kiramı görmekle şereflenen Tabiin devrinin yükseklerinden ve evliyanın büyüklerinden olup, tasavvufda büyük rehberlerden olan ve kendilerine silsile-i aliyye denilen Nakşibendiyye yolu alimlerinin dö

11.02.2018
96 0 0

Bedir Kuyusu Başında...

Efendimiz başkanlığındaki müslüman ordusu, Cuma gecesi yatsı vakti girdiğinde Bedir kuyusu yakınlarına gelmişti... İslam ordusu, doğruca kuyu başına girmek yerine evvela bir miktar uzakta durmayı tercih etmişti... Böylelikle durum çok daha iyi ve etraflı bir şekilde tespit edilebilecekti!.. Efendimiz, Hazreti Ali Kerremallahu veche, Hazreti Zübeyr,

10.02.2018
100 0 0

Tacizade Cafer...

Osmanlı divan şairi ve münşi. Divan nesrindeki ustalığıyla tanınmıştır. Amasya'da doğdu, 18 Ağustos 1515'de İstanbul' da öldü. II.Bayezid dönemi defterdarlanndan Taci Bey'in oğlu, ünlü münşi Tacizade Sadi Çelebi'nin kardeşidir. Babasının gözetiminde iyi bir öğrenim gördü. Hocazade Muslihiddin, Hatibzade Muhiddin, Kestel-li Muslihiddin Mustafa gibi

09.02.2018
105 0 0

Şam Hakkındaki Hadisler...

İbni Havale (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu; ''Yakında işler, sizin muhtelif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır! Bir ordu, Şam'da, bir ordu, Yemen'de, bir ordu da Irak'ta olacaktır!'' İbni Havale (Radiyallahu Anh) şöyle dedi; Ey Allah'ın Rasulü! Eğer ben o zamana yetişecek olursam, benim için

07.02.2018
84 0 0