"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

İhsan Muslu Tüm Yazıları

512 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

HADİS-İ ŞERİFLERDE HASTAYI ZİYARET ETMEK...

Berrab b. Azib'den (RA) rivayet edilmiştir: ''Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem (SAV) bize hasta ziyaretini, cenazeyi takip etmeyi, aksırana ''Yerhamükellah'' demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesi için yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, mazluma yardım etmeyi ve selamı yaymayı emretti. (Buhari ve Müslim) Ebu Hüreyre (RA) Resulullah

Bugün
1 0 0

EY İNSANOĞLU SEN DÜNYADA YOLCUSUN...

Hayat, Rabbe giden bir yol; İnsan bir yolcu; ömür de süresi bilinmeyen bir yolculuktur. Birçok ayet ve hadiste İslam'ın ''sebil'' ve ''sırat-ı müstakim'' şeklinde ''doğru yol'' olarak anılması bunu gösterir. Mümin ebedi hayata doğru yaptığı bu yolculuğunda, yoldaki işaretlere dikkat ederek vuslata erişmeye çalışır. Şüphesiz dünya fanidir, dünya yol

23.01.2021
2 0 0

ALLAH'IN KULUNU SEVMESİ...

Abbasi Halifesi Harun Reşid, baş veziri Cafer Bermeki'yi huzuruna çağırıp ''Sen benim bu dünyada en sevdiğim, en güvendiğimsin. Dile benden ne dilersen'' der. O da ''Bir şey istemem sultanım" der. Halife, "Olmaz öyle şey, istediğin köşkleri sarayları hizmetçileriyle beraber sana vereyim" diyerek teklifini yeniler. Başvezirin cevabı yine ''istemem''

22.01.2021
1 0 0

GÖNÜLLERİN TAHT KURDUĞU ve ÖZLENEN ŞEHİR MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Merkezinde uzun yıllar birbirleriyle kavgalı Evs ve Hazrec kabilelerinin, etrafında ise birçok Yahudi kabilesinin yaşadığı, Arap yarımadasının batısında, Mekke'nin 350 km kadar kuzeyinde kadim bir şehirdir Medine. Gerek coğrafi konumu gerek arazi yapısı bakımından Mekke'den tamamen farklı olarak tarıma elverişli, zengin su kaynaklarıyla temayüz etm

21.01.2021
1 0 0

ALLAHIN İLK EMRİ ''OKU''...

İnsana verilen lütufların başında okuyabilme, okuduklarını anlatabilme kabiliyeti gelmektedir. Okumak okumayı, beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğreten Rahman'a (Rahman; 55 4) kalemle yazmayı, insana bilmediğini öğreten Rabbimize (Alak; 965-5) bir teşekkürdür. ''Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert ol

20.01.2021
1 0 0

HAK VE DELİL...

Ben hak ile delil gibi birbiriyle yarış eden iki yarış atı görmedim. Bunlar, omuz omuza verdikleri zaman hakları ödenmez bir nimettirler. Bu iki dosttan bir an olsun ayrı düşmemeye bak. Onlar, ebeveyn dağları gibi yek diğerlerinden ayrılmaz iki uygun dost olup, üzengilerine yapışan izzetleriyle aziz olur. Onlardan ayrılan nefs zilletten daha zelil

19.01.2021
5 0 0

ADALET, HER HAK SAHİBİNİN HAKKINI VERMEKLE OLUR...

Adalet, hayatta dirlik ve düzenlik, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı sağlayan bir erdemdir. Adalet, eşitlik ve hakkaniyet esaslarına uygun hareket etmeyi gerektirir. Adaletin sağlanması hukuk ve nizamların ortaya çıkmasının temel ve nihai sebebidir. Çünkü insanlar arasında malların, görevlerin dengeli ve ölçülü bir şekilde bölüşülmes

18.01.2021
3 0 0

BUGÜNLERDE ÇOK MUHTAÇ OLDUĞUMUZ DUADIR

Bizler de Hz. Ali Efendimizin duasını yapalım... Hz. Ali'nin Duası: Ey ihsanı bol Allah'ım! Sana hamd ederim. Ey yegâne Ma'bud! Senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey Yaradanım! Sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında Sana münâcaat ederim, her an sana yalvarırım. Gerç

17.01.2021
3 0 0

AİLEMİZİN HAYATINDA ŞİDDET OLMAMALIDIR

Aile içi şiddet... Aslında Şiddet kesinlikle aileyle beraber anılmaması gereken bir kelime değil mi Çünkü biz Kur'an'ın ifadesiyle, birbirimizle huzur bulalım, eşlerimiz elbisemiz olsun, bizi iyiliğe yöneltsin, kötülükten uzak tutsun diye aile kuruyoruz. Birer elbise gibi birbirimizi maddi ve manevi koruyalım, kusurlarımızı örtelim. Dünyada göz ayd

16.01.2021
4 0 0

EY GÖNÜL, DÜNYA FANİDİR ALDANMA...

Dünya ve içindeki her şey gelip geçicidir, her şeyin bir sonu vardır. Dünyadaki bu vazgeçilmez kanuna, her canlı gibi Ademoğlu da tabidir. Öyle ki insan, anne karnındaki halinden başlayarak ihtiyarlığına kadar, hayatı boyunca geçirdiği evreleri gözlemlediğinde, ömrü uzadıkça yaratılışının tersine çevirildiğini ve böylece gücünü kaybettiğini, nihaye

15.01.2021
5 0 0