Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

61 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Haydi Cennete

Her şeyin bir bedeli olduğu gibi, ahiret yurdunun sakinleri olmanın bedeli de emirlere uyup, nehiylerden kaçınmak; O'nun yoluna îsâl edecek hayırlı hizmetlere canla, malla, akılla, bedenle omuz vermektir.Risale-i Nur'da ifade edildiği üzere, "Cennet ucuz olmadığı gibi, Cehennem de lüzumsuz değil." 1 Birincisi için, yukarıda belirttiğimiz maddî mane

22.08.2019
20 0 0

Cennette bir kulübe

Dünya, yaratılmış her varlığın dünyası; Cennet ise, Mü'minlerin hülyası.Hangi insan hayal etmez, kim istemez Cenneti Ama Cennet, hak edilmez, Mâlikü'l-mülk tarafından verilir. Zira bu husus, Risale-i Nur'da; "Vaad-i İlâhî ile verilecek Cennet, fazl-ı Rahmânî ile verilir. Zâhirde (görünüş itibariyle) bir mükâfattır, hakikatte fazldır" ( Lem'alar, 88

09.05.2019
25 0 0

Her zaman sütliman!

Meşhurdur şu kurbağa meselesiZaman zaman birbirinden farklı olaylara, yaşanmış sıkıntılara teşbih olarak "Kaynayan kurbağa" meselesi öteden beri anılır durur. "Kasap et derdinde, koyun can derdinde" derler ya, zavallı kurbağa da neler çekmiş şu haylaz insanların elinden kim bilir Kurbağanın serencamı şu: Bir kurbağayı kaynayan suya koyarsanız, refl

02.05.2019
20 0 0

Putlarımız!

Belki kast-ı mahsus ile olmasa bile, günümüz dünyasında; dünya hayatımızda o kadar çok şey önceliklerimiz oldu, zihnimizi doldurdu ki, saymakla bitmez.Hatta o kadar çok şey, bize, kaygı sebebi, korku sebebi oldu ki... Aş kaygısı, iş kaygısı, eş kaygısı; sanki muktedirmişiz gibi çoluk çocuğun yarınına dair kaygılar; onların güvenliğiyle alâkalı kork

25.04.2019
17 0 0

Günü güzel yaşamak

Cenab-ı Hakk'ın "Hayy" ism-i Celîlinin kâinat üzerindeki tezahürü olan hayat, her ne kadar lügat manası itibariyle dirilik, canlılık, sağlık, sağ olma; yaşama ve ömür olarak tarif edilse de, bu, sadece ayakta durmaktan, nefes alıp vermekten ve böylece, günü kurtarmaktan ibaret değildir.Tâ ruhlar âleminden başlayıp anne rahminden, çocukluktan, ihtiy

18.04.2019
19 0 0

Resm-i geçit mevsimi

Yine bir fasl-ı bahar; yeryüzünde bir nehar "Ol!" emrine muti olan cemreler birer birer düştüler, iş başına geçtiler: Havada, karada ve suda.Ve ardından, her şey, kımıl kımıl kımıldıyor dünyada. İnsanda da bir şevk, bir heyecan, bir ümit meşalesi... Bu mevsimde yaşanan, umumî bir diriliş; sonbaharda bürünülen yorgandan silkinerek uyanış. Can olarak

11.04.2019
25 0 0

Eyvah demeden önce

Ömür, dakika ve saniyelerden ibarettir.Adına ömür dediğimiz zaman dilimi, doğumdan ölüme kadar geçen ve bir nabız gibi atan "anların" arka arkaya dizilmesi gibi bir şey. Veya saat ve takvim cinsi materyallerle ölçmeye çalıştığımız sermayemiz. Her ne manaya gelirse gelsin, sonu olan bir yol; sonsuz âleme doğru yol alan bir hayat yolculuğudur, ömür.

04.04.2019
26 0 0

Hayata menfez açmak

Günümüzde "format" diye bir kavram var.Herkesin anlayabileceği bir dille ifade edecek olursak, format, bir nevi herhangi bir teknolojik ürünü, hafızasındaki lüzumsuzlardan arındırarak fabrika ayarlarına geri döndürmek gibi bir şey. Bu kavram insan için kullanıldığında, adı, NeuroFormat oluyor. Yani beynin başarı ve mutluluk içinde yeniden biçimlend

28.03.2019
18 0 0

Borç korkusu

Borçlu olmak ne zor şey!Hizmet ya da satın alınan bir malın karşılığı olan bedeli ödemek, alıcının boynunun borcu. Bunu, ya peşinen öder, kurtulur veya belirlenen şartlar çerçevesinde vadeli veyahut taksitle öder. Ödemenin şekli ne olursa olsun; gerek peşin, gerek taksitli, gerekse vadeli ödenmemiş borç, kişinin korkusu. Diğer bir tabirle, yürek ça

22.11.2018
79 0 0

Top patladı

İbretâmîz birçok vak'a çevremizde dolaşır, bazıları ibret olur, beynimize ulaşır. Bizi düşünmeye sevk eder, idrak etmek üzere.Şairin, "Secde eylemedi iblis Âdem'e Bu kıssadan biraz hisse kapsana"1 dediği gibi; kıssalar hisse almak, anlatılan hikâyeden veya olmuş bir şeyden ders çıkarmak içindir. Hatta kıssalar, Kur'ân-ı Kerîm'in bahisleri içinde b

15.11.2018
39 0 0