"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Atilla Özdür Tüm Yazıları

201 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kanal..

İlk günlerimizden günümüze bütçemiz yetersiz. Borçla gidiyoruz. Manzaramız böyle İlk başta ve son tahlilde dünyayı saran KORONA, ölüm tehdidiyle sınırlarımızı aştı geldi. İnsanımızı alıyor, huzurumuzu bozuyor. Amaç ve hedefi, yetersiz bütçemizi kurutarak devletimizi çökertmek. Bununla savaş için hükümet eliyle tahminlerin fevkinde para harcıyoruz Z

02.04.2020
2 0 0

Makarna avcıları...

CHP, sosyal ve siyasi kültürümüzü kökten değiştirmeye azmederek işe başladı. Tasarruf amacıyla Hacca gidişler yasaklandı. Türkçe ezan da bu politikanın eseridir. Hak ve hürriyetlere havasına göre dünyanın her yerinde müdahale ediliyor. Bazıları, siyasi ihtirasların baskısından veya gerekçeye dayalı çevre şartlarının zorlamasıyla hürriyetler kısıtla

30.03.2020
2 0 0

İmamoğlu Tur...

Belediye Başkanı İmamoğlu, belediyenin sosyal destek görevleri arasında yer alan ihtiyarlara ücretsiz seyahat uygulamasının devamına karar vermiş .. KORONA'da ilk telaşının ardından genel anlamda girişilen koruyucu ve kurtarıcı sağlık çalışmaları devam ederken, Anadolu'da bazı belediyeler ise bu desteği kendi sosyal görevlerinden çıkardılar. İstanb

26.03.2020
3 0 0

Evden konuta

Hukukun kaynağı sorulsa, "Hak" derler. Adalette, fırsat eşitliğinde denge".. Ne var ki, "şehir hukukuyla" köylük hayatın "köy hukuku", uygulamada birbirlerinden farklı oluyor. Şöyle bakalım.. Şehir hayatında nüfus artışı, insanın barınağı olan "ev" ihtiyacını artırıyor. İnsanoğlunun fıtraten sahip olduğu mahremiyet duygusu, onu EVDE YAŞAMAYA yönlen

23.03.2020
4 0 0

Emekliye hediye

Birbirlerini kendi aralarında karıştırıp melez bir ürüne dönüştürmenin imkânsız olduğu iki sıvı.. Su ve zeytinyağı Birisi, disiplinli Müslüman hayatı, diğeri de ladini serbestlik Serbestiler, genel olarak fiili hayatlarında, hatta inançlarında İslam'a karşı dururlar. Laik bir sistemde birlikte yaşayan Müslümanlar ise, bağlandıkları pratik dini kura

16.03.2020
1 0 0

Siyasetin çirkinliği

Duymuşluğunuz vardır. Said Nursi üstadımız şeytandan kaçındığı gibi siyasetten de kaçınmayı usul ittihaz etmiş.. Gerçekten de öyledir. İyi kötü, ilgili ilgisiz, merak saikasıyla politikanın kirlettiği ortamlarda dolaşmaya çıktığınızda, sorgusuz sualsiz hemen çamuru sıvamaya kalkışırlar Devlet Başkanlarının Otuz Üç şehidimizle ilgili konuşurken sayı

12.03.2020
5 0 0

Tek kişiyse iyidir...

İnsanoğlu doğduğunda temizdir. Müslüman fıtratında gelmiştir. Onu yoldan saptıran hemcinsleridir, çoğul halindeki kendi benzerleri Bunun, Müslümanı Hristiyanı, siyahı beyazı, kuzeylisi güneylisi olmamalı Irkçılığı harekete geçiren dinamik güç, kişinin sayıca çoğalması İzmir, Yunan işgalinde Bursa ile birlikte elden gidiyor. Çocukluğumda evimiz Ulu

09.03.2020
4 0 0

Garplılaşıyor muyuz..

Bizler şarklı milletiz. "Şark Meselesi", garp küffarının Müslüman milletine karşı tasarlayıp sonsuza dek sürdürmeye kendini programladığı niyet ve amacıdır.. Osmanlı devletinin Cumhuriyet Türkiyesine çevrilmesi de, bunları fırsat bilip hedeflerine ulaşamadıkları amaçlarının henüz sona erdirilememiş birinci safhası ABD"nin NATO'dan müttefiki Türkiye

05.03.2020
4 0 0

Kâbe'nin kapıları...

Mekke ile Medine, dünyevi dille konuşursak, Müslümanların kutsal topraklarıdır. Tek kişi veya kurum olarak da, millet, devlet ve şirketlerin üzerine mülkiyet hakkı kurulamaması gereken topraklardan bir bölge Buraların bakımı, yönetimi, düzeni ve ihtiyaçlarıyla imarı, ortaklaşa olmak üzere Müslümanların üzerlerinde kutsal bir vazife Müslümanlar, dün

02.03.2020
4 0 0

Kapitalizmde sadaka-i cariye

Devlet Başkanları Tayyip Erdoğan, yenilerde kalkıştığı eğitim seferberliğinde, hem de çok geç kalınmış bir talepte bulundu. Hangisinin hangisinden üstünlüğünde mukayeseyi bir kenara koyalım, bu seferberlik çağırısı, Kurtuluş Savaşı günlerinde Atatürk'ün Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlattı... Halkın ayağındaki patlak çarık ve yırtık çoraplarında

27.02.2020
6 0 0