"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Hüseyin Gültekin Tüm Yazıları

100 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Nur hadimleri

Nur hadimleri bu hizmet-i Kur'ânîyede bulunan kardeşlerini tenkit etmezler. Fenafil ihvan olurlar... Hata ve kusurlarına karşı gözlerini, kulaklarını kapatırlar. Onların meziyetleriyle, faziletleriyle iftihar ederler, naşirleri olurlar...Birlikte hizmet ettikleri kardeşlerinin gıpta damarlarını tahrik etmezler pederane, mürşidane muamelelerden sakı

06.07.2020
1 0 0

Yeni Asya'nın ikazları dinlenseydi

"Allah'ım ve milletim bizi affetsin..." nedametlerinden çok önce yetkililer Yeni Asya'nın uyarı ve ikazlarını dikkate alıp, "ne istediler de vermedik..." itiraflarıyla istedikleri siyasî desteklerini sağlamak uğruna devletin bütün kapılarını ardına kadar açmasalardı...Devlet erkânı olarak onların meddahlığını yapmasalardı. Bir bütün olarak ülkemizi

29.06.2020
4 0 0

Nedir bu hazımsızlık

Siyaset için sevmenin, siyaset için buğzedip kin bağlamanın Yüce Allah'ın ve Hz. Peygamberin (asm) men ettiği şeytanın bir tercihi ve düsturu olduğunu bilen insanlar olarak bizler, her zaman his ve hevalarımıza kapılmadan elden geldiği kadar mü'minleri siyasî tercihleri için değil; onları Allah için sevmenin hep gayretinde olduk.Tasvip etmeyip, beğ

22.06.2020
4 0 0

Korona korkusu

Bizim şimdi aylardır her Allah'ın günü önemli meşgalelerimizi, hatta ibadet, duâ ve tazarrularımızı erteleyek, öğrenmeye çalıştığımız korona haberleri mi daha meraka değer ve önemli Yoksa Üstad Bediüzzaman'ın İslâmın mukadderatıyla alâkalı 'birinci harb-i umumî' mi daha önemli bir hadiseİşte hemen herkesin merakla camiyi namazı terk edip merakla ra

15.06.2020
2 0 0

Siyasî tarafgirlik çok tehlikeli

Geçmişten günümüze baktığımızda ülke idarecilerinin etrafını yalakalığı meslek edinen bazı menfaatperestlerin kuşattığını görüyoruz.Bu çeşit insanlardan çok azı aklının erdiği kadar taraftar oldukları idarecilere yardımcı olmak için bazı doğruları söyleyen samimî kişiler olsa da çoğu eğriye eğri, doğruya doğru diyemeyenlendir. Sahip oldukları makam

08.06.2020
3 0 0

Şu tabloya bakın

Şehrin bir işlek caddesinde bir televizyon muhabirinin dini konularla sorduğu oldukça basit sorulara çoğu insanların verdikleri yanlış cevapları üzüntü ve taacüple karşıladım.İşte özetle soru ve cevaplar: "Kelime-i Şehadeti getirir misin" sualine yaklaşık on kişiden üç veya dört kişi doğru cevap verirken; geriye kalanların çoğu Kelime-i Şehadeti bi

01.06.2020
7 0 0

Meziyetler gizlenirse meyve verir

"Bir meziyetin varsa hafa türabında kalsın" buyuruyor Üstad Bediüzzaman.Yani sıradan insanlardan farklı olarak, sende gıpta edilecek bazı hasletler, bazı özellikler, imrenilecek bazı kabiliyetler, varsa bunları olur olmaz yerlerde nazarlara verme, gerekirse sakla, kamufle et tavsiyelerinde bulunuyor Üstad Bediüzzaman. Öncelikle kendisinin yapmadığı

18.05.2020
6 0 0

Zaman cemaat zamanıdır, şahıs zamanı değil

Üstad Bediüzzaman Nur hizmetlerindeki ferdî hizmet tarzlarının oldukça zor ve riskli olmakla beraber, hem kişinin kendisine, hem de bu ulvî dâvâya istenmeyen bazı menfî ve zararlı sonuçlarını görmüş olmalı ki "zaman cemaat zamanıdır; şahıs zamanı değil" diyerek talebelerine önemli mesajlar vermiştir.Deyim yerinde ise ordular kuvvetindeki haricî ifs

11.05.2020
8 0 0

Ahlâkî aşınmada kadın ve erkeğin rolü

Toplumda tuhaf bir anlayış var.Çoğu zaman aynı hatayı işleyen kadın yadırganıp, kınanırken; erkeğe nazar-ı müsamaha ile bakılıyor. Aynı harama giren, aynı günahı işleyen kadın şiddetle ayıplanıp, kınanırken; çekinmeden aynı veya benzeri günahı işleyen erkeğin bu davranışı ya hiç nazara alınmıyor veya olabilir anlayışıyla karşılanıyor. Meselâ cadde

04.05.2020
11 0 0

Yeni Asya'ya karşı olan hazımsızlık

Türkiye'de demokrasiye karşı yapılan ve kaoslara sebep olan bütün askerî darbelerde olduğu gibi 12 Eylül 1980 darbesinde de hemen herkes korkudan köşesine çekilip seyirci kalırken Yeni Asya gereken mücadeleyi verdi.Verdiği bu kahramanca mücadeleye karşı Yeni Asya bir taraftan 12 Eylül cuntacılarının hedefi olup, onların tehdit ve saldırılarına karş

27.04.2020
6 0 0