CumhuriyetBarış Dotder24 Şubat 2021
Okunma: 4  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Barış Dotder
Barış Dotder
Barış Dotder
24 Şubat 2021
Açılım süreci ve anayasa tartışması

Yeni anayasa tartışmalarında beklenen oldu. Anayasanın ilk 4 maddesinin de tartışmaya açılabileceğine, gerekirse değiştirilebileceğine ilişkin açıklamalar, hem iktidardan hem de muhalefetten ardı ardına gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde arkası da gelecektir. Kaçınılmazdır. Şaşırdık mı Hayır. Bekliyor muyduk Evet. Çünkü ülkemizde anayasanın ilk 4 maddesiyle kimlerin sorunu olduğu bilinir.

Birinci grupta etnik ayrılıkçılar vardır. Niyetleri ayrı devlet kurmaktır. İkinci grupta din tacirleri, inanç hortumcuları vardır. Üçüncü grupta ise İkinci Cumhuriyetçiler vardır. Üçü de emperyalizmin işbirlikçisi, uzantısıdır. Aralarında dönem dönem ayrılık olsa da Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığında her zaman, her ortamda birleşirler. "Çözüm süreci" veya "açılım süreci" denilen özünde çürüme, çöküş, çözülüş süreci olan dönemdeki birliktelikleri belleklerdedir, arşivlerdedir. Siyasette, akademide, medyada, sendikalarda, meslek örgütlerinde örgütlü; toplumdaki ağırlıklarının çok üstünde bir temsil gücüne sahiptirler.

Önceki yazımızda, Graham Fuller ve onun "Yeni Türkiye Cumhuriyeti" kitabının, yukarıda sıraladığımız üç grubu ve emperyalizm destekli terör, ihanet, casusluk örgütü FETÖ'yü nasıl heyecanlandırdığını anımsatmıştık. Birkaç ilave daha yapalım. Örneğin; ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, "teröre çözüm bulmak ve Türkiye'ye yardımcı olmak" iddiasıyla 2009'da bir rapor hazırlamıştı. David L. Phillips imzalı raporun adı, "Türkiye ve Irak Kürtleri Arasında Güven Tesisi" idi. Ulus devlete, ulusal kimliğe, üniter yapıya, yurttaş kimliğine aykırı çok sayıda öneri içeriyordu. Terör örgütü liderleri için af öneriyordu. Benzer öneriler Center for American Progress, Rand Corporation gibi diğer önde gelen düşünce kuruluşları tarafından da yapılmıştı. Örnekler çoğaltılabilir...

ANAYASA NASIL YAPILMAZ

Ara başlıktaki sorunun yanıtını, ilk üç paragrafta vermeye çalıştık. Dış telkinlerle yapılmaz. Atatürk ve Cumhuriyet, kurucu ilke ve değerler, Türkiye'nin tarihsel birikimi, anayasa deneyimi, siyasal yönelimi, stratejik hedefleri, ulusal hassasiyetleri dışlanarak yapılmaz. ABD emperyalizminin talepleri dikkate alınarak yapılmaz.

Çünkü devletler köksüz kurumlar olmadığı gibi anaya