"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Halil Elitok Tüm Yazıları

70 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İstişare eden ve etmeyen

Gerek devlet işlerinde ve gerekse dünyevî işlerde insanların yapması gereken ne kadar zeki ve becerikli olursa olsun kendi fikrinin her şeyden üstün olduğunu benimsemesinden ziyade ilgi uzman kişilerle istişare etmelidir. Bu konuda güzel bir atasözümüz vardır: "Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış."İstişare eden kimse, her konuda bilg

28.02.2021
8 0 0

Barla sadıklarından Mustafa Çavuş

Bediüzzaman Said Nursî'nin talebelerinden olan Marangoz Mustafa Çavuş, 1882 yılında Barla'da dünyaya geldi ve 2 Şubat 1939'da yine Barla'da vefat etti.Mezarı Barla Kabristanı'ndadır. 57 yaşında vefat eden bu zâtın esas ismi Hulusî Mustafa'dır. Çanakkale ve İstiklâl Savaşları'na katıldı ve gazi oldu. Hayatının on sekiz senesi askerlikte geçti. Barla

14.02.2021
10 0 0

"İ'caz-ı Kur'ân-ı beyan et"

Bediüzzaman, Birinci Cihan Savaşı'ndan önce görmüş olduğu bir rüya-i sadıkada kendisine "İ'caz-ı Kur'ân-ı beyan et" diye bir nevi talimat verilir. Kur'ân'ın mu'cizeliğinin açıklanması anlamında kullanılan bu ifadenin hakikati şudur: 28. Mektubun 7. Meselesi'nde şöyle anlatılmaktadır:"Eski Harb-i Umumî'den ve evailinde, bir vakıa-i sadıka da görüyor

09.02.2021
5 0 0

"Konu mankeni"

Son günlerde gündemi meşgul eden ve hatta TV programlarının konusunu teşkil eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın 1 Ocak 2021 Cuma günü Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklama var.Konu, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında bulunan başörtülü hanım hakkında gazetecilerin sorduğu soruya "Konu mankeni" benzetmesi yapmasıdır. Aslında Cumhurbaşkanı,

07.01.2021
4 0 0

Salgın hastalıklar

İçinde bulunduğumuz Korona salgınını düşünürken meselenin dış boyutunun yanında bir de iç boyutuna bakma ihtiyacını duydum.Yani bir başka ifade ile meseleye mana-i harfiyle veya mana-i ismiyle bakmak gerçek değerlendirme olacaktır. Salgın hastalıklar, salgın yıkımlara sebep olmaktadır. Manevî mutasyonlara sebep olmaktadır. Salgın, ihanetler, Salgın

26.12.2020
11 0 0

Üç 's'den biri olan samimiyet - 2

Bir önceki yazımızda Risale-i Nur Talebesinin önemli üç özelliklerinden biri olan sadâkattan bahsetmiştik. Bu yazımızda da ikinci özellikleri olan samimiyetten bahsetmek istiyorum.Samimiyet, bir başka ifade ile ihlâs, dilimizin ve kalbimizin bir olması demektir. Bu hususta Abdü'l-Kadir Geylani (ks), "Eğer dilinle söylediğini kalbinle doğrulamıyorsa

12.12.2020
7 0 0

Gönenli Mehmet Efendi

İstanbul'un Kibar-ı Evliyasından birisi olan Merhum Gönenli Mehmet Efendi (Öğütçü), aynı zamanda Üsküdarlı Ali Efendi'nin vefatından sonra Reisü'l-Kurra unvanına sahip olan birisidir.İstanbul'un çeşitli camilerinde görev yapmış ve Anadolu'dan İstanbul'a giden talebelerin de melce-i olmuş bir mübarek zattır. Bu girizgâhtan sonra aşağıda yaşanan bir

05.12.2020
5 0 0

Üç 'S' ile talebenin özelliği

Risale-i Nur Talebelerinin her şeyden önce kendi içinde uhuvveti sağlayabilmeleri için üç 'S' dediğimiz Sadâkat, Samimiyet ve Sorumluluk prensiplerini bi hakkın hayatında uygulama gayretinde olması gerekir.Sadâkat konusuna geçmeden önce insan hayatının iki dünyasının hayatını formüle eden üç esası Bediüzzaman Tarihçe-i Hayatı'nda şöyle bahseder: "H

02.12.2020
9 0 0

Şükür ve duâ

Tarihin altın sayfalarından bir not düşme adına Asr-ı Saadet'ten bir yaprağı sunmayı istedim.Bir gün Hz. Ömer (ra), Mescid-i Nebeviye'ye erken geliyor. Arkasından Hz. Ebu Bekir (ra) geliyor. Hz. Ebu Bekir; Hayrola Ya Ömer! Bugün erkencisin diyor. Hz. Ömer, evde karnımı doyuracak bir şey bulamadım, onun için erkenden geldim ki, bir zuhurat olurda on

18.11.2020
14 0 0

Mevlid okutmak

Mübarek gecelerde, düğün ve herhangi bir işin kolaylanması için mevlid okutma adeti Türkiye ve Türk toplumlarında olmazsa olmazıdır.Bu itibarla yapılan bir işin âdeta parçasıdır. Sanki mevlid okutulmazsa bir şeyler eksikmiş gibi algılanır. İşin bu tarafı farklı bir şey. Kandiller geçidine yaklaştığımız bu günlerde bizler de Mevlid hakkında durumu o

23.10.2020
11 0 0