Hüseyin Yağmur Tüm Yazıları

133 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

DÜZENİN ÖTEKİLEŞMESİ (4)

Kaldığımız yerden devam edelim... O yıllarda Falih Rıfkı Atay da aynı hayal kırıklığını çeşitli yazılarında şöyle dile getiriyordu :"Daha devrimin ikinci yılında Atatürk ve eserlerine inananlardan çoğu, bir fırsatını bulup memleketten çıkmak veya memlekette rahat ve kazanç mevkilerini elde etmekte sabırsızlanmakta idiler. Bu harap vatandan uzakta,

15.05.2019
6 0 0

DEMOKRAT PARTİ'NİN İKTİDARA GELDİĞİ SOSYAL VE PSİKOLOJİK ORTAM

Bugün Demokrat Partinin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950 tarihinin 69. senei devriyesi. Bu vesile ile o günleri, o günlerin sosyal ve psikolojik ortamını anmaya çalışacağız Önce şu hususu vurgulamakta fayda var: Bir Afrika Atasözünde 'Aslanların tarihi avcılar tarafından yazılır' denilerek tarih yapmak kadar tarih yazmanın da ne kadar önemli olduğuna

14.05.2019
4 0 0

DÜZENİN ÖTEKİLEŞMESİ (3)

Kaldığımız yerden devam edelim... Başbakan İnönü kadar iktidar partisi CHP'nin de içinde bulunduğu konum, rant paylaşım safahatını daha ziyade teşvik eder bir vaziyetteydi."Devlet bürokrasisi de CHP teşkilatı da her türlü prensipten uzak, küçük çıkarların peşinde koşan, halktan kopmuş bir çıkar şirketi haline gelmiş durumdaydı." (Yetkin,1997:30) Ke

10.05.2019
5 0 0

YAKIN TARİHİMİZDEKİ MAZBATA OLAYLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan mazbata olayı bana yakın tarihimizde yaşanan benzeri mazbata olaylarını hatırlattı. Bu vesile yakın tarihimizde, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında yaşanan mazbata olaylarını sizlerle paylaşayım dedim. Mazbata olaylarının ilki Gümüşhane de yaşanıyor. Atatürk'ün 1.Meclisi sonlandırıp erken genel seçime götü

08.05.2019
5 0 0

DÜZENİN ÖTEKİLEŞMESİ (2)

Kaldığımız yerden devam edelim... İdris Küçükömer, Ülke içinde bir sınıfa dayanmadan her zaman iktidar olabilen ve artık üründen önemli bir kısma el atabilen hem Osmanlı ve hem de Cumhuriyet bürokratları için bu tanımlamanın çok örtüştüğünden bahseder. İkinci Meşrutiyet'te, İslamcı çerçeveye sığınmış halk ile laik bürokrat kavganın devamını gördük.

03.05.2019
6 0 0

DÜZENİN ÖTEKİLEŞMESİ (1)

İstanbul İktisat Fakültesi Öğretim üyesi ve Dönemin teorisyen solcularından Prof. Dr. İdris Küçükömer 1969 yılında 'Düzenin Yabancılaşması' isimli bir eser neşretmiş ve bu vesileyle bütün siyasi kavramları altüst etmişti. Küçükömer, bu eseriyle ilerici-gerici, sağ-sol denkleminin yerlerini değiştirmişti. İdris Küçükömer'e göre Türkiye'nin solcuları

01.05.2019
6 0 0

AK PARTİ HÜKÜMETİNE KARŞI GENERALLERİN DARBE KALKIŞMASI

Bundan 12 yıl önce 27 Nisan 2007 günü generaller bir muhtıra yayınlayarak milletin seçtiği Hükümeti cebren devirmek istemişlerdi. Atatürk her ne kadar "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" dese de generaller egemenliği kayıtsız şartsız kendilerinde görüyorlardı. O günleri kısaca tekrar hatırlamakta fayda var.... Cumhurbaşkanlığı seçim sathı mail

27.04.2019
12 0 0

'POLİTİKADA SİYASİ TEKAMÜLÜN TÜKENİŞİ' NAZARİYESİ

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası yapılan siyasi analizlerde gözlerden kaçan ya da üzerine gidilmek istenmeyen hayati bir sorun var. Bu sorun; 'AK Parti'nin kuruluş felsefesine uygun siyasi aktörlerin sahnedeki yerlerini kaybetmesi yada yerlerine yenilerinin yetişmemesi' şeklinde kısaca özetlenebilir. AK Parti'nin kuruluş günlerinde siyaset sahnesin

26.04.2019
6 0 0

23 NİSAN 1920'DE KURULAN YENİ TÜRKİYE

Bugün; 23 Nisan 1920'de başlayan süreçle kurulan yeni Meclisi ve sonraki yıllarda bu Meclisin uğradığı akıbeti sizlerle paylaşacağım. 1.Meclis'in Teşekkülü: Sivas Kongresi'nden sonra, 1920'de yapılan seçimler sonucu İstanbul'da toplanan mebuslar İngiltere'nin Anadolu'yu parçalama planına karşı çıktı ve Türkiye'nin sınırlarını belirleyen Misak-ı Mil

23.04.2019
7 0 0

ŞEYH EFENDİNİN POLİTİK SIRRI (2)

Evvel zaman içinde, saklı tarihin yazılmamış bir döneminde Hasan Efendi isimli bir molla, dini tahsilini bitirdikten sonra Anadolu'da bir dağ köyüne imam olarak tayin olunmuştu. Hasan Efendi, köy halkıyla tanışıp samimiyeti biraz ilerlettikten sonra köyün çok eski camisinin yerine güzel bir cami ve onun yanına da bir Kur'an kursu yaptırmakla işe ba

19.04.2019
8 0 0