Halil Elitok Tüm Yazıları

45 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Salât-ı münciye

Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemi'il-ehvâli vel âfât" ile başlayan duânın özellikle farz namazların peşinden okunması duâların kabulü açısından önemlidir.Bu Salâvat-ı Şerifenin büyük önemi ve sevabı vardır. Sürekli bu salâvata devam edenin, belâlardan emin, gelecek musîbetlere per

17.01.2020
4 0 0

Anketlerin dili

23 Aralık 2019 tarihli Yeni Asya Gazetesi'nde "Din görevlilerinin güvenirlik derecesi" başlıklı Hüseyin Gültekin tarafından bir makale yayınlandı.Makalenin ilginç tarafı en güvenilir meslekler yüzde itibariyle sıralanmıştır. Beni en çok mesleğim gereği din görevlilerinin durumu ilgilendirdi. Diğerleri de elbette önemli, ama en çok din görevlilerin

04.01.2020
8 0 0

Cemaatlerin amacı

Cemaatler; toplumları harekete geçiren enerji jeneratörleridir.Cemaatler; bu ülkenin vazgeçilmezleridir. Olmazsa olmazlarıdır. Çünkü; toplumu birbirine kaynaştıran kaynak makineleridir. Cemaatler; bu ülkenin temel taşlarıdırlar. Cemaatler; İslâm bünyesinin uzuvları, yani gövdesinin dallarıdır. Cemaatler; Kur'ân'ın emrettiği şekilde bir bütün ol

26.12.2019
8 0 0

Mesnevî ve Risale-i Nur

Mevlana Celale'd-Din-i Rumi'nin 746. Vuslat Gecesi olması nedeniyle Gözümüzü bir kere daha Bediüzzaman'la, Risale-i Nurlar'la ve Mesnev-i Şerifile olan alakasına çevirdik.Mevlana Celaleddin-i Rumî (H. 604672 M. 12071273) yılları arsında yaşamış ve Hadis-i şerifte belirtildiği gibi her asırda gelecek olan müceddidler içinde 7. Sırada kabul edilen ve

19.12.2019
10 0 0

Bediüzzaman'ın namazı

İbadet deyince ilk akla gelen namazdır.Çünkü namaz, ibadet hazinesinin anahtarıdır. O hazineden azamî derecede istifade edebilmek için bazı kurallara riayet etmek gerekir. Özellikle namazda huşuun bir başka ifade ile motivasyonun sağlanabilmesi için Bediüzzaman gibi asrın söz sahibine müracaat etmek gerekir. Bediüzzaman'ın ibadet motivasyonunu göst

15.12.2019
10 0 0

Yönetimde liyakat

Bu yazımda son zamanlarda üzerinde uzunca durulan bir konudan bahsetmek istiyorum.Yönetimde liyakat bir başka ifade ile sorumluluk ahlâkı. Yönetimde salâhat mı esas Yoksa maharet mi esas Günümüzde en çok karıştırılan konuların başında gelen bir konudur. Çünkü; yönetim, bir başka ifadeyle sorumluluk uhdesine verilen kişi ister devlet yöneticisi olsu

07.12.2019
11 0 0

Ramazanın gölgesi

6 Mayıs 2019 Pazarı Pazartesiye bağlayan gece teravih kılınarak idrak edeceğimiz Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden azamî derecede istifade edebilmek için, içinde bulunduğumuz Şaban ayının son günlerini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.Çünkü; Şaban ayının son günlerinde bir hutbe irad eden Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan ayının kıymetini

06.05.2019
54 0 0

İnancın sosyal hayata etkisi

Ruh ve beden gibi, maddî ve manevî unsurları bünyesinde barındıran insanoğlu, bir yandan maddî varlığının devamı için uğraşıp çabalarken, öte yandan ruhî gıdası olan dinî inanç duygusunu tatmin gayesiyle, bazen gökteki Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara; bazen de yeryüzündeki ateşe, hayvanlara ve kutsal saydığı bir takım varlıklara tapmıştır. İşte bu duru

02.05.2019
31 0 0

Şaban-ı Muazzam'da Berat Gecesi

Bu sene Berat Kandili, 19 Nisan 2019 Cumayı Cumartesiye bağlayan gece idrak edilecektir. Berat Gecesi; aynı zamanda mağfiret gecesidir.Bu geceyi Bediüzzaman Şuâlar adlı eserinde şöyle ifade etmektedir: "Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat"dır. 1 Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalıktan ku

18.04.2019
29 0 0

Hz. Ebu Zerri'l Ğıfari ve Hz. Muaviye'nin sarayı

Bugün yazıma Tarihin parlak sahifelerinden bir örnekle başlamak istiyorum.Sahabe Hz. Ebu Zerri'l-Ğıfari'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Medine çölü yakınlarındaki el-Rabaza şehrinde vefat etmiştir. Cesareti, dürüstlüğü ve yalnız hayatını sürdürmesiyle bilinir. Hz. Peygamberin (asm) övgüsüne mazhar olmuş bir sahabidir. Hz. Muaviye, kendisine Şam'd

12.04.2019
26 0 0