Elif Sönmezışık Tüm Yazıları

62 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

ÖZEL

-Ruzname; Kelime Günlüğünden- Şu iki cümle, karşıtların endişelerini tarif etmeye dair ipuçları içeriyor: "'Özel' sözcüğünün duvarın iki yanında birbirinden tamamen farklı çağrışımları vardır. Bir tarafta mülkiyet alameti iken, öte tarafta bir kimsenin geçici olarak yalnız kalmaya ihtiyacı olduğuna işaret eder." (John Berger, Kıymetini Bil Her Şeyi

15.02.2020
1 0 0

CENAH

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Geçenlerde TYB İstanbul Şubesi'ne bir şair hanımefendi geldi. Uzun yıllar İngiltere'de yaşadığından, bir vesile dönüş yaptığından, burada edebiyat camiasıyla kaynaşma, alışverişte bulunma, sohbetlere katılma isteğinden söz etti. İngiltere'deki edebî kamunun görüş ayrılıkları üzerinden yön belirlemediğini, edebî gayret

25.01.2020
3 0 0

TEDBİR

İslam medeniyetini -en azından ondan geriye kalanları- birbirine bağlayan yollar, öyle çok hastalandı, öyle çok vuruldu, öyle çok öldü ki, mekânlara ruh veren insan hazinelerinden de kadimin izlerinden de biteviye mahrum kaldık, koptuk, uzaklaştık. Filistin, Doğu Türkistan, Suriye, Irak, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Lübnan, Kırım, Afganistan,

11.01.2020
8 0 0

MESAFE

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Bir hâl olarak mesafe, bir yol olarak mesafe, bir yordam olarak mesafe. Her biri, mesafenin hem olumluya hem de olumsuza bakan yönüne dair birer nitelik durumu. Olumluya bakıp mesafenin olması ya da olmaması durumuna gelince: Hürmetin kurgusundaki yapıtaşı; Muhabbetin tadındaki yoldaşı; Haddin hududun bildirisi; Bugün

04.01.2020
9 0 0

İZAFİYET

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Ruzname'memizdeki kelimeleri sıraladığım bu köşede kimi zaman tereddütle de olsa kullanışı tükenen eski kelimeleri yazdım. Tereddütle... Zira bir yazıyı okumaktan vazgeçmek için en iyi sebep, bugünlerde anlaşılamayan kelimeler. İzafiyet kelimesini, anlaşılamadığı için uzak durulan kelimelerden ayrı tutuyorum. Anlaşıla

14.12.2019
13 0 0

İYİLEŞMEK

Yeni nesillerin iyilik bahsini nasıl algıladığı ve onların algılarını doğru esaslara oturtacak modellerle yeterli bağ kurup kuramadıkları meselesi, devamlı problemlerimizden biri. Önce kendini düşünme ve bu düşünmeyi tekillik üzerinden gerçekleştirme, dünyayı dolduran bütün nesilleri kuşatıyor artık. Yalnızlık demiyorum, tekillik diyorum; çünkü yal

07.12.2019
16 0 0

TEMAYÜL

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Ekranların herkesin biraz kafasını karıştırdığı malum. Bir kere,bizi daha fazla onunla muhatap etmek için kurgulanmışlar. Bu kurgulamanın gerisindeyse insanî olanın çıkarı için fazla bir şey yok. Ekran bağımlılığının artışı ve buna bağlı olarak sosyal hayatın biçim değiştirmesi, ortak alanlarda da tekilliği mümkün kıl

23.11.2019
18 0 0

CUMBA

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Ramazan'ı toplum olarak iki şekilde idrak edegeldik. Biri, devamlı ibadet halinde olma şuuruyla sokakla ilişkimizi belirlemek gibi kendimize dönük manevi ve imani ciheti; diğeri ise geleneksel unsurlarla "Ramazan'a özel" yeniden tasarlanan "eğlencelik" arkaplan telaşı. İkincisinin değişmeyen temsilî unsurları; Karagöz

11.05.2019
72 0 0

MERHABA

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- Eskiden uzak, çok uzaklardan bir haber vermekalmak ya da özlemleri, hasretleri yerine ulaştırmak içindi postacılar. Şimdiyse-ki artık onlara postacı deniyor mu bilmiyorum- sadece şablon düzenekli evrak taşıyorlar. Biz de diğer şeyleri elektronikle ya da dijitalle ulaştırıyoruz. Yanımızdaymış gibi konuşabiliyoruz herke

04.05.2019
30 0 0

SELAM

-Ruzname; Kelime Günlüğü'nden- İstanbul'da, eski mi eski bir semtin otobüs durağının bankında gelecek otobüsü beklerken yaşlıca bir hanım "Selamun aleyküm" deyip yanıma oturuyor. Sıcak gülümsemeli bir selam olunca ben selamını alıp o oturduktan sonra da gülümsememiz devam ediyor. O sırada bankın önünden bir hanım daha geçip giderken banka henüz otu

28.04.2019
41 0 0