"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ali Rıza aydın Tüm Yazıları

80 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Komediye dönüştü

''Zor, oyunu bozar" derler.Bir virüsün zorlaması değil oyunu, bütün dengeleri bozdu. İşin garaip tarafı; toplum hayatında insanî ilişkiler de bozuldu. Ortalıkta bir salgın var; bir musîbet, kapıda. Gerçekten de zor bir durum! Devlet, tedbir adına ne varsa, onu hayata geçirme gayretinde; ta ki bu tehlikenin önü alınsın ve sağlıklı kalınsın. Alınan b

02.04.2020
0 0 0

Tefrika şerdir

Şu koca dünya herkese yetmesi gerekirken neden bazı kimselere yetmiyor, sığmıyorlar dünyayaEsasında, dar olan dünya değil; dünyaya sığamayanların ruh hâlleri, ihtirasları olsa gerek. Bir türlü paylaşılamıyor güzel olan şeyler. Hep, "Rabbena, hep bana" deniyor. Bunun içindir ki geçimsizlik, ara açıklığı; dahası, iki yüzlülük, dedikoduculuk alıyor ba

26.03.2020
1 0 0

Serbest soygun olmasın

Koronavirüs musîbetinin ülkemizde de bulunduğuna dair resmî açıklamanın; bunu duyan medyanın da endişe pompalamasının ardından piyasalar depara kalktı âdeta.Yetkililerin iki dudağının arasından ne çıktıysa bil ki o gün, o ürün, bir çırpıda tükenmiş! Hatta sözü edilmeyen temel ihtiyaç maddeleri bile... Ölmemeye çare var mı Kolonya da alsan, makarna

19.03.2020
1 0 0

Aşk nedir, ne değildir

Arapça aslı "ışk" olan aşk, tasavvuf, İslâm felsefesi ve edebiyatta kullanılan geniş manalı bir terim Kur'ân ve hadislerde aşk kelimesi çoğunlukla "hub", "muhabbet"; bazen de "meveddet" kelimeleriyle ifade edilir.Sözlükte, "şiddetli ve aşırı sevgi; bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi, sevdiğinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün

12.03.2020
3 0 0

Gelmeyene gitmeli

Birini görmeye, biriyle görüşmeye lûgatımızda "ziyaret" deniyor. Bu fiilin tek kelimeyle ifadesi ise; görüşmektir.Bir yeri görmeye gitmek; saygı göstermek, feyiz almak, duâ etmek maksadıyla bir makama, bir mekâna gitmek de, ziyarettir. Enbiya, evliya türbeleri gibi devamlı ziyaret edilen yerlere ise ziyaretgâh deniyor. Hastahane, hapishane ve mezar

05.03.2020
4 0 0

Selâm, kelâmla olur

İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söze selâm"; esenlik ifade eden bu sözleri birbirlerine söylemelerine de "selâmlaşma" denir.Selâm sözcüğü, yeri geldikçe, birçok makamda ve manada kullanılabiliyor. Meselâ: Birisiyle bir başkasına "selâm göndermek"; bir kimseye, gönderilenin "selâmını ulaş

20.02.2020
9 0 0

Hergün yeni bir gün, yeni bir dünya

Her ne kadar gün, dünün aynısı gibi görünse de ne aynısı, ne de gayrısı.Kendine mahsus yeni bir gün! Âdeta yeniden doğuş... Günün bitiminde nevm, yani uyku hâline geçip bir nevi öldükten sonra, yeni bir sabaha, semâvâtta hâlelenen Allahü Ekber sesleriyle gözlerimizi açmak; "Yevmü'n-neşr", tekrar dirilme günü gibi... Tıpkı bir okuyucumuzun; "Gün do

13.02.2020
9 0 0

Duyguların sentezi

Duâ, insanın başlıca yaratılış gayelerinden biri; hatta ön sırada olanıKitapta, "De ki: Eğer duânız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var" ( Furkan, 77) deniyor. Duâ bir arz, bir naz, bir niyaz, bir boyun büküş; bir cihette, Sevgili'ye görünüştür. Bir makamın önüne vardığınızda, varlığınızdan haberdar etmek için kapısını hafifçe tıklamak gerek

06.02.2020
6 0 0

Kadınlara haklarını İslâmiyet teslim etmiştir

İslâm, cahiliye karanlığında sömürülen, köleleştirilen ve ikinci sınıf kabul edilen kadını zavallı bir mahlûk olma konumundan çıkararak, yeni bir anlayış ile onu mübarek bir varlık seviyesine yükseltmiştir.Dinimiz, kadını bir temettü (kazanç) âleti olmaktan çıkarıp, Cenneti onun ayaklarının altına sermiştir. 1 Batı medeniyetinde kadın erkek eşitliğ

30.01.2020
10 0 0

Gençliğe el uzatmak gerek

Bediüzzaman, "Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez; bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder"1 diyor. Bu söz boş yere, durup dururken söylenmedi elbette.Ona, müşahede ettiği hakikatler ve hâl-i âleme dair tesbitleri bu cümleyi söyletmiş; gençlere olan ilgisi, onlara duyduğu

23.01.2020
8 0 0