Yeni AsyaAli Ferşadoğlu22 Şubat 2021
Okunma: 5  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Sonraki Yazısı
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
22 Şubat 2021
Yeni Asya'nın yol haritasını Bediüzzaman çizmiş
İlgili herkes biliyor ve görüyor ki, Yeni Asya ticarî bir müessese değil, bir hizmet müessesesi. Zira, onun hizmet stratejisini, hedefini, programını Bediüzzaman çizmiş:

"Biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhâya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.

Yeni Asya'nın gayesi, misyonu, sebeb-i vücudu, bütün sorularımıza cevap verip, müşküllerimizi halleden Kur'ân ve Sünnet-i Seniyye'nin tefsiri;

Ve zamandaki iman, ibadet, ahlâk, ukubat, içtimaî, siyasî ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını izah ve ispat eden Bediüzzaman Said Nursî'nin ilmî ve manevî şahsiyetini, fikirlerini bütün yönleriyle anlamak, yaşamak, neşretmektir. Muarızlarının da gözlemi budur:

"Yeni Asya hiç bıkmadan usanmadan her gün Said Nursî ve Risale-i Nur pompalıyor." (Kemalist M. Arif DemirerAnayurt gazetesi21.10.13)

28 Şubatçı BÇG tarafından hazırlanan raporlarda Yeni Asya Grubu'nun; Bediüzzaman Said Nursî'nin ölümünden sonra eserlerini çoğaltarak geniş kitlelere ulaşmasını sağlaması da tehlike olarak gösterilmiş.

BÇG raporlarında geçen ifadeler şöyle: "Nurcu Yeni Asya Grubu'nun; Sa