"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Faruk Çakır Tüm Yazıları

676 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Z kuşağı ve eğitim

Nesiller arası kopukluk hemen her ülkenin dertleri arasında yer alır.Yaşça büyük olanlar gençlere nasihat ederken haklı olarak "Bizim zamanımızda şöyleydi, böyleydi" derler, ama bu nasihatlerin yerini bulması kolay değil. Çünkü "Zaman değişmiş, asır başkalaşmış; herkes dünyaya dalmış" durumda. Kuşaklar arasında anlayış farkının olması tabiîdir, ama

Bugün
0 0 0

Çare vardır

Dertlerimiz ve problemlerimiz dizi değil, belimizi de aşmış olabilir.Ancak Türkiye'nin önünde duran büyük dertlerin tamamının çaresi vardır ve bellidir. Daha da dikkat çekici olan, idarecilerin de bu çarelerin farkında olduğudur. Mesele bu çareleri iyi niyetle uygulayıp uygulamamakta düğümleniyor. Meselâ, 'sosyal medya' bir vasıtadır. İyi yönde de

03.07.2020
1 0 0

Boğazdaki kayıkçının tercihi

Türkiye'nin demokrasi yolundaki yürüyüşü yıllar önce başlamış ve başka pek çok ülkede olduğu gibi sancılı olmuştur. Böyle olması da eşyanın tabiatına uygun bir durumdur. Alın teri akıtmadan, sıkıntı çekmeden 'Büyük Türkiye' olmak kolay değildir.Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Türkiye Yazarlar Birliği'nin youtube

02.07.2020
1 0 0

Kitap dostluğu buraya kadar mı

Geçen sene Mayıs ayının başında (2019) Çayeli merkezde bir güzelliğe şahit olmuş ve sevincimizi de "Çay iç, kitap oku" demek suretiyle dile getirmiştik. (Yeni Asya, 9 Mayıs 2019) Bu sene ise sevinmek yerine bir burukluk kapladı içimizi.Burukluğun sebebi şu: Geçen sene Çayeli ilçe merkezinde açılan ve hepimizi sevindiren 'Gençlik Kitap Kafe' kapatıl

01.07.2020
1 0 0

Korku duvarı da aşılır

Aldatarak ve korkutarak iş görmek bazı idarecilerin hoşuna gitse de bu durumun sonsuza kadar sürmesi mümkün değil.Bir noktaya gelindiğinde aldatmak da, korkutmak da işe yaramaz ve yaramıyor. Bazı idarecilerin aldatarak iş gördüğü inkâr edilemez. Hayali hakikat olarak göstermek, enflasyon ve benzeri konulardaki rakamlarla oynamak, doğru bilgiler yer

30.06.2020
1 0 0

Dünya düzeni sarsılırken

Virüs salgını sonrası yaşananlar doğrudan ya da dolaylı olarak insan haklarının ihlâl edilmesine bahane ediliyor ki bunun kabul edilebilir bir yönü yok.İnsanların en hassas olduğu sağlık meselelerini dahi istibdatlarına alet eden idareciler ancak kınanmayı hak eder. Yaklaşık dört yıldır Birleşmiş Milletler (BM) İşkence Özel Raportörlüğü görevini yü

28.06.2020
3 0 0

Adaletsiz adımlar ters teper

Hak, hukuk ve adalete aykırı bir şekilde atılan her adım uzun dönemde ters teper ve belki de o adımları atanları da mağdur eder.Başka türlü olması zaten eşyanın tabiatına aykırı olur. Geri dönüp bakıldığında adalet anlayışına aykırı şekilde alınan her kararın uzun dönemde bir şekilde telâfi edildiği görülür. 1950 öncesi yapılan işler, alınan adalet

27.06.2020
4 0 0

60 yıl sonra

Adaletle hükmetmenin ne kadar mühim olduğunu gösteren bir hadise daha yaşandı:Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen bir kanun teklifiyle 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, 'Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararlar hükümsüz hâle getirilecek ve Yassıada'da yargılananlara ya da varislerine tazminat hakkı doğacak. "Yassıada teklifi" TBMM Baş

26.06.2020
3 0 0

Filistin'i unutma

Filistin meselesi başta İslâm alemi olmak üzere hür dünyanın çözüme kavuşturamadığı bir mesele olarak dünyanın gündeminde bulunuyor.İsrail, bütün dünya ile alay edercesine kendi bildiğini yapmakta ısrarlı. Hür dünyayı ve tepkileri duymak istemeyen İsrail'i kendine göre güvendiği yerler var. Ancak uzun dönemde kaybedeceğini unutmamalı. Çünkü yaptıkl

25.06.2020
3 0 0

Dünya İslâmı arıyor

Dünyanın ve insanlığın 'Asr-ı Saadet'e muhtaç olduğu ve başka isimlerle de ifade edilse temelde onu aradığını söylemek mümkün.Her türlü 'izm'i arayan ve deneyen insanlığın huzur ve mutluluğa kavuşamadığı ortada. Kovid-19'un da her gün ve her an dünyanın ölümlü olduğunu hatırlatması insan fıtratındaki arayışın daha fazla gizlenemeyeceğini ortaya koy

24.06.2020
2 0 0