Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

74 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hergün yeni bir gün, yeni bir dünya

Her ne kadar gün, dünün aynısı gibi görünse de ne aynısı, ne de gayrısı.Kendine mahsus yeni bir gün! Âdeta yeniden doğuş... Günün bitiminde nevm, yani uyku hâline geçip bir nevi öldükten sonra, yeni bir sabaha, semâvâtta hâlelenen Allahü Ekber sesleriyle gözlerimizi açmak; "Yevmü'n-neşr", tekrar dirilme günü gibi... Tıpkı bir okuyucumuzun; "Gün do

13.02.2020
2 0 0

Duyguların sentezi

Duâ, insanın başlıca yaratılış gayelerinden biri; hatta ön sırada olanıKitapta, "De ki: Eğer duânız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var" ( Furkan, 77) deniyor. Duâ bir arz, bir naz, bir niyaz, bir boyun büküş; bir cihette, Sevgili'ye görünüştür. Bir makamın önüne vardığınızda, varlığınızdan haberdar etmek için kapısını hafifçe tıklamak gerek

06.02.2020
4 0 0

Kadınlara haklarını İslâmiyet teslim etmiştir

İslâm, cahiliye karanlığında sömürülen, köleleştirilen ve ikinci sınıf kabul edilen kadını zavallı bir mahlûk olma konumundan çıkararak, yeni bir anlayış ile onu mübarek bir varlık seviyesine yükseltmiştir.Dinimiz, kadını bir temettü (kazanç) âleti olmaktan çıkarıp, Cenneti onun ayaklarının altına sermiştir. 1 Batı medeniyetinde kadın erkek eşitliğ

30.01.2020
4 0 0

Gençliğe el uzatmak gerek

Bediüzzaman, "Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez; bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder"1 diyor. Bu söz boş yere, durup dururken söylenmedi elbette.Ona, müşahede ettiği hakikatler ve hâl-i âleme dair tesbitleri bu cümleyi söyletmiş; gençlere olan ilgisi, onlara duyduğu

23.01.2020
4 0 0

Değer mi

Hırs ve dünya malına tamâ, insanları hâlden hâle sokuyor; kim ki zayıf, tepesine çöküyor.Büyük dairede, büyük devletler; küçük dairede ise, küçüğüne kumpas kuran büyükler hırslarının zebunu olup, doymak nedir bilmiyor. Bunun için de, insanlar arasında gürültü patırtı; devletler arasındaysa, sıcak temas bitmiyor. Neticede nice canlar, nice mallar he

16.01.2020
4 0 0

Allah'ın yüz çevirdiği kimseler

Dünya memleketine gönderilişimizin yegâne hikmet ve sebebi Hâlık-ı Zülcelâl'i tanıyıp, mükellef olduğumuz kullukla mukabele etmek. Yani, O'na, kayıtsız şartsız iman ederek, emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden de uzak durmaktır.Doğruyu bulmayan, muti olmayan, yani yanlışlarla savrulan bir insanın durumu, şöyle ifade edilmektedir: "Kim Allah'ın

02.01.2020
8 0 0

Huzurevleri ne kadar huzurlu

Huzurevi denen yerler, naçar kalan insanların sığındığı mekânlar.Kimi, kimsesizlikten; kimi de ilgisizlikten dolayı mecbur olup yerleştiği bu yerler, ismi gibi huzurlu mu acaba Buralarda yaşayıp da hâlinden memnun olan yok değil. En azından, bayramlarda tutulan mikrofonlara söylenenler, kameraya yansıyanlar bu yönde. Zoraki tebessüm edasıyla olsa b

26.12.2019
10 0 0

Ölmeden evvel ölmek

Ömrün tayin edilmiş, ölümün de takdir edilmiş olduğunu biliyor ve buna iman ediyoruz. Fakat insanın aklına, "Ölmeden evvel ölmek nasıl bir hâl" sorusu gelip yerleşecekken, Efendimiz (asm), imdada yetişiyor:Gönüllerin Sultanı (asm), Hadis-i şeriflerinde; "Ölüm gelip çatmadan evvel, şehevânî ve nefsanî hislerinizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz

19.12.2019
12 0 0

Memleketin esnafını zincire dizdiler

Başlığımız biraz garip görünüyor, değil miAma ne yazık ki, bu bir vakıa! Bir atasözü var, amiyane de olsa, atalar söylediğine göre hoş karşılamak, kıssadan hisse çıkarmak gerekir. O da şu: "Canı yanan eşek, attan ileri gider." Öyle ya, canı yanan bilir sıkıntının tadını, tuzunu. Ticaret dünyasında telâffuz edilen "Küçük esnaf, büyük esnaf" kavramı

12.12.2019
15 0 0

Namazda ruhun, kalbin ve aklın büyük bir rahatı var

Bir Müslüman toplumdan İslâm'ın yaşanması beklenir. Yani, Amentü'de belirtilen İmanın altı şartına kayıtsız şartsız iman; İslâm'ın beş şartını; Kelime-i Şahadet, namaz, oruç, malî durumu el veren için zekât ve hac mükellefiyetini ifâ etmek-kadın erkek-her Müslüman'a vecibe.Allah'a iman etmenin hemen ardından beklenen ve ahirette sorulacak ilk sual

05.12.2019
18 0 0