Halil Elitok Tüm Yazıları

37 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şaban-ı Muazzam'da Berat Gecesi

Bu sene Berat Kandili, 19 Nisan 2019 Cumayı Cumartesiye bağlayan gece idrak edilecektir. Berat Gecesi; aynı zamanda mağfiret gecesidir.Bu geceyi Bediüzzaman Şuâlar adlı eserinde şöyle ifade etmektedir: "Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat"dır. 1 Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalıktan ku

18.04.2019
0 0 0

Hz. Ebu Zerri'l Ğıfari ve Hz. Muaviye'nin sarayı

Bugün yazıma Tarihin parlak sahifelerinden bir örnekle başlamak istiyorum.Sahabe Hz. Ebu Zerri'l-Ğıfari'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Medine çölü yakınlarındaki el-Rabaza şehrinde vefat etmiştir. Cesareti, dürüstlüğü ve yalnız hayatını sürdürmesiyle bilinir. Hz. Peygamberin (asm) övgüsüne mazhar olmuş bir sahabidir. Hz. Muaviye, kendisine Şam'd

12.04.2019
0 0 0

Devletin bekâsı

Kelimeler gayesinin dışında veya ifade ettiği manaların dışında kullanılırsa kavram karmaşasına sebep olur. Bu da dilin yozlaşmasını meydana getirir.Toplumları örfünden uzaklaştırır. Milletleri millet yapan unsurlardan birisi de dil birliğidir. Kaldı ki, beka sorunu varsa bunun yolu da ancak adaletle halledilir. Burada beka kelimesinin anlamına da

10.04.2019
1 0 0

Peygamberimiz (asm) ve gençlik

19-25 Kasım Mevlid-i Nebi Haftası olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın temasını "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlemiştir. Bu münasebetle biz de konuyu bu perspektiften bakarak değerlendireceğiz.Gençlik, bir ülkenin geleceğinde en önemli rol oynayacak kesimdir. Gençlik, kendi milletinin örfünü, kültür ve harsını gelecek nesil

25.11.2018
36 0 0

Allah'ın kitabı ile aldatmak

Yazımın başlığını bazıları yadırgayabilir.Böyle şey olur mu diyeceklerdir. Fakat tarihe baktığımız zaman bunun pek çok misallerini görmek mümkündür. Hz. Musa (as), döneminde yaşanmış; Belam b. Baura v.s. Bir başka makalemde de Bel'am b. Baura meselesini izah edeceğim. Ben burada yakın bir tarih olan İslâm tarihindeki Hakem Olayı'nda yaşananlar gün

11.11.2018
23 0 0

Siyaset ve ahlâk

İçinde bulunduğumuz şu günlerde yaşanan olaylar ve siyasi liderlerin birbirlerine karşı takındıkları tavırlar, gözümüzü bir kere daha tarihe çevirmek zaruretini hissettirdi.Ülkenin yönetimine talip olan herkes feraset sahibi olması gerekir. Her halde şu yaşanan tarihi bir hadise bize bir ibret olmalıdır. 1917 Rus ihtilâli sırasında Lenin, sırf komü

06.11.2018
32 0 0

Cumhuriyet, adâlet ve meşverettir

Cumhuriyetin 95. Yılını kutladığımız bugünlerde herkes cumhuriyetin faziletinden bahsediyor.Cumhuriyet, ülke yönetiminde vazgeçilmez bir yönetim şeklinden devlet büyüklerimiz bahsediyorlar. Fakat bahsedilen ve anlatılan cumhuriyetin kurallarının yüzde kaçı hayata yansıtılıyor Cumhuriyetin içi boşaltıldıktan sonra faziletinden bahsetmenin kime ne fa

30.10.2018
32 0 0

Zalimler korkaktır

Milletlerin hayatındaki yöneticiler için genel bir değerlendirme yapıldığında ya çok iyi bir yönetici veya zalim bir yönetici denir. Bu yöneticiler de anlayışlarına ve mantalitelerine göre idarî yöntem geliştirirler.Asıl olan, yöneticilerin dünya ve âhirette sorumluluktan kurtaracak şekilde Kur'ân ve sünnetteki esaslar muvacehesinde bir yöntem uygu

27.10.2018
24 0 0

Hicret ve Hazreti Ali

Ebu Talib'in vefatından sonra Kureyş'in Hz. Muhammed'e (asm) ve Müslümanlara yönelik baskı ve işkenceleri iyice artmıştı.Hz. Muhammed (asm) bu şartlar altında on üç yıl mücadele etti. Kureyşin ileri gelenleri toplanıp Hz. Muhammed'i (asm) öldürme kararı aldı. Allah-u Teâlâ bu konuda şöyle buyuruyor: "Hani bir zamanlar kâfir olanlar seni bağlayıp, h

12.10.2018
27 0 0

Aşure Günü'nün fazileti

Hicri yılbaşının ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü yani 20 Eylül 2018 Perşembe günü Aşure Günü'dür.Birçok olay ve hâdiselerin cereyan ettiği ve bundan dolayı da önem ve ehemmiyeti diğer aylara göre fazla olan aydır. Hz. Peygamber (asm) tarafından fazileti hususunda birçok hadislerde şöyle anlatılmaktadır: Hz. Ali (ra) tarafından nakledilmekt

20.09.2018
33 0 0