"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

İhsan Muslu Tüm Yazıları

426 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

HAYA, İMANDANDIR...

İslam dini, insanın özünde var olan duyguları, Allah Teala'nı belirlediği ilkeler doğrultusunda iyiye yönlendirmeyi hedefler. İnsan fena ve çirkin olan söz ve fiillerden sakınmalıdır. Bunun için en önemli ilkelerin başında vicdan, haya ve utanma duygusunu içinde barındıran haya gelir. Haya; kişinin mahremiyet sınırlarını bilmesini sağlayan ve onu h

Bugün
2 0 0

İSLAM TARİNDE İLK CUMA NAMAZININ KILINDIĞI YER..

Rana vadisi ...ilk cuma namazının kılındığı yer. Peygamberimiz sav hicret esnasında Medine öncesindeki son duraktan, Kuba'dan ayrılırken Ranuna vadisinde irad ettiği ilk Cuma hutbesinde şöyle buyurmuştur: '' Ey insanlar !, ölmeden önce Allah'a tevbe ediniz, fırsat elde iken iyi işlere koşunuz... Biliniz ki, Cenab-ı Hakk, içinde bulunduğum yılın b

24.10.2020
2 0 0

DİL ve KALB...

Hz. Lokman, hikmet sahibi büyük bir hekim ve tıbbın inceliklerini çok iyi bilen mahir bir hekim olduğu için ona, Lokman hakim ya da Lokman hekim derlerdi. Günlerden bir gün efendis bir koyun getirdi ve ona, Şu koyunu kesiver dedi. Hz. Lokman as da koyunu kest. Efendisi, şimdi o koyunun en iyi iki organını getir dedi. Hz. Lokman gitti ve dil ile kal

23.10.2020
2 0 0

HZ. PEYGAMBER (SAS) AYNI ZAMANDA BİR ÖĞRETMEN İDİ...

Din, fert ve toplum hayatına anlam kazandıran, toplum halinde yaşayan insanların birbirlerini anlayabilmelerini kolaylaştıran ve kulun Allah'la ilişkilerini düzenleyen bir araçtır. Eğitim de bir anlamıyla, insanın doğuştan sahip olduğu yeteneklerinin geliştirilmesi ve bireylere birlikte yaşadığı toplumla uyum halinde yaşayabilme kabiliyetinin kaza

22.10.2020
2 0 0

SABAH NAMAZININ ÖNEMİ...

Sabah namazı vakti, insanların ihtiyaçlarını temin için yeryüzüne dağılmaya başlayıp, Allah'tan rızık talep ettikleri bereketli bir zamandır. Meleklerin kulların işleri ile ilgili bilgi arz ettikleri bir mübarek vakittir. Günün ilk ibadeti sabah namazıdır. Kitabımızda sabah namazına özel vurgu yapılmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: '' Güneş

21.10.2020
2 0 0

İSLAMDA AİLE HAYATININ ÖNEMİ...

Aile, toplum hayatının temel taşıdır. Dünyaya gelen her insan aile içinde yaşamaya başlar, aile tarafından korunur, yetiştirilir, ilk terbiyesini ve bilgilerini buradan alır. Onun için İslam aile hayatına büyük önem vermiştir. Çekirdek aile anne baba ve çocuklarından oluşmakla beraber geleneğimizdeki aile şekli ebeveyn ve çocuklarından başka büyük

20.10.2020
3 0 0

FAZİLET ve ÜSTÜNLÜK TAKVADIR...

İlk müslümanlardan olan Hz. Bilal, Habeşli siyah bir köle idi. Müslüman olduğu için türlü işkencelere maruz kalan annesi de öyleydi. Bir gün Bilal ve Ebu Zer tartışmışlar, bu esnada Ebu Zer, siyah olan annesinden dolayı Bilal'i ayıplamıştı. Buna üzülen Bilal, de Allah Resülü'ne gidip haber vermişti. Ebu Zerin bu davranışında cahiliye zihniyetinin

19.10.2020
4 0 0

YAHUDİLER PEYGAMBERİMİZE KUR'AN_I KERİM AYETLERİ HAKKINDA SORUYORLARDI...

Ey Muhammed ! Sana indirilenler içinde '' Elif Lam mim, Bu Allah katında olduğunda hiç şüphe olmayan bir kitaptır'' diye bir şeyler okuduğunu duyduk, gerçekten öyle mi .. Cabir b. abdullah şöyle rivayet etmiştir: Resulullah (sav) Bakara suresi'nin başında bulunan Elif Lam mim. Bu kitab işte bu kitap da hiç şüphe yoktur. ayetlerini okurken Ebu Yasi

18.10.2020
0 0 0

ÇOCUKLARIMIZ GÜLE BENZER..

Çocuk, evlilik ağacının bir meyvesi, toplumların yarınlarının güven kaynağıdır. Onun iyi ya da kötü huylu bir insan olması, aile, okul ve çevresinden aldığı terbiyeye bağlıdır. Bir tarihin, toplumun vatanın kaderini omuzlayacak yarının büyüklerinin küçük dünyalarını korumak ve her zaman temiz tutabilmek, bugünün büyüklerinin en önemli vazifesidir.

17.10.2020
5 0 0

DOSTLAR ARASINDA HEDİYELEŞMEK..

Hediye bir sevgi göstergesi olarak, karşılık beklemeden verilen bağıştır. Kendine gelen hediyeleri kabul eden ve hediyeye karşılık veren Peygamberimiz (sav) '' Hediyeleşin '' buyurarak,, hediyeleşmenin kalpteki kötü duyguları gidereceğini bildirmiş, küçükte olsa verilen hediyeyi hakir görmemeyi öğütlemiştir. (Tirmizi). Hediye vermek için özel günle

16.10.2020
5 0 0