Erinç Yeldan Tüm Yazıları

71 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

2019'da bir 'değişim' temennileri öyküsü

Ulusal ekonominin 2020-2022 dönemi ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirme ve hedeflerini açıklayan Orta Vadeli Program, Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Yeni Ekonomi Programı'nın alt başlığı Değişim Başlıyor ifadesini taşıyor. Bu haftaki yazıma değerli okurlarımıza önce bir anımsatma yaparak başlamak arzusundayım: ekonomik sist

02.10.2019
2 0 0

Hiper küreselleşme sonrası sermayenin konumu

Küresel ekonomi 2009'da derin bir krize sürüklendi. Bu, kapitalist dünyanın 1929 Büyük Buhran'ından bu yana dünya ekonomisinin bir bütün olarak, topyekûn daralmaya sürüklendiği ilk kriz dalgası idi. 2009'dan bu yana on yıl geçmiş olmasına karşın, krizin etkileri hâlâ sürmekte ve küresel kapitalizm büyük durgunluk (ya da sürekli durgunluk: secular s

15.05.2019
50 0 0

Enflasyon yeniden

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayına ilişkin enflasyon verileri Türkiye'nin içine sürüklendiği kriz sürecinin boyutlarını tamamlamış oldu. Geçen hafta yayımlanan işsizlik verileri ile birlikte, Türkiye ekonomisinin bir yandan durgunluk ve işsizlik, diğer yandan da enflasyonist baskılarla kuşatıldığı net bir şekilde ortaya döküldü. Önce rakamla

08.05.2019
27 0 0

Küresel ekonomide durgunluk ve coşku bir arada

Küresel ekonomide durgunluk denizi içinde "coşku" alevleri yaşanıyor. Geçen hafta Amerikan ekonomisinden gelen büyüme rakamları bu tanımı hak etmekte. Amerikan ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 3.2 büyüme gösterdi ve yüzde 2.4 olan beklentileri aştı. ABD'nin geçmiş dönemdeki büyüme hızı yüzde 2.2 idi. Dolayısıyla büyümede hızlı bir ivmelenme s

01.05.2019
26 0 0

Türkiye Kalkınma Bankası tahrip ediliyor

Türkiye Kalkınma Bankası çalışanı meslektaşlardan hafta başında bir mektup aldım. Bu köşede sıklıkla dile getirmeye çalıştığım ve kanımca Türkiye'nin çok önemli bir sorunu haline dönüşen "sanayisizleş(tir)me ve planlama ufkunun yok oluşu" konularına birinci elden deneyimlerini aktardıkları bu mektubu aynen yayımlamayı uygun gördüm. Bu katkı için tü

24.04.2019
25 0 0

Sermayenin yeni saldırısı: Kıdem tazminatı fona dönüştürülsün

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019" metni işveren örgütlerince coşkuyla karşılandı. İstanbul Ticaret Odası, dokuz adet slayttan oluşan sunum metnini "yapısal dönüşüm adımlarının reformist bir aklın yansıması" olarak nitelerken; İstanbul Ticaret Borsası, "her başlığı bir devrim n

17.04.2019
43 0 0

Yükselen enflasyon, derinleşen kriz

Geçen hafta içerisinde bir yandan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin yaşanan süreçte ülkemizdeki hukuk ve demokrasi tahribatı gözler önüne serilmekte iken, bir yandan da sessiz sedasız fiyat istatistikleri yayımlandı. Seçim öncesinde ulusal ekonomide yaşanmakta olan krizin en temel göstergelerinden birisi olarak değerlendirilen en

10.04.2019
35 0 0

Hangi 'yapısal reformlar'

Yerel seçimler geride kaldı. Piyasaların beklentisi bundan böyle en az 4 sene boyunca "seçim yarışının söz konusu olmadığı bir Türkiye'de yapısal reformların artık uygulanmaya konulacağı" umuduyla çalkalanıyor. "Yapısal reform gerekliliği" iktisat gündemimizde neredeyse ilahi bir kutsanma yükümlülüğüne dönüştürülmüş durumda. Bu hafta söz konusu kav

03.04.2019
26 0 0

Ulusal ekonomide dalgalanma şiddetlenirken

Türkiye ekonomisine ilişkin "cari işlemler açığı ve finansmanının kalitesizliği"; "dış borç stoku ve artış hızı"; "tasarruf yatırım dengesi(-zliği)"; "enflasyon ve işsizlik oranlarının yüksekliği"; "sabit sermaye yatırımlarında gerileme"; "sanayi üretim ve istihdam paylarında gerileme" ve benzeri tüm temel göstergeler irdelendiğinde yalın gerçek or

27.03.2019
27 0 0

4 milyon 300 bin kişi

milyon 300 bin kişi "açık" işsiz... Dikkat ediniz, genel geçer bir ifadeyle işi olmayan insanlardan bahsetmiyoruz. Sözünü ettiğimiz rakam, açık işsizler ordusunu ifade ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) teknik ifadesiyle, açık işsiz olarak sayılmanın koşulları şöyle sıralanıyor: (1) Sözü geçen dönemde (kasım, aralık, ocak ayı ortalaması)

20.03.2019
31 0 0