Yeni AsyaAli Ferşadoğlu18 Şubat 2021
Okunma: 12  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
18 Şubat 2021
Kişiyi egoizme atan haller
Kimileri, cemaati ve kazanımlarını önemsemeyip, hiçe sayarken; kendi nakıs düşüncelerini öne çıkararak aldanır ve aldatmaya kalkarlar.

Bediüzzaman bunun sebeplerini şöyle teşhis eder:

"İltizam-ı hilâf ve taassub-u bârid ve meylü't-tefevvuk ve hiss-i taraftarlık ve vehmini bir asla ircâ ile kendine özür göstermek, arzusuna muvafık olan zayıf şeyleri kavî görmek ve gayrın tenkîsiyle kendi kemalini göstermek ve gayrı tekzip veya tadlil etmekle kendi sıdk ve istikametini ilân etmek gibi sefil ve süflî emirlerin menşei olan hubb-u nefisle böyle makamlarda mugalâta ederek çok bahaneler bulabilir. (Bediüzzaman, Muhakemat, s. 42)

Burada, psiko-sosyal yapımızın gereği olan bazı menfi duygu ve hasletleri nazara veren ve hizmetlerle bağlantılarını açarak anlamaya çalışalım:

l İltizam-ı hilâf: "İltizam" taraf olma, teslim olma, uyma anlamındadır. İltizam-ı hilâf ise, hakka, gerçeğe değil, haksıza uyma ve haklı-haksız her şeye muhalefet etme hastalığı. Halbuki, aklı başında olgun bir insan her şeye değil, haksızlığa itiraz ile muhalefet eder.

l Taassub-u bârid: Soğuk taklitçilik hastalığı, demektir. Delil ve belgelere bakmadan bir şeye körü körüne tabi olmak taassuptur. Oysa, İslâmiyet "taassubu" değil, "salâbeti", yani, gerçeği bulduktan sonra ona sık sıkı sarılmayı getiriyor.

Bu hast