Ayşe Sucu Tüm Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 14:56:09 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
6 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 15:08:00 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
0 0 0

HTTP2 200 content-type: texthtml; charsetUTF-8 date: Mon, 30 Sep 2019 15:08:00 GMT server: nginx x-ua-compatible: IEedge,chrome1 x-gd: 1569848870 cache-control: max-age20, s-maxage7200 etag: Wc3aa7e38

Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani üslup, sadece bizi tanımlamıyor, aynı zamanda dinleyici üzerinde de bir intiba bırakıyor. Konuşan dinleyen, yazan da okuyan tarafından hissediliyor, anlaşılıyor, öğreniliyor, daha

30.09.2019
1 0 0

Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (2)

Tarihten bugüne, İslam anlayış ve yorumlarının ve pratiklerinin üretildiği kesimleri sınıflandıracak olursak: "Devlet (siyasal İslam), din adamları (kitabi İslam), tarikatlar (mistik İslam), halk (popüler İslam). İlk ikisinin (Fatımiler ve Safeviler hariç) diğer Müslüman devletlerde olduğu gibi, Osmanlılar'da da bütünüyle Sünni İslam; son ikisinin

02.09.2019
20 0 0

Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek

Bir tarafta insanlık ufkunun ortaya koyduğu değerler dünyası, diğer tarafta kadim dünyanın içinden seslenen ilahi metinler. Bir başka ifadeyle; bir yanda modern hukukun kadına, evlilik kurumuna, yönetişim ilişkilerine, insan haklarına, ötekine bakışa vb. getirdiği kriterlerin (uygulamalarda tartışmalar olsa da) vazgeçilmezliği, diğer tarafta bir in

26.08.2019
11 0 0