Yeni AkitHüseyin Öztürk01 Nisan 2021
Okunma: 9  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk
01 Nisan 2021
Abdülhamid suçsuz çıkarsa halimiz nice olur
Rûmî takvimle 31 Mart 1325, Miladi takvimle 13 Nisan 1909 tarihinde meydana gelen ve "31 Mart Vakıası" olarak anılan hadisenin artık bilinmeyen yönü kalmadı. II. Abdülhamid'i tahttan indirip, Halifeliğin ve Devlet-i Aliye'nin sonunu getirmek için düzenlendiğini namuslu tarihçiler yazar ve konuşurlar. Tekrarında fayda vardır. Bu vakıadan sonra 27 Nisan 1909 günü, II. Abdülhamid tahttan indirilir ve V. Mehmed Reşad tahta oturtulur. II. Abdülhamid devleti ve milleti muhafaza adına hareket ederek, kardeşi kardeşe kırdırmamak için çok büyük özen gösterir. Millet nezdinde aklanabilmesi için suçunun ortaya çıkması adına hakkında derhal tahkikat isteyerek şöyle der: - "Madem beni istemiyorlar, saltanatı biraderime ferağ ederim, devleti o idare etsin. Fakat bir meclis mi, yoksa Divan-i Âli mi ne kurulursa kurulup, benim hadiseyle alakamın olup olmadığı tespit edilsin". Ulu Hakan'ın bu talebi üzerine Said Paşa; endişeyle; "Hamid suçsuz çıkarsa halimiz nice olur" diye resmi tahkikatın açılmasına mani olur. Bu itiraf her şeyi anlatmaktadır. .. İngiliz ve Fransızlardan sürekli destek gören İttihatçılar, II. Abdülhamid Han'ı tahttan uzaklaştırıp, iktidara hâkim olmak için her yolu denemiş ve kendi tertipledikleri irticai faaliyetleri bahane ederek hadise çıkarmışlardır. İttihatçılar kurguladıkları irtica ithamıyla hem muhalefetten hem de II. Abdülhamid Han'dan kurtularak iktidarı ele geçirmişlerdir. II. Abdülhamid tahttan indirilince hemen çıkarılan kanunlarla devletin; mülki, adli ve askeri teşkilatlanmasındaki geçmiş uygulamaları ve yetkileri temizleyerek, Devlet-i Aliye'nin sonu getirmişlerdir. İttihatçıların mal bulmuş mağribi gibi gaspları şöyle anlatılır: "II. Abdülhamid Han, Yıldız Sarayından uzaklaştırılınca, hazine defterine kayıtlı elmas, inci gibi mücevherler, değeri milyarları bulan tarihi kıymetler, sandıklar içinde Harbiye Nezareti dış kapısı yanındaki iki binanın alt katlarına yerleştirildi. Ancak daha sonra mühürlü ka