Halil Elitok Tüm Yazıları

39 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ramazanın gölgesi

6 Mayıs 2019 Pazarı Pazartesiye bağlayan gece teravih kılınarak idrak edeceğimiz Ramazan ayının feyzinden ve bereketinden azamî derecede istifade edebilmek için, içinde bulunduğumuz Şaban ayının son günlerini iyi değerlendirmemiz gerekmektedir.Çünkü; Şaban ayının son günlerinde bir hutbe irad eden Peygamber Efendimiz (asm), Ramazan ayının kıymetini

06.05.2019
22 0 0

İnancın sosyal hayata etkisi

Ruh ve beden gibi, maddî ve manevî unsurları bünyesinde barındıran insanoğlu, bir yandan maddî varlığının devamı için uğraşıp çabalarken, öte yandan ruhî gıdası olan dinî inanç duygusunu tatmin gayesiyle, bazen gökteki Güneş'e, Ay'a ve yıldızlara; bazen de yeryüzündeki ateşe, hayvanlara ve kutsal saydığı bir takım varlıklara tapmıştır. İşte bu duru

02.05.2019
12 0 0

Şaban-ı Muazzam'da Berat Gecesi

Bu sene Berat Kandili, 19 Nisan 2019 Cumayı Cumartesiye bağlayan gece idrak edilecektir. Berat Gecesi; aynı zamanda mağfiret gecesidir.Bu geceyi Bediüzzaman Şuâlar adlı eserinde şöyle ifade etmektedir: "Elli senelik bir manevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen Leyle-i Berat"dır. 1 Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalıktan ku

18.04.2019
15 0 0

Hz. Ebu Zerri'l Ğıfari ve Hz. Muaviye'nin sarayı

Bugün yazıma Tarihin parlak sahifelerinden bir örnekle başlamak istiyorum.Sahabe Hz. Ebu Zerri'l-Ğıfari'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Medine çölü yakınlarındaki el-Rabaza şehrinde vefat etmiştir. Cesareti, dürüstlüğü ve yalnız hayatını sürdürmesiyle bilinir. Hz. Peygamberin (asm) övgüsüne mazhar olmuş bir sahabidir. Hz. Muaviye, kendisine Şam'd

12.04.2019
12 0 0

Devletin bekâsı

Kelimeler gayesinin dışında veya ifade ettiği manaların dışında kullanılırsa kavram karmaşasına sebep olur. Bu da dilin yozlaşmasını meydana getirir.Toplumları örfünden uzaklaştırır. Milletleri millet yapan unsurlardan birisi de dil birliğidir. Kaldı ki, beka sorunu varsa bunun yolu da ancak adaletle halledilir. Burada beka kelimesinin anlamına da

10.04.2019
13 0 0

Peygamberimiz (asm) ve gençlik

19-25 Kasım Mevlid-i Nebi Haftası olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılın temasını "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlemiştir. Bu münasebetle biz de konuyu bu perspektiften bakarak değerlendireceğiz.Gençlik, bir ülkenin geleceğinde en önemli rol oynayacak kesimdir. Gençlik, kendi milletinin örfünü, kültür ve harsını gelecek nesil

25.11.2018
47 0 0

Allah'ın kitabı ile aldatmak

Yazımın başlığını bazıları yadırgayabilir.Böyle şey olur mu diyeceklerdir. Fakat tarihe baktığımız zaman bunun pek çok misallerini görmek mümkündür. Hz. Musa (as), döneminde yaşanmış; Belam b. Baura v.s. Bir başka makalemde de Bel'am b. Baura meselesini izah edeceğim. Ben burada yakın bir tarih olan İslâm tarihindeki Hakem Olayı'nda yaşananlar gün

11.11.2018
35 0 0

Siyaset ve ahlâk

İçinde bulunduğumuz şu günlerde yaşanan olaylar ve siyasi liderlerin birbirlerine karşı takındıkları tavırlar, gözümüzü bir kere daha tarihe çevirmek zaruretini hissettirdi.Ülkenin yönetimine talip olan herkes feraset sahibi olması gerekir. Her halde şu yaşanan tarihi bir hadise bize bir ibret olmalıdır. 1917 Rus ihtilâli sırasında Lenin, sırf komü

06.11.2018
41 0 0

Cumhuriyet, adâlet ve meşverettir

Cumhuriyetin 95. Yılını kutladığımız bugünlerde herkes cumhuriyetin faziletinden bahsediyor.Cumhuriyet, ülke yönetiminde vazgeçilmez bir yönetim şeklinden devlet büyüklerimiz bahsediyorlar. Fakat bahsedilen ve anlatılan cumhuriyetin kurallarının yüzde kaçı hayata yansıtılıyor Cumhuriyetin içi boşaltıldıktan sonra faziletinden bahsetmenin kime ne fa

30.10.2018
41 0 0

Zalimler korkaktır

Milletlerin hayatındaki yöneticiler için genel bir değerlendirme yapıldığında ya çok iyi bir yönetici veya zalim bir yönetici denir. Bu yöneticiler de anlayışlarına ve mantalitelerine göre idarî yöntem geliştirirler.Asıl olan, yöneticilerin dünya ve âhirette sorumluluktan kurtaracak şekilde Kur'ân ve sünnetteki esaslar muvacehesinde bir yöntem uygu

27.10.2018
46 0 0