Atilla Özdür Tüm Yazıları

157 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Kışla camileri...

Sultan II. Mahmut 1800'lerde Heybeli Ada'da bir kışla yaptırıyor. Bahriye Kışlası. Kışla üç bölümden ibaret. İki büyük blok, birbirlerinin ikizleri ve aralarında biraz ufakça ve dikdörtgen şeklinde bir bina, hem de minareli. Bunun kemiyette değil de keyfiyetinde bir benzeri Kasımpaşa'da idi...Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Bahriye Kışlası olar

18.04.2019
1 0 0

Egemenlik, amma kimin ve nasıl..

Bayar ile İnönü bir araya gelerek, egemenliğin kullarım biçimi üzerinde fikir sohbetine başlıyorlar...İnönü, girişi şöyle açar.Demokrat Partisi 1924 Atatürk Anayasasına aykırı hareket etmemiştir. Celal Bayar ve arkadaşları anayasaya göre suçsuz idiler. Asılanlar da anayasaya göre suçsuz asıldılar. Hatta devamına girersek, 27 Mayıs hareketi Mustafa

15.04.2019
0 0 0

Kahraman Özcan

Memleketimizin süper starlarından Özcan Deniz beyefendileri, İsrail'e gitmişler. Şu sıralarda ülkemizde çeviriyor oldukları bir TV şaheserinden ötürü İsrail'de epeyi nam ve şan sahibi olmuşlar...İsrail vatandaşları dünyanın diğer ülkelerinden göçerek gelen Yahudiler. Bunların arasında Türk Yahudileri de yer alıyor. Usuldendir, ya da hayatın gerçekl

11.04.2019
0 0 0

Beraberce

Atatürk ya da Atatürkçülük denildiğinde CHP, bunları kimseye bırakmaz. Cumhuriyet'i onlar kurmuştur. CHP'yi Atatürk kurmuştur, demokrasiyi de onlar getirmişlerdir. Bu arada liberal ekonomi de onların eseridir. Hatta, devletçilik deBayar-Menderes hareketinin temelinde, "İktisadi hayatta özel kuruluş ve sermayenin faaliyeti esastır" ilkesi yer alırke

08.04.2019
3 0 0

Belediyelerde spor...

Belediye denildiğinde akla ilk gelen, ailenin reisliği olması lazım gelir. Mutfak, kiler, odunluk, ecza dolabı, terzi, bakkal ve benzeri esnaf ve esnaflıklar. Reis, aile fertlerinin tüm ihtiyaçlarını, son tahlilde bu kaynaklardan karşılarNe var ki reis tektir, bakmakla mükellef olduğu aile fertleri nispete gelmeyen bir çoğunlukla ayağına engeldir.

04.04.2019
3 0 0

Fert ve toplum dengesi...

Netameli gibi görünse de, hayatın gerçeklerindendir...Erken Türkiye'de bu denge, 1950'yi takiben o günlere kadar iyi kötü siyasi ve iktisadi politikanın eseri olan ıztıraplı havayı bir nispet tersine çevirdi. Zira, halk ihtilaliyle yeni gelen iktidar, Demokrat Parti, programına şu kaydı düşürmüştü...."İktisadi hayatta esas olan özel kuruluş ve serm

28.03.2019
2 0 0

Masal gibi

Halkın ordusunda yer aldığında, halktan birileri gibi olması iktiza eden militer bürokrasiden bir ekip, süngüsünü kuşanmış ve Bayar-Menderes hükümetini alaşağı etmişti. Bunlar ihtilali takiben geride kalan arkadaşlarını sivil bürokrasiye yerleştirdiler. Akabinden anayasayı yenileştirdiler ve idare düzenine de yeni koltuklar ilave ederek, memleketi

25.03.2019
5 0 0

Yeşil kapitalizm

40'lı yıllardan günümüze dek geçen zaman içinde devlet başkanlarından sadece ikisi aynı zamanda demokrasi adına partilerinin genel başkanlığını da deruhte etmekteydiler. Gerçi İnönü, "Milli şef" diye anılıyorduysa da, aslında yine partisinin genel başkanı sayılıyordu. Bu süre zarfında halkın, özellikte gıda maddeleriyle ilgili şikâyetlerinde de ben

21.03.2019
2 0 0

Cumhuriyet ve sayılar

Fransa gibi Türkiye'nin de Cumhuriyet'i sayı itibarıyla birden fazla olmakla birlikte, Fransa'da bu sayılar gerçek olmasına karşın, Türkiye'de itibaridirSayılar, sayan kişinin indi kıstaslarına göre, kişiden kişiye farklı çıkabilirBirinci Cumhuriyet 1923'te ilk ağızda liberalizmle başlar. Birkaç kez zıddıyla dönüşümlü devam ederek, 14 Mayıs Bayar M

18.03.2019
5 0 0

Moda belası

İsteniliyor ki kadınlar, temel insan hakları güvencesine yaslanarak (İlahi mahrecine değil), arzu ettikleri gibi giyinip kuşansınlar ve üyesi oldukları toplumda kendilerini iyi hissetmeleri için hemcinsleri arasında ayrıcalık sahibi olsunlarKalabalıklar arasında farklı kişilik sahibi olabilmenin başta gelen ilk şartı da, kadının kendisini tanıması.

14.03.2019
4 0 0