"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ali Şerbetçi Tüm Yazıları

150 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Tek taraflı ücretsiz izin olmaz

İşveren, şüpheli durum bulunması halinde çalışanları yıllık ücretli izne, ücretsiz izne veya idari izne gönderebilir mi Yıllık iznin kullanım süresini belirlemek işverenin insiyatifinde olduğundan, işveren çalışanlarını yıllık izine gönderebilir. Ancak yıllık izinlerin bir çok çalışan tarafından bu dönemde yoğun olarak kullandırılmasının çalışma ba

23.03.2020
2 0 0

Virüs için işe gitmemek olur mu

İŞÇİNİN işe gitmekten kaçınabilmesi için ciddi ve yakın tehlikenin varolması gerekir. İşçilerin yakın temasla bulunduğu bir diğer çalışanın enfekte olduğu belirlenmesine rağmen işe gelmeye devam etmesi ve durumun tespit edilmesine karşın işveren tarafından engellenmemesi, gibi ağır risk içeren durumlarda gerekli tedbir alınana kadar işçi çalışmakta

22.03.2020
2 0 0

Sözleşmede süreye dikkat!

Bir firmada süreli sözleşme karşılığı çalışıyorum. Sözleşmem bitmeden işverenin çıkarması ya da sözleşmem bittikten sonra işten ayrılmam durumunda işe iade veya tazminat gibi bir hak talebimiz olabilir mi 5...382487 Nolu SMS İş Kanunu'na göre; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözle

21.03.2020
1 0 0

Bildirim çalışma yılına göre belirlenir

İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı 5...485856 Nolu SMS İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki k

18.03.2020
2 0 0

Çalışanın servis hakkı

Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacağı, herkesin işe servis ile gidip geleceği söylendi. Ancak hâlâ ses yok. İşveren işyerinde çalışanlara servis sağlamakla yükümlü mü Bu konuda yasal bir zorunluluk var mı S.A. İş Kanunu'na göre işverenin servis sağlama yükümlülüğü yoktur. Ancak iş sözleşmesi veya toplu

11.03.2020
7 0 0

Hamilelik tazminat nedeni değil

Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim A.A. İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçiye tazminat ödenmez ancak işveren yine kanuna göre hamile olan işçiyi ağır ve tehlikeli işlerde çalıştıramaz, gece mesaisi yaptıramaz. Riskli gebelik durumlarında doktor raporunun bulunması halinde istirahat

04.03.2020
8 0 0

18 yaşından önceki primler geçerli mi

08.01.1990 doğumluyum. İlk kez 15.01.2006 tarihinde, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman emekli olabileceğim konusunda araştırma yaparken, 18 yaşından önceki hizmetlerimin geçerli olmadığını öğrendim. Bu doğru mudur 18 yaşımdan önceki primlerim yandı mı Ender SARI 5510 sayılı Kanuna göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılı

29.02.2020
9 0 0

Engeli olanlara erken emeklilik

Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım Erken emekli olabilir miyim 5...619380 Nolu SMS Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel ora

21.02.2020
16 0 0

Emeklinin ihbar hakkı

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. Ancak ihbar tazminatım ödenmedi. İhbar tazminatı hakkım var mı 5...637878 Nolu SMS İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilme

15.02.2020
13 0 0

İşçinin çalışma koşulları

Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır Bu durumda benim ne gibi haklarım var Saadet G.Sinop İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş şartı, işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş Kanunu'nun 22.

12.02.2020
14 0 0