Davut Şahin Tüm Yazıları

49 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

'Küresel kriz depresyon'a karşı, Kur'ân

Bir televizyon programında izledim; psikiyatri uzmanları ABD ve Kanada'da yapılan bilimsel çalışmalar sonucu iki farklı ilâcın şizofreni ve depresyon hastalarında "olumlu" sonuçlar verdiğini tartışıyor.Yani bu hastalıklarda tedavinin faaliyetinin ortaya çıkabilmesi için gerekli 3-4 haftalık süreyi birkaç saate indiren yeni ilâcın, yıl içinde birkaç

17.10.2019
16 0 0

Yerli ve millî kültür mü dediniz

Gerçi kavram olarak pek çok anlamı olduğunu biliyoruz; insanoğlunun maddî ve manevî olarak ürettiği herşey... Gelenek ve görenekleriyle dili, dini, edebiyatı, giyimi, mimarisi ve yemekleri ile...Kültür; millîdir, tarihîdir, özgündür... Daha sayayım mı; bir bütündür, canlı bir varlıktır, özü değiştirilemez ve milletin ortak malıdır. Kültür; kurallar

08.05.2019
36 0 0

Çocuk dergileri arasında bir pırlanta: Can Kardeş

Çocuk edebiyatında çocuk dergilerinin çok önemli bir yeri var...Kim bilir kaç yetişkin, çocuk dergilerini okuyarak büyüdü. Ne anılar biriktirdi, ne nostalji yaşadı. Bugün bile çocuk dergileri denince burnum sızlar: Meselâ, Doğan Kardeş Çocuk Dergisi, Yavrutürk, Mavi Kırlangıç... Dahası çocukluk dönemimizde çok satan gazetelerin çocuk dergileri: Hür

03.04.2019
27 0 0

Seyyit Şerif'ten Timur'a devlet dersi

Bugünlerde M. Turhan Tan'ın (1885-1939) kaleme aldığı Timurlenk isimli kitabını okuyorum. İlginç anekdotlar var. Bir kısım satırların altını gayr-i ihtiyari karaladım.Türk hakanı Timurlenk'in din adamlarına verdiği önem beni şaşırtan detaylardan... Meselâ Seyyit Şerif Cercani'nin Timur'a gönderdiği bir mektup var. Bu mektup Timur'un Hindistan'ı tar

27.03.2019
31 0 0

Kitap fuarı mı, halk pazarı mı

Geçmiş yazıların birinde demiştim ki; "Kitap yazmak bir iş değil, san'attır." Yine demişim ki; "... Kâr amaçlı kurulan bu ağ, ne yazık ki, yazarlığın ciddiyetine ciddî anlamda gölge düşürdü." Dahası: "İş öylesine çığırından çıktı ki, artık normal yazar yerine 'fuar yazarlığı' kavramı ortaya çıktı. Hayatında toplasan iki makalesi bulunmamış ve alt y

17.11.2018
89 0 0

Hizmet eri olabilmek

Aidiyet duygusu insanda bir çok "hasse"yi harekete geçirir.Meselâ, insan hangi fikir ve kurumda olursa olsun tutunacak bir dal arar kendine. Evet fıtraten hürriyetine düşkündür. Ama aidiyet duygusu hissedecek bir grup, sırtını yaslayacak bir düşünce ortamı olmadan yaşayamaz. Yani bir yandan hür olmak ister, bir yandan da ait olma duygusuyla yaşar.

08.11.2018
92 0 0

Barika-i hakikat, müsademe-i efkârdan doğar

Bir düşüncenin, bir düşünmenin ürünüdür fikir... Yani eski bir deyimle fikir; mütalâa, mülâhaza...İnsan denen varlık, yani bizler zihnimizde birbiriyle çatışan düşünceler ve duygular olduğu zaman bir tedirginlik ve rahatsızlık hissederiz. Bu çatışma durumu, bir belirsizlik ve dengesizlik oluşturur. Yani çatışmayı sona erdirmek ve zihnî olarak rahat

01.11.2018
77 0 0

Sorgulanan etik kavramı

Gençlerin "etik" kavramını sorguladığı anket ilginç geldi bana.Etik Değerler Merkezi Derneği'nin "Gençlerin Gözüyle Etik" başlıkla yaptırdığı çalışmada, gençlerin 3'te 1'inin etik kavramı konusunda hiçbir fikri olmadığı ortaya çıkmış. Sanki geçen yıl da buna benzer araştırma yapıldığını hatırlıyorum. Ortaya çıkan tablo aynıydı. Gençlerin yine üçte

17.10.2018
53 0 0

6 yılda 259 cana kıymak

Başlıktaki rakam ne kadar ürkütücü değil miŞayet bir seri katil olsa ve 259 cana kıysaydı, yakalandığında belki 6 kez idama mahkûm edilirdi. Ama öyle değil. Garip olan şu ki; 259 kişi, bir anlamda kendi canına bilerek ve isteyerek kıydı. Haberin aslına bakalım: "Dünya genelinde 259 kişi öz çekim (selfie) yapmak isterken öldü. Araştırmada, insanlar

10.10.2018
55 0 0

Kur'ân'daki ahlâkî ilke ve İrlanda

Genç Said Nursî, Bediüzzaman ünvanını hak ettikten sonra 1907 yılında İstanbul'a gelir ve kaldığı odanın kapısının üstüne şu levhayı asar:"Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir, fakat sual sorulmaz!" Bu ilân üzerine İstanbul ulemasının dikkatini çeker ve günlerce, haftalarca hiç yorulmadan akın akın gelen ziyaretçilerin sorularına c

28.09.2018
49 0 0