Faruk Beşer Tüm Yazıları

92 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ulema ve ümera

Dedik ki, İslam'ın cemaat dediği şey meşru yönetimulü'l-emr ve etrafındaki âlimlerdir. Fırka cemaatten ayrılan, tek kişinin düşünce ve görüşleri etrafında toplanan şaz gruplardır. Bu grupların akidesinde Ehlisünnet ve'l-cemaate aykırı inanışlar bulunursa o fırka fırak-ı dâlleden olur. İslam âlimleri ve muhaddisler fırak-ı dâlleden ya da kendi fırka

09.12.2018
75 0 0

Cemaat, fırka ve fırak-ı dâlle

Cemaat ve fırka konusunda birkaç kez yazdım. Yeni bilgilerle tekrar yazma lüzumu hâsıl oldu. Konuyu bu bilgiler ışığında bir kez daha özetlemek istiyorum.İslam cemaat dinidir ve Allah'ın gücü cemaatle beraberdir. İslam'da cemaatler yoktur, o tek bir cemaattir, el-cemaah. Meşru yönetim ve onun ehlül-hal vel-akdi, yani danışma meclisi, şurası olan ul

07.12.2018
45 0 0

İrade, kültür ve cesaret

Kültürü şöyle anlıyorum: Toplum olarak düzenli ya da düzensiz, edindiğimiz bilgilerin benimsenmelerinin ardından hayat tarzına, davranışlara ve reflekslere dönüşmesidir. Yeme içmeden eğlenceye, selamlaşmadan diğer adabımuaşeret kurallarına kadar öğrenilmiş, alışılmış ve ortak yaşama biçimi haline gelmiş her eylem kültürdür. Kültür somutlaşıp ev ve

02.12.2018
37 0 0

İrade eğitimi: Az da olsa devamlı olanı yapmak

Kaç zamandır biz de modaya uyarak gençlere akıl vermeye çalışıyoruz. Oysa muhtac-ı himmet olanın kendimiz olduğu unutuyoruz. Bizim gençlerden alacağımız akıl, onların bizden alacağından daha fazla olabilir. Önce bunu bir kenara yazalım. Ama her iki taraf da birbirine muhtaç. Yaşlılarda bilgi ve tecrübe, gençlerde zekâ ve zamanı tanıma daha önde. As

30.11.2018
40 0 0

Gençlerin her problemi aslında yaşlıların problemidir

İrademizin eğitilmesinden söz ediyorduk. İlginçtir ki, insandan başka bir varlığın irade eğitimine ihtiyacı yoktur. Hayvanlarda irade benzeri davranışlar görülürse onlar da insanlara ders vermek içindir ve onlar bunu bilinçli olarak yapmazlar. Mesela kedi avını yakalamak için saatlerce bekler, ama o bunu tabii bir insiyakla yapar akıl ve eğitilmiş

25.11.2018
38 0 0

İrade eğitilebilir mi

Evet, irade de eğitilebilir ahlak da. Böyle olmasaydı bizden ahlaklı olmamız, iradeli olmamız istenmezdi. İsteniyorsa demek ki, bunlar bizim değiştirebileceğimiz şeylerdir. Ancak bunların doğuştan tevarüs edilen yönlerinin olduğunu da bilmeliyiz. Bu da şu demektir; bizim ahlaklı ve iradeli olmamız nesiller boyu zürriyetimizi de etkiler. Biz sadece

23.11.2018
46 0 0

Gençlerin bilgi kontrolünde heyecana ihtiyacı var

Altmışlı yılların sonu ile yetmişli yıllar bizim öğrencilik yıllarımızdı. İmam Hatip orta kısmını çok iyi hatırlamıyorum ama lise ve yetmişlerdeki üniversite yıllarımız heyecanımızın zirvede olduğu yıllardı. Slogan atma, can ciğer arkadaşlarınızla yürüyüş yapma, inandığınız dava uğruna bağırıp çağırma ne güzel duygulardı. Gençliğin buna ihtiyacı va

18.11.2018
36 0 0

'Gençler bizi nasıl kurtarır' ya da irade savaşı

İrade ile ilgili olarak geçen yazımızda sözünü ettiğimiz örnek olay şu idi: Buhari ve Müslim'in ittifakla kaydettikleri gibi, Resulüllah bir gün önceki milletlerde olmuş diyerek şu olayı anlatır:'Üç kişi yağmur sebebiyle bir mağaraya sığınırlar, selin getirdiği bir kaya mağaranın kapısını kapatır. Çıkma imkânları yoktur. Her biri yaptıkları bir iyi

16.11.2018
40 0 0

Genç irade

Sözüm yine gençlere, çünkü gençlerin iradeli olmaları yaşlılarınkinden daha önemlidir. Başarısız olmamızın ana sebeplerinden biri, irademizi kontrol edemeyişimizdir. Yaşlılık dönemine kadar iradesini eğitip kontrol edememiş birisinin bundan sonra iradeli olabilmesi en az iki kat daha zordur.İrade Türkçe'de galatımeşhur olarak azimli ve kararlı olma

11.11.2018
44 0 0

Bakalım gençler bu işe ne diyor

Yakınlarda Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından gençlere yönelik bir kamuoyu araştırmasıyapıldı ve bununla ilgili herkes bir şeyler söyledi ve kendi penceresinden göründüğü şekliyle yorum yaptı. İstatistik tefsiri yapma özel bir iş ama ben de İslam ya da dindarlık penceresinden bakarak düşündüklerimi söyleyeyim.Araştırmaya göre, gençlerin

09.11.2018
44 0 0