Ayşe Sucu Tüm Yazıları

79 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Akılsız dini düşünceden kurtulmanın yollarını aramak

Son yazıma yönelik iki eleştiri (biri filozof dosttan, diğeri bir sosyologdan) şöyle bir açıklamayı gerekli kıldı: Tarihi kimlikler üzerine yaptığım araştırmalarda -iyi kötü genellemelerinden kaçınarak- onların çağımıza ışık tutacak fikirlerini dikkatlere sunuyorum. Zira her düşünürün (buna Mâturîdî de dâhil) eksikleri olabileceği gibi, yaşadığı yü

17.02.2020
1 0 0

Kayıp aydınlanmanın izinde

"İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç eninde sonunda düşünceye yenilir" der Napolyon. Tarihin her döneminde düşünenler az; düşünceyi bir tık yukarı taşıyanlar ise yok denecek kadar az. Bir de çığır açanlar var; onlar bazen yüzyılda bir, bazen birkaç yüzyılda bir ortaya çıkmışlar; kriz yaşanan alanlarda yeni bir yöntemle, yeni

10.02.2020
3 0 0

İnsan yaptıklarının hem eseridir hem esiridir

Doğal afetler karşısında toplumların takındıkları tutum ile gelişmişlik arasında açık bir ilişki vardır. Toplumsal zihniyet, siyasetçilerin ve yöneticilerin tavrını da belirliyor; tecrübeden ve bilimsellikten uzak açıklamalarda kullanılan kavramlar belli: Kader, ceza, günah. Böylece sorumlular kamu vicdanında aklanmış oluyorlar. Eh biraz da magazin

03.02.2020
4 0 0

Metin, yorum birey ve modern dünya

Bir metnin hayatiyeti ve evrenselliği yorumlarıyla eş orantılıdır. "Bulanmadan ve donmadan akmak" der Hz. Mevlana; hayatla bütünleşen imanı böyle tarif eder. Zira bir eylemi sözden ziyade söze yüklenen anlam belirler. Bu bağlamda tüm dini ve ahlaki metinler birer enstrümandır; dolayısıyla yorumanlam, okuyanın birikimine, donanımına, kültürüne ve ha

27.01.2020
4 0 0

İslam dindir ideoloji değil

Geçen haftaki yazıma gelen itirazlardan anlıyorum ki toplum sözleşmesi ile toplumsal birliği oluşturan ruh (milliyet, dil ve din) birbirine karıştırılıyor. Toplum sözleşmelerinin temelinde medeniyet ve iktidar olgusunu açıklama ve bunların getirdiği sorunları çözüme kavuşturma arayışı var. Hobbes, Locke ve Rousseau, modern siyaset paradigması içind

20.01.2020
6 0 0

Dinler toplumsal sözleşme üretebilir mi

Sık sık vurguladığımız üzere aynı kaynaktan beslenseler de kültürden kültüre değişen dini anlayış farklılıkları bilinen bir gerçektir. Kişi içinde bulunduğu dini-mezhebi nasıl tek doğru olarak görürse, öteki de kendi inanç sistemini aynı şekilde görür. "Efendim ama din diyor ki..." diye söze başlayanlar, bagajlarında var olan ön yargılarışartlanmış

13.01.2020
5 0 0

Felsefenin zamanı zamanın felsefesi

İnsanı türler içinde ayrıcalıklı kılan sadece akıl sahibi ve düşünen bir varlık olması değildir. Onu nevi şahsına münhasır kılan, düşünmek üzerine düşünen bir varlık olmasıdır. Sadece ağacı, havayı, taşı, toprağı, ateşi, suyu düşünmekle kalmaz; bunların ne olduğu üzerine ortaya konulan düşünceler üzerine de düşünmüştür. Düşünmekle de yetinmemiş, ya

06.01.2020
7 0 0

Bu çılgın hız çağında yavaşlamak ve düşünmek

Modernite ve postmodernite ile rasyonel zeminde yüzleşmeyi başaramayan İslam dünyası hem moderniteye (onun yol açtığı vahşi kapitalizme) yönelik ayağı yere basan eleştirileri yapmakta aciz kaldı hem de kendi yaşadığı sorunlarına çare üretemedi; hatta modernite ile kavgasını yürütüyor görünse de onun kentsel, toplumsal ve siyasal nimetlerini kullanm

30.12.2019
9 0 0

Zihin ve beden siyaseti: Popülist tahakküm

Sosyal medyada dönen, cemaatlere ait Kur'an kurslarında okuyan çocukların anaokulu gösterileri ile zaman zaman devlet büyükleri eşliğinde çekilmiş resimleri takılıyor gözüme uzun zamandır. Beş-altı yaşındaki çocukların aldıkları tek tip eğitim tüm hallerine yansımış. Fotoğraflara bakarken, geçen yıl Epos Yayınları'ndan çıkan, Zeynep Direk'in yazdığ

23.12.2019
11 0 0

Yirminci asır başında yeni Türk devleti: Atatürk ve Din (III)

Özgürlük, eşitlik, kardeşlik (hürriyet-müsavat-uhuvvet) ve adalet temeline dayalı sosyal hukuk devleti olmak, modern siyaset bilimi gereğidir. Kadim kültürlerde bu kavramlar yoktu; kurumların belirleyici tek unsuru din ve iktidarı Tanrı'dan aldığını iddia eden klasik siyasi elitlerdi. Dolayısıyla kutsal kitapların mesajını bu bağlam içinde okumak g

16.12.2019
15 0 0