"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ayşe Sucu Tüm Yazıları

108 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Maneviyat avcıları nasıl kandırıyor (3)

Geçen haftaki yazımı, bir tarikatta uzun yıllar hizmet vermiş hanımefendinin mektubundan bir paragrafla bitirmiştim. Şöyle devam ediyor: "Öncelikle belirtmek isterim ki belli bir zümreyi hedef almış değilim. Zira aynı yöntemler, çeşitli isimler altında dünyanın her yerinde kullanılıyor ve insanların akılları esir alınıyor. Bizi aldatıyorlar kolaycı

21.09.2020
0 0 0

Maneviyat avcıları: Birer holding patronuna dönüşen şeyhler (2)

Daha önce bu köşede ifade ettiğim gibi İslam'ın ilk devirlerinde, saltanata, ihtişama, israfa ve iktidarın dayattığı fıkıhçı ve biçimci zihniyete bir tepki hareketi olarak görülen davranışlar bütünü, daha sonraki yüzyıllarda ortaya çıkan teşkilatlı ve doktriner tasavvuftan büyük ölçüde farklıdır. İlk sûfîler olarak anılan Ebu Zer Gıfari, Huzeyfetü'

14.09.2020
3 0 0

Maneviyat avcıları ve işlevsiz hale getirilen din

Kişinin, kendinibenliğini bir insanın eline bırakması (bu şeyhtir, cemaat lideridir, parti lideridir fark etmez) ve ona teslim olması, temel bir insanlık sorunudur. Böylece kişiliksiz insanlar ortaya çıkar. Bu bazen bir cemaattarikat bazen de siyasal bir örgüt içinde gerçekleşir. FETÖ olayında görüldüğü üzere, bu yapılar içinde yetişmiş ve ferdiyet

07.09.2020
15 0 0

İnanç hem aydınlatmalı hem ısıtmalı

Geçen haftaki yazımda, anlam yolcuğunda tahkikin önemine dikkat çekmiştim. Bir dostum, arayarak, "peki, neyle oluşturacağız bu tahkiki; geleneksel söylemin içinde kalarak tahkik söz konusu olabilir mi" dedi.Araştırmayakavramaya dayalı öğrenmeye tahkik diyoruz. Türk âlimi Mâturîdî 'bilginin zıddı cehalettir, imanın zıddı inkârdır' der ve bilgi ile i

31.08.2020
7 0 0

Aklını kullanma cesareti göster

İnsan, inançlarıyla yaşayan varlıktır. Dünyayı inançlarıyla kurar. Aslında bilgi dediğimiz şey de kesinleşmişkanıtlanmışgerekçelendirilmiş inançlardır. Bazı inançlar ise ruhsal ve bedensel bizi tamamlar; evlilik yapmakta olan bir insanın mutlu olacağına ya da hasta olan bir insanın iyileşeceğine inanması gibi. Coğrafyaları gezerken, gök kubbeden ba

24.08.2020
7 0 0

Cehaletle savaşan din, cehaletin elinde...

Bilmediğini bilmek kültürümüzde bir mertebedir. Eskiler buna 'cehl-i basit' derler. Bilmemenin zararsız hali denebilir. Zira öğrenme olasılığı her zaman vardır, yeter ki kişi bilmediğini bilsin.Bir de 'cehl-i mürekkep' vardır, dinlerin de dikkat çektiği cehalet. Hem bilmez hem de bilmediğini bilmez; yani iki kademeli cehalet.Ama beteri de var "cehl

17.08.2020
4 0 0

Her türlü şiddete dur demek için-2

Toplumsal yaşamın her aşamasında rastlanan şiddet olgusu, ciddi bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, sosyal ve ekonomik kalkınma önünde de ciddi bir engeldir. Hangi şekilde gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, kime yönelik olursa olsun, şiddet eylemlerinin amacı, bireyler üzerinde denetim kurmak ve ayrımcılık yaratarak bireyi ikincilleştir

10.08.2020
9 0 0

Her türlü şiddete dur demek için-1

Bugün bir hikayeyle başlayalım yazımıza:"Yaşlı Kızılderili reisi ve torunu kulübelerinin önünde otururken, az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izlerler. Köpeklerden biri beyaz, öteki siyahtır. Torun, kendisini bildiğinden bu yana, o köpeklerin, dedesinin kulübesi önünde yaşadığını düşünür. Dedesine, kulübeyi korumak için bir köpe

03.08.2020
10 0 0

Ayasofya ne siyasete ne 'lanet'e zemin yapılamaz

Film izler gibi izliyor toplum; öldürülen kadınları, istismara uğrayan çocukları, zehirlenen ya da tecavüz edilen köpekleri, patileri kesilen kedileri. Sosyal medya adeta savaş alanı; küfürler, hakaretler, tehditler uçuşuyor. Ya siyasetin dili Ayasofya'da namaz kıldıran DİB Başkanı'nın konuşmasında bile "lanet" vardı. Siyaseten o gün müze olarak dü

27.07.2020
13 0 0

Kadınlar Üzerine: Türk inkılâbında kadın eğitiminin önemi (2)

1925 yılında Üçüncü Heyet-i İlmiye'de, kızların eğitimine ilişkin olarak şu ilkeler kabul edilir: Kızların eğitimindeki eksiklikler giderilecek, tek okul düzeni kurulacak, kızlar ile erkekler birlikte eğitim alacaklar ve üretici eğitimine ağırlık verilecek. Böylece Cumhuriyet ile birlikte eğitim alan kadınlar çalışma hayatına atılırlar; doktor, müh

20.07.2020
15 0 0