"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

73 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Oruçluyken şehit olanlar

Ahirette, en büyük mertebenin peygamberlikten sonra, şehitlik olduğu; şehitlerin bütün günah ve kusurlarının Allah tarafından affedildiği ifade edilmektedir.Hatta bir hadis-i şeriflerinde, Efendimiz (asm); "Şehit olmayı Yüce Allah'tan samimî olarak dileyen kimseyi, Allah, rahat yatağında vefat etse bile, şehitlerin derecesine eriştirir" 1 buyuruyor

Bugün
1 0 0

Hakkın hatırı

Hak denildiği zaman, ilk önce, "Varlığı gerçek olan; yokluk ve değişme kabul etmeksizin sâbit duran; her şey değişir ve yok olurken bâkî kalan" manasında Allah'ın (cc) Esmâü'l-Hüsnâ'sından biri olar "Hakk" akla gelir.Çünkü "Gerçekten ancak Allah hak'tır." 1 Hak kelimesinin beşerî münasebetler cihetindeki manası ise adaletin, dinin, törenin veya i

15.04.2021
1 0 0

Hayal eve sığar mı

Evimiz, küçük bir dünyamız, küçük bir Cennetimiz.Yani, hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz mekân. Böyle olmakla beraber ev, her şeyiyle, her zaman ve herkese dünya vüsatinde olamayabiliyor. Hususan erkeklere, hususan, erkeklerin yaşlılarına... "Hayat Eve Sığar" lâfı, dünkü lâf. Sağlık tedbirleriyle alâkalı bir terim. Gerçek, bundan öte bi

08.04.2021
1 0 0

Pusulanın içindeki ciğerler

Dostluk, var olanla, var gününde olmaz ya. Dostluklarda aranılan ölçü, evvelâ samimilik, hasbilik; karşılıklı sadâkattir, güvendir.Bu kimsenin niceliği ve niteliği, samimiyetinin ardından gelir. Bir defa, dost kimseler, birbirinin kokusunu almalı; dostluğunun varlığına inanmalı. Dost dostla oturur kalkar, sohbet eder, yer içer, paylaşır; zor günü

01.04.2021
1 0 0

Edep bir tac imiş

İncelik, terbiye, güzel ahlâk edebin lügat karşılığı; "güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık" 1 ise, edebe ruh giydiren belli başlı umdeler.Bir mü'min, gönlünü Allah (cc) ve Resûlü'ne (asm) hasrettiği nisbette İlâhî vuslata mazhar olma yolundadır. Bunun en önemli emâresi ise, Peygamberimizin (asm) ahlâkını örnek

25.03.2021
4 0 0

Onlar iyi olursa

Kalp, maddî yapısı itibariyle, insan vücudunu kuşatan 40 bin kilometre uzunluğundaki kılcal damar ağına ürettiği temiz kanı dur durak bilmeden, mütemadiyen pompalayan 1 hilkat-i Rabbânî bir uzuv.Manası itibariyle ise kalpyürek, canevi, gönül, iç, ruh, his, duygu; Allah aşkının, Peygamber (asm) sevgisinin ve imanın mahalli; muhabbetin, sıfat ve esma

18.03.2021
4 0 0

Gün, bugün

Şu devirde bilmemek ne kadar mazerettir bilemem, ama bildikten sonraki bilmezlik, affedilir şey değil; hataların büyüğü.İnsan bazı gerçeklere vâkıf olduktan, güzellikleri tanıdıktan sonra buna bigâne kalması gönle bar, kalbe hasar oluyor. Tanımak, bilmek, duygu ve lâtifelerin güzel şeye yönelmesi Allah'ın kullarına bir lütfu. Yanmak yakınmak kaybe

11.03.2021
5 0 0

Kıyafetin gizemi

Kıyafet, beşerî ihtiyaç; örtünmekse, bir emir!Fakat bunu, sadece örtünmekten, beşerî bir ihtiyacından ibaret olarak görmemek gerekir. Çünkü giyim kuşam, sosyal ve kültürel hayatta önemli bir rol oynar. Toplumlarda kıyafetler, bir insanın dinî hassasiyet, alçak gönüllülük, cinsiyet ve sosyal statüsü gibi özelliklerini nazara verir. Yani, kıyafet, i

04.03.2021
12 0 0

Kahvenin hatırı

Halk arasında söylenen, dostluğu ve dolayısıyla, vefayı ifade eden "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var" sözü, yıllar yılı dilimizde pelesenk.Bu deyimin mahiyeti, hikâyesi şu: Rivayet o ki: Vaktiyle, İstanbul'da, Yemiş İskelesi'nde kahvecilik yapan ve başından türlü maceralar geçtikten sonra âmâ düşen bir adamdan naklen, Üsküdarlı Halk Şairi Re

25.02.2021
11 0 0

Mevsimin ilk gecesi

Günü geldi, gönüllere "gün" doğdu!Şevval ayının birinden itibaren başlayan hasret, en nihayet son buldu. Ramazan-ı Şerifin kokusu gönlümüze dokundu, Receb ayı girince. Rahmet, bereket, mağfiret ve bereketi ile fırsatlar mevsimi olan şuhûr-u selâsenin ilk ayı; ilk ayın ilk kandili, Regâib. Regâib, "kandil" olarak ifade edilen ve huşu ile ihya edi

18.02.2021
17 0 0