Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

57 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Günü güzel yaşamak

Cenab-ı Hakk'ın "Hayy" ism-i Celîlinin kâinat üzerindeki tezahürü olan hayat, her ne kadar lügat manası itibariyle dirilik, canlılık, sağlık, sağ olma; yaşama ve ömür olarak tarif edilse de, bu, sadece ayakta durmaktan, nefes alıp vermekten ve böylece, günü kurtarmaktan ibaret değildir.Tâ ruhlar âleminden başlayıp anne rahminden, çocukluktan, ihtiy

18.04.2019
0 0 0

Resm-i geçit mevsimi

Yine bir fasl-ı bahar; yeryüzünde bir nehar "Ol!" emrine muti olan cemreler birer birer düştüler, iş başına geçtiler: Havada, karada ve suda.Ve ardından, her şey, kımıl kımıl kımıldıyor dünyada. İnsanda da bir şevk, bir heyecan, bir ümit meşalesi... Bu mevsimde yaşanan, umumî bir diriliş; sonbaharda bürünülen yorgandan silkinerek uyanış. Can olarak

11.04.2019
4 0 0

Eyvah demeden önce

Ömür, dakika ve saniyelerden ibarettir.Adına ömür dediğimiz zaman dilimi, doğumdan ölüme kadar geçen ve bir nabız gibi atan "anların" arka arkaya dizilmesi gibi bir şey. Veya saat ve takvim cinsi materyallerle ölçmeye çalıştığımız sermayemiz. Her ne manaya gelirse gelsin, sonu olan bir yol; sonsuz âleme doğru yol alan bir hayat yolculuğudur, ömür.

04.04.2019
5 0 0

Hayata menfez açmak

Günümüzde "format" diye bir kavram var.Herkesin anlayabileceği bir dille ifade edecek olursak, format, bir nevi herhangi bir teknolojik ürünü, hafızasındaki lüzumsuzlardan arındırarak fabrika ayarlarına geri döndürmek gibi bir şey. Bu kavram insan için kullanıldığında, adı, NeuroFormat oluyor. Yani beynin başarı ve mutluluk içinde yeniden biçimlend

28.03.2019
2 0 0

Borç korkusu

Borçlu olmak ne zor şey!Hizmet ya da satın alınan bir malın karşılığı olan bedeli ödemek, alıcının boynunun borcu. Bunu, ya peşinen öder, kurtulur veya belirlenen şartlar çerçevesinde vadeli veyahut taksitle öder. Ödemenin şekli ne olursa olsun; gerek peşin, gerek taksitli, gerekse vadeli ödenmemiş borç, kişinin korkusu. Diğer bir tabirle, yürek ça

22.11.2018
50 0 0

Top patladı

İbretâmîz birçok vak'a çevremizde dolaşır, bazıları ibret olur, beynimize ulaşır. Bizi düşünmeye sevk eder, idrak etmek üzere.Şairin, "Secde eylemedi iblis Âdem'e Bu kıssadan biraz hisse kapsana"1 dediği gibi; kıssalar hisse almak, anlatılan hikâyeden veya olmuş bir şeyden ders çıkarmak içindir. Hatta kıssalar, Kur'ân-ı Kerîm'in bahisleri içinde b

15.11.2018
29 0 0

Eş seçmek eşya seçmek değildir

İzlediğim, eşlerin boşanmalarını konu alan bir televizyon programında ilgimi çeken ve topluma yol haritası olma özelliği taşıyan güzel şeyler söylendi.Ben de, orijinal bulduğum bazı cümleleri not aldım. Birlikte bilgileniriz niyetiyle. Bunlar, şunlar: "Evlenme anı (düğün dernek), kalabalık; boşanma hâli ise, yalnızlıktır." Yani, evlenirken, dâvet e

08.11.2018
29 0 0

Baba

Baba, her ne kadar nesebî mânada "çocuğu olmuş veya çocuğun dünyaya gelmesine sebep olmuş erkek" olarak tarifini bulsa da bir ülkeye, bir topluluğa faydalı olan insan; iyiliksever, şefkatli, kalender meşrep kimse; her türlü kirli ve gizli işlerle iştigal eden adam; gemilerde ve iskelelerde halat bağlanan yuvarlak ve kısa dikmeler manasına gelmesini

18.10.2018
28 0 0

İnsanlığın "insan" olma vechesi

Dünyadaki bütün canlılar içinde vazife ve mesuliyet taşıyan yegâne varlık insandır.Esasen insan hayatını mânâlı kılan, ona değer katan temel özellik, insanın bir vazife ve mesuliyet varlığı oluşudur. Bu sebeple, vazifesini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek mânâdaki insanlık değerini heder etmiş olurlar. Bu dünyada bir kısım

11.10.2018
28 0 0

Kazan kaldırmak

Kazan kaldırmak, lügat manasıyla, "isyan etmek", "topluca baş kaldırmak" demektir.İnsan bu! Ne yaparsanız yapın, bir türlü memnun edemediğiniz hâller oluyor. Bugün olduğu gibi, o gün de vardı memnuniyetsiz ve toplumun menfaatini kendi ihtirasına feda edebilen insanlar her devirde var olmuştur. Bu hususta bir örnek de Yeniçerilerdir. Yeniçerilerin p

04.10.2018
21 0 0