Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/ali-riza-aydin.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

53 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Borç korkusu

Borçlu olmak ne zor şey!Hizmet ya da satın alınan bir malın karşılığı olan bedeli ödemek, alıcının boynunun borcu. Bunu, ya peşinen öder, kurtulur veya belirlenen şartlar çerçevesinde vadeli veyahut taksitle öder. Ödemenin şekli ne olursa olsun; gerek peşin, gerek taksitli, gerekse vadeli ödenmemiş borç, kişinin korkusu. Diğer bir tabirle, yürek ça

22.11.2018
40 0 0

Top patladı

İbretâmîz birçok vak'a çevremizde dolaşır, bazıları ibret olur, beynimize ulaşır. Bizi düşünmeye sevk eder, idrak etmek üzere.Şairin, "Secde eylemedi iblis Âdem'e Bu kıssadan biraz hisse kapsana"1 dediği gibi; kıssalar hisse almak, anlatılan hikâyeden veya olmuş bir şeyden ders çıkarmak içindir. Hatta kıssalar, Kur'ân-ı Kerîm'in bahisleri içinde b

15.11.2018
24 0 0

Eş seçmek eşya seçmek değildir

İzlediğim, eşlerin boşanmalarını konu alan bir televizyon programında ilgimi çeken ve topluma yol haritası olma özelliği taşıyan güzel şeyler söylendi.Ben de, orijinal bulduğum bazı cümleleri not aldım. Birlikte bilgileniriz niyetiyle. Bunlar, şunlar: "Evlenme anı (düğün dernek), kalabalık; boşanma hâli ise, yalnızlıktır." Yani, evlenirken, dâvet e

08.11.2018
24 0 0

Baba

Baba, her ne kadar nesebî mânada "çocuğu olmuş veya çocuğun dünyaya gelmesine sebep olmuş erkek" olarak tarifini bulsa da bir ülkeye, bir topluluğa faydalı olan insan; iyiliksever, şefkatli, kalender meşrep kimse; her türlü kirli ve gizli işlerle iştigal eden adam; gemilerde ve iskelelerde halat bağlanan yuvarlak ve kısa dikmeler manasına gelmesini

18.10.2018
21 0 0

İnsanlığın "insan" olma vechesi

Dünyadaki bütün canlılar içinde vazife ve mesuliyet taşıyan yegâne varlık insandır.Esasen insan hayatını mânâlı kılan, ona değer katan temel özellik, insanın bir vazife ve mesuliyet varlığı oluşudur. Bu sebeple, vazifesini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek mânâdaki insanlık değerini heder etmiş olurlar. Bu dünyada bir kısım

11.10.2018
22 0 0

Kazan kaldırmak

Kazan kaldırmak, lügat manasıyla, "isyan etmek", "topluca baş kaldırmak" demektir.İnsan bu! Ne yaparsanız yapın, bir türlü memnun edemediğiniz hâller oluyor. Bugün olduğu gibi, o gün de vardı memnuniyetsiz ve toplumun menfaatini kendi ihtirasına feda edebilen insanlar her devirde var olmuştur. Bu hususta bir örnek de Yeniçerilerdir. Yeniçerilerin p

04.10.2018
16 0 0

Akıntıya kürek çekmek

Yıllar yılı nakledilen bir mesel: Köroğlu, bir gün, atını dizgininden çekerek vardığı pınarın başındaki yaşlıca bir kadının su doldurduğunu; bir yandan da, "Gözün kör olsun Köroğlu" diye söylendiğini, bedduâ ettiğini görür.Yaklaşır ve kadına; "Hayrola ana, neyin var" diye sorar. Yaşlı kadın, "Bir şeyim yok" der. Bu defa, "Köroğlu'nu tanıyor musun"

27.09.2018
18 0 0

Bakar mısınız şu gence

Keçiören'de, Metro İstasyonu'nun ikinci zemin katına inmek için bindiğim asansörün kabininde atılmış boş meşrubat şişesini görünce, yanımdaki gence, "Şu hâle bak! Bu, doğru bir davranış tarzı değil" dedim.Genç; "Metro İstasyonları'nda çöp kutusu yok, hiç rastlamadım" dedikten sonra, "Bu yüzden yanımda poşet taşıyorum" deyip, bana, elindeki beyaz re

20.09.2018
22 0 0

Abandone olduk!

Çok bilinen bir atasözümüz var: "Suç samur kürk olmuş, kimse üstüne almamış." Neden böyle olur bilemem, ama bildiğim şu ki, kabahati kabul etmek, mertliktir. Hatadan dönmenin fazilet oluşu gibi...Şu günlerde memlekette talan var! Tavan yapan döviz, bahane; vatandaşın kesesine el uzatmak şahane! Var olanda, darlık yok. Çünkü katlıyor katlayabildiği

13.09.2018
19 0 0

Yel değirmeni

Fikr-i sabit bir duruşla vara yoğa saldırış, her halde, ruh hâleti sağlamların tabiatı değildir.Bu davranış, zılgıt yemiş bir kimsenin müzminleşmiş yarası. Zaman zaman bu yarayı kaşımak, ne insanlığın ne de İslâmlığın işidir. Hiçbirimiz hatadan, kusurdan hâlî değiliz. Dünümüze dönüp şöyle bir baksak, kim bilir hoşlanılmayacak nelerimiz var, nelerim

06.09.2018
26 0 0