"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ergün Yıldırım Tüm Yazıları

97 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Epidemik toplum II: Ölüm, sınıf ve ötekinin eşitlenmesi

"Salgınla ilgili korkunç olan şey, hepimizi birçok açıdan eşitliyor olması". Eğlence dünyasının tepesinde yer alan biri diyor bunu. Burjuva sınıfının ayrıcalıklı steril dünyasında yaşayan insan. Bu burjuva bilinç, her zaman açlık ve salgınla gelen ölümün yoksullar için olduğu yanılsaması içinde yaşar. Ölümden steril bir dünya inşa eder kendisine. K

29.03.2020
1 0 0

Korona ile gelen hayvanlar ve insanlar Savaşı

Fransız devlet başkanı Macron açıkça ilan etti. "Bir savaştayız", dedi. Savaş, insanların devasa kalabalıklarla ve yine gelişmiş silahlarla birbirini yok etmek için yaptıkları büyük kavgadır. İbn Haldun, insan savaşlarının temelinde iç güdülerin (intikam ve kıskançlık), egemenlik kurmanın ve din aracılığıyla adaleti hâkim kılmanın yer aldığını söyl

25.03.2020
1 0 0

Epidemik toplum I: Kapatma, risk, sosyal izolasyon, sanal sosyal alan

Toplum, artık yeni bir veçheyle ortaya çıkıyor. Korona virüsü bunu gösteriyor. Buna epidemik toplum diyebiliriz. Bir yeni tarz-ı toplum. Toplum salgın içine yerleşerek şekilleniyor. Salgın, toplumu tanımlamaya başlıyor. Toplumu belirleyen ve tanımlayan salgındır artık. Burada risk var, büyük kapatma var, sosyal izolasyon var, yeni bir toplumsallığı

22.03.2020
2 0 0

Salgınlar ve gazaplar: Korona zamanlarında Müslüman

Kur'an'da insan toplumlarının geçirdiği imtihanlardan bahsedilir. Ad, Semut, Lut, Salih peygamberlerin adlarıyla anılan toplumların yaşadığı imtihanlardır bunlar. Bu toplumların geçtiği imtihanlara hiçbir zaman tarihsel bakmadım. Onların hep sosyolojik olduğunu düşündüm. Çünkü Allah bu toplumların somut tarihlerinden bahsetmiyor. Bir kronoloji verm

18.03.2020
4 0 0

Bilimin salgınları bitirdiğini söyleyerek insanı Tanrı ilan edenler nerede

İnsanoğlu, tarihin en büyük salgınlarından birisiyle yüz yüze. Şehirler boşalıyor, binlerce insan ölüyor, milyonlarca insan hastanelere koşuyor, dünya bir baştan bir başa aynı hastalıkla pençeleşiyor. Bütün dünya kendisini tehdit altında hissediyor. Ölüm korkusu nesnel gerçekliğiyle herkesin kapısını çalıyor. Zengini, meşhuru, ayrıcalıklısı, mukted

15.03.2020
4 0 0

Gâvur kapısına düş(ürül)mek

Müslüman göçmenler, Yunanistan kapılarında rezilliği bütün dehşetiyle yaşıyorlar. Kurşun yiyorlar, gaz yutuyorlar, tarım ilaçlarında nefessiz kalıyorlar. Afganistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten ve Suriye'den gelen insanlar bunlar. Müslüman beldelerden geliyorlar. Yurtlarını terk ediyorlar. Beş vakit ezanların okunduğu yurtlar. Atalarının mezarl

11.03.2020
3 0 0

Kadın olarak annenin anlam tarihi

Anne kimdir Nasıl bir vasıfla hayata tutunur Annenin tarihi nedir Annenin anlam tarihi nedir Bu soruların cevaplarını bulmak zorundayız. Çünkü aile, ocak, çocuk, evlat ancak anne ile beraber anlam kazanır. Aileyi anne tutar. Anne, çocuğun güzelliğini insanlığa hediye eder. Anne, evladına karşılıksız hayat verir.Baba, her zaman otoritedir. Evlatları

08.03.2020
4 0 0

Emperyalistlerin ürettiği mültecilik, emperyalistlerin kapısında

Birleşmiş Milletlerin Uluslar Arası Göç Raporu'na göre son yıllarda uluslar arası göç hızla artış gösteriyor. 2000 yılında 173 milyon olan mülteciler, 2010 yılında 220 milyona ulaşıyor. 2017 yılında ise 258 milyon insan mülteci durumuna gelmiş. Rapora göre insanlar daha iyi iş bulmak, siyasal baskılardan kurtulmak, savaş ortamlarından uzaklaşmak, i

04.03.2020
4 0 0

Savaş aklı ile Türkiye kazanır

Türkiye Suriye'de savaşıyor. Artık yeni bir süreç bu. Bundan sonra önemli olan bir savaş aklına sahip olmak. Öfke, heyecan ve coskuya eşlik eden savaşın aklını tasıyacak olanlar, karar merciindeki kişiler ve kamuoyunu yönlendiren kişiler. Bunun en başında Türkiye'nin savaştaki net düşmanı belirlemesi gelir. Sonra da onun karşısında duranlar ve yanı

01.03.2020
5 0 0

Depremler, savaşlar ve koronavirüs

1989 yılında Berlin Duvarı yıkıldığında küresel bir iyimserlik yükseliyordu. Artık soğuk savaş dünyasının sert ideolojilerinden, iki kutuplu çatışmalarından kurtuluyorduk. Duvarlar kalkıyordu. İnsanlar, mekânlar, kültürler ve devletler arasındaki mesafeler azalıyordu. Thomas Friedman, Dünya Düzdür diye kitap yazmıştı. Demokrasi her yerde yükseliyor

26.02.2020
7 0 0