"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

H. Muharrem Okur Tüm Yazıları

97 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Medrese-i Yusufiye kitabı" ile yangınları söndürelim

Medrese-i Yusufiye hizmetlerine başlamamızdan itibaren böyle bir kitaba olan ihtiyacı hissettik.Mahkûmlar, birçok defa böyle bir ihtiyacı getirmişti. Biz de konunun önemli olduğunu ifade eden yazılar yazdık. 15 Temmuz'dan sonra Medrese-i Yusufiye sakinlerinin sayısı hızla arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu artışla birlikte Risale-i Nurlar'daki Me

04.07.2020
1 0 0

Sabah kalktığında

1980 Askerî Darbesi ile birlikte eğitimdeki kalite düşmeye devam ediyor.Bu düşüş 28 Şubat ve 15 Temmuz ile daha da hızlandı. Her darbede en çok eğitim sistemimiz zarar görüyor. Eğitimden el çektirilen yetişmiş kadrolar atıl hale getiriliyor. Bir çok kaliteli insanımız yurt dışına giderken, ülkemizde kalanlara ise hizmet etme imkânı verilmiyor. Yete

27.06.2020
5 0 0

Hürriyet, adalet, meşveret

"Bu dürus-u Kur'âniyenin (Kur'ân derslerinin) dairesi içinde olanlar allame ve müçtehidler de olsalar, vazifeleri, ulum-u imaniye cihetinde yalnız yazılan şu Sözler'in şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir."Demokratik ülkeler meşveretin manasını en güzel yaşayan ülkelerdir. Bu prensibi hayata geçiren dünya devletlerine bakalım, maddî, manevî g

20.06.2020
2 0 0

Nefis muhasebesi

Bu hafta yazımın birinci kısmını Nefis Terbiyesi kitabı hakkında yazmak istiyorum.Herkes kabul eder ki Zübeyir Gündüzalp Üstadımız Said Nursî'nin en kıymetli talebelerinin birincisi. Gerek sağlığında, gerekse vefatından sonra, Nur Talebesi olan herkesin örnek aldığı, onun gibi olmak istediği kahraman bir ağabeyimiz. Risale-i Nurlar'ı tanıdığımız yı

13.06.2020
1 0 0

Risale-i Nurlar'ı okumak, okutmak

"Risale-i Nurlar'a ekmek sudan ziyade ihtiyaç var". Risale-i Nur Külliyatı'ndan Risale-i Nurlar'ı tanıyan kimseler, aldıkları manevî nimetleri bir an evvel herkese tattırmak isterler. Geçmiş yıllarda geçirdikleri zamanları boşa geçmiş sayarak, telâfi etmek için her türlü gayreti gösterip, her türlü fedakârlığı yaparlar. Risale-i Nurlar'ı okutmak, o

06.06.2020
4 0 0

Araştırma ehli olmak

Toplumumuzun en önemli hastalıklarından birisi de sorgulamamak.Daha ziyade az gelişmiş ülkelerin problemi bu. Ana mesele eğitim. Gelişmiş ülkeler, daha küçük yaşlardan itibaren insanlarını sorgulamaları için eğitiyor. Bizler çok küçük yaşlarda okulda öğretmenin, günlük hayatta sevdiklerimizin doğruları ile eğitildik. Şu yaşlara geldik bu tür eğitim

30.05.2020
3 0 0

Büyük müçtehid İmâm-ı Â'zam Ebu Hanife

Bu hafta 2-3 ay önce kısmen okuduğum," Meşhurların Son Anları kitabından" iki tarihi hadiseyi nakletmek istiyorum.Bu konuyu yazmamın bir sebebi de Perşembe günü yaşadığım bir tevafuktur. Gündüz internetten izlediğim bir programda birinci tarihî hadiseyi örnek olması bakımından nakletmesidir. "Yetmiş yaşındaki büyük âlimin her gün işkenceye maruz ka

23.05.2020
8 0 0

Yeni Asya: Zor günlerde bir sığınak

Bu hafta başında, üniversiteyi bitirmesine az kalmış bir öğrenci kardeşimizden güzel bir yazı geldi. Köşemiz de bu yazıyı yayınlayacağız:"Allah razı olsun. "Benim gözümde en mühim hizmet bu.. Naçizane kanaatim böyle.. Diğer bazı arkadaşların da Nurlu hizmetleri olabiliyor, fakat bu asırda onlar çok silik kalıyorlar nazarımca.. Nasıl Risale-i Nur sa

16.05.2020
5 0 0

Nurun bayramı

Elbette nev-i beşer ahir vakitte ulum ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir (20. Söz, Sözler) Risale-i Nur'un her tarafta intişarı bir büyük bayram. (Emirdağ Lâhikası 2)Risale-i Nur Külliyatı 1956-1958 yılları arasında ilk defa bugünkü şekliyle basıldı. Mustafa Türkmenoğlu Ağabey anlat

09.05.2020
6 0 0

İki farklı mektup

Bu hafta iki farklı mektup yayınlıyoruz.İlki Risale-i Nurlar'ın cazibesini gösteren bir mektup. İsteyiş şekline bakınca "Ben Nurların samimÎ müşterisiyim. Bazı hakikatleri hissettim. Bu hakikatlere yakından temas etmek istiyorum. Hatta bu eserleri hediye ettiğinizi bildiğim halde kendi paramla alıp okumak istiyorum. Bakmayın benim farklı fikirde ol

02.05.2020
12 0 0