Hüseyin Gültekin Tüm Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İftiralara karşı dikkatli olmalı

Sırr-ı hikmetinin bir tezahürü olarak Yüce Allah'ın Hz. İsa'yı babasız olarak dünyaya göndermesi üzerinden bazı münafık ve müfterilerin iffet timsali Hz. Meryem'e olmadık bühtan ve iftralarda bulunmaları.Din, namus düşmanı müfterilerin benzeri iftira ve karalamalarla iffet timsali ezvac-ı tahirat olan Hz. Aişe validemize yaptıkları alçakça iftirala

Bugün
0 0 0

Oltaya takılan balık misali

Oltanın ucuna takılan yemi almaya gelen balığın oltaya takılıp, avlandığını gören yanındaki diğer balıkların da bu tuzağı göremeyip, yemi almak için bir rekabete girmek suretiyle oltaya takılarak canlarından olduklarına olta ile balık avlayanlar bilirler.Riskleri, tehlikeleri görebilme kabiliyetlerinden mahrum oldukları için bu gibi kapanları, tuza

15.04.2019
2 0 0

Darbelerle mücadele deyince...

Başta hangi iktidar olursa olsun, Yeni Asya her türlü bedelleri göze alarak darbelere hep karşı çıktı, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Örnek olarak gençler bilmese de meşrû iktidara karşı yapılan 12 Eylül askerî darbesine karşı Yeni Asya'nın takındığı o pervasız duruşu o günü yaşayan dost düşman hemen herkes

08.04.2019
6 0 0

Bir musîbet, bin nasihatten tesirlidir

Başta mevcut iktidar olmak üzere hemen herkesin, her kesimin hizmetlerini, faaliyetlerini taktirle karşılayıp, alkışlar eşliğinde övgüler yağdırdıkları malûm cemaate Yeni Asya hep mesafeli duruyordu; bununla da yetinmeyip, haklı olarak yanlış gördüğü bazı faaliyetlerinden dolayı ikaz ve tavsiyelerde bulunuyordu.Yeni Asya'nın ikaz ve tavsiyeleri kıs

01.04.2019
1 0 0

"Kesin bakalım şu alkışları" diyebilseler

Dünyaca ünlü bir piyanist önceden tuşları sökülmüş piyanosu ile konser vermek için salondaki hayranlarını ciddî bir saygı edasıyla selâmlayarak heyecanlı vücut hareketleriyle tuşları olmayan piyanosunu çalıyor gibi yaparak birinci eserini bitirdikten sonra, ciddî bir şekilde topluluğu selâmlayınca salondan çılgınca alkışlar yükseliyor.Piyanist ikin

19.11.2018
48 0 0

Bu nasıl dindarlık

Öteden beri dinî değerlere mesafeli olan, dinî yaşantıya yabancı kesimlerin dünkü yaşantıları ne ise üç aşağı beş yukarı bu gün de aynı.Geçmişte dinî değerlere aykırı olan giyim kuşamlarından tutun, her türlü hayat tarzlarına varıncaya kadar dün ile bu günkü yaşantılarında hemen hemen kayda değer bir fark yok. Ama dindar olarak bildiğimiz bizim kes

12.11.2018
39 0 0

Nev'i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik olmayınca

Üstad Bediüzzaman'ın tesbitiyle: "Nev'î insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir." Yani, bütün insanlık adına içler acısı, korkunç bir cehalet tablosu var.Türkiye'nin de dahil olduğu dünya üzerindeki insanların yüzde sekseni okumuyor, öğrenme ihtiyacı hissetmiyor. Değil çevrelerinde, ülkelerinde veya dünyada olup biten olayların perde arkasındak

05.11.2018
29 0 0

Tuhaf anlayışlarımız var

Farkına varmadan çoğu zaman birbirini nakseden tavır ve yaklaşımlarımız oluyor.İnsanları değerlendirirken çoğu zaman âdil olamıyoruz. Aynı veya benzeri hata ve kusurları işleyen insanlardan bir tarafı acımasızca ayıplayıp kınarken; diğer tarafı ya görmezlikten geliyoruz veya nazar-ı müsamaha ile bakıyoruz. Meselâ toplumda giderek artan ve hepimizi

29.10.2018
26 0 0

Dâvâ arkadaşlarımızın meziyetleri ile iftihar ediyor muyuz

İmam-ı A'zam'dan sitayişle bahseden bir grup insana kulak misafiri olan imamın annesi, yavaşça grubun yanına yaklaşarak safiyane bir ses tonu ile; "Bizim Numan'dan mı bahsediyorsunuz" der.Herkesin ilmine, feyzine, faziletine gıpta ile hayranlıkla meftun olduğu imamın annesinin halen oğluna "Bizim Numan" diyerek soru sormasına karşılık o insanlar da

22.10.2018
22 0 0

Dostların bir araya gelemediği bir Türkiye

Dost, ahbap ve akrabalarla bir arada bulunduğum ortamlarda medar-ı niza olacak konulara hiç girmiyorum.Hatta girenlere de mani olmaya çalışıyorum. Ta ki farklı görüşlerimizden dolayı dost ve akrabalar arasında olması gereken muhabbet ve kardeşlik bağları rencide olmasın. Bu samimî hassasiyetlerimize rağmen gelin görün ki aklını siyasetin acımasız c

15.10.2018
27 0 0