Hüseyin Gültekin Tüm Yazıları

69 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Nazlanmayı bırak, hizmete koş

Nur Talebelerinin de, beşer olmaları hasebiyle elbette zaaflarının, hataları olabilir.İstemeden de olsa bazı dargınlıklara meydan vermiş olabilirler. Meydana gelen dargınlıkların tamiri cihetine gidilmeli. Hele bir de dargınlıklar uhuvvete, muhabbete, kardeşliğe zarar veriyorsa, çok daha dikkatli olmamız lâzım. Haklı veya haksız olduğumuza bakmadan

13.05.2019
19 0 0

Ümmî Peygamberin (asm) yarı ümmî vârisi ve ümmî talebeleri

Kimi işçi, kimi işçi, kimi marangoz, kimisi tamirci...Kimi tüccar, kimi çoban, kimi bahçıvan, kimisi çerçi... Çok azı diplomalı. Binbaşı Asım, Yüzbaşı Refet, Yüzbaşı Kayalar, Muallim Sungur... Medrese tahsili görenlerin yanında tamamen âmi ve ümmî oldukları halde bu kudsî dâvâya baş koyan hizmetten hizmete koşan fedakâr hadimler var... Meselâ onlar

06.05.2019
15 0 0

O zaman öyleydi, şimdi böyle mi yani

Üstad Bediüzzaman'ın; Demokrat siyasî kadroların başa gelip, muvaffak olmaları için "İslâmiyet, vatan ve Kur'ân" adına açıktan destek vererek, nokta-i istinat olduğu ve talebelerine de bu yönde ikaz ve tavsiyelerde bulunduğunu ihvanlar olarak her halde haberdar olmamız lâzım.Üstadın, bu açık ve net mesajlarına ilâve olarak, Risale-i Nur'un bilhassa

29.04.2019
10 0 0

İftiralara karşı dikkatli olmalı

Sırr-ı hikmetinin bir tezahürü olarak Yüce Allah'ın Hz. İsa'yı babasız olarak dünyaya göndermesi üzerinden bazı münafık ve müfterilerin iffet timsali Hz. Meryem'e olmadık bühtan ve iftralarda bulunmaları.Din, namus düşmanı müfterilerin benzeri iftira ve karalamalarla iffet timsali ezvac-ı tahirat olan Hz. Aişe validemize yaptıkları alçakça iftirala

22.04.2019
11 0 0

Oltaya takılan balık misali

Oltanın ucuna takılan yemi almaya gelen balığın oltaya takılıp, avlandığını gören yanındaki diğer balıkların da bu tuzağı göremeyip, yemi almak için bir rekabete girmek suretiyle oltaya takılarak canlarından olduklarına olta ile balık avlayanlar bilirler.Riskleri, tehlikeleri görebilme kabiliyetlerinden mahrum oldukları için bu gibi kapanları, tuza

15.04.2019
12 0 0

Darbelerle mücadele deyince...

Başta hangi iktidar olursa olsun, Yeni Asya her türlü bedelleri göze alarak darbelere hep karşı çıktı, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.Örnek olarak gençler bilmese de meşrû iktidara karşı yapılan 12 Eylül askerî darbesine karşı Yeni Asya'nın takındığı o pervasız duruşu o günü yaşayan dost düşman hemen herkes

08.04.2019
19 0 0

Bir musîbet, bin nasihatten tesirlidir

Başta mevcut iktidar olmak üzere hemen herkesin, her kesimin hizmetlerini, faaliyetlerini taktirle karşılayıp, alkışlar eşliğinde övgüler yağdırdıkları malûm cemaate Yeni Asya hep mesafeli duruyordu; bununla da yetinmeyip, haklı olarak yanlış gördüğü bazı faaliyetlerinden dolayı ikaz ve tavsiyelerde bulunuyordu.Yeni Asya'nın ikaz ve tavsiyeleri kıs

01.04.2019
15 0 0

"Kesin bakalım şu alkışları" diyebilseler

Dünyaca ünlü bir piyanist önceden tuşları sökülmüş piyanosu ile konser vermek için salondaki hayranlarını ciddî bir saygı edasıyla selâmlayarak heyecanlı vücut hareketleriyle tuşları olmayan piyanosunu çalıyor gibi yaparak birinci eserini bitirdikten sonra, ciddî bir şekilde topluluğu selâmlayınca salondan çılgınca alkışlar yükseliyor.Piyanist ikin

19.11.2018
65 0 0

Bu nasıl dindarlık

Öteden beri dinî değerlere mesafeli olan, dinî yaşantıya yabancı kesimlerin dünkü yaşantıları ne ise üç aşağı beş yukarı bu gün de aynı.Geçmişte dinî değerlere aykırı olan giyim kuşamlarından tutun, her türlü hayat tarzlarına varıncaya kadar dün ile bu günkü yaşantılarında hemen hemen kayda değer bir fark yok. Ama dindar olarak bildiğimiz bizim kes

12.11.2018
57 0 0

Nev'i insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik olmayınca

Üstad Bediüzzaman'ın tesbitiyle: "Nev'î insanın yüzde sekseni ehl-i tahkik değildir." Yani, bütün insanlık adına içler acısı, korkunç bir cehalet tablosu var.Türkiye'nin de dahil olduğu dünya üzerindeki insanların yüzde sekseni okumuyor, öğrenme ihtiyacı hissetmiyor. Değil çevrelerinde, ülkelerinde veya dünyada olup biten olayların perde arkasındak

05.11.2018
40 0 0