Yeni AsyaAli Ferşadoğlu18 Kasım 2020
Okunma: 11  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
18 Kasım 2020
BOP, AB ve Nasraniyet
Bir İslâm ülkesi olarak Türkiye 2000'lerde nerede ise bir "hak, hürriyetler, adalet, refah ve medeniyet projesi" olan AB'ye giriyordu.

Bunu istemeyen II. Avrupa (ifsat komiteleri) ve müstebit Kemalist sistem, "dindar siyasalcıları" iktidara itme projesiyle buna mani oldu.

Aslını isterseniz bu proje, 1989 yıllarında geliştirildi: Komünist sistem, İslâmiyet ve Müslüman İseviler tarafından resmen çökertildi. Demirperdenin duvarları yıkıldı. Hürriyetdemokrasi havası da İslâm ülkelerine doğru yayılmaya başladı.

İslâm ülkeleri "BOP" ve "Arap Baharı" çerçevesinde durdurulmak istendi. 28 Şubat 1998 darbesiyle Demokratlar uzaklaştırıldı; "hürriyetedemokrasiye, AB'ye" karşı ve gerçekten acemi olan "dindar siyasalcılar"ın iktidarına zemin hazırlandı.

Türkiye'nin de AB'ye girmemesi, baştan ayağa yasaklarla dolu anayasanın değişmemesi için Kemalizm "dindarlarla" ayağa kaldırılmak istendi.

Ve 2011 yılından sonra bilhassa Türkiye ve İslâm âleminde fertler fertlere, aileler ailelere, cemaatler cemaatlere düşman edildi; biribirine kırdırılıyor!

Üstadımızın deşifre ettiği DeccalizmSüfyanizmKemalizme bağlı "komiteler", başta ahmak "dindar siyasalcıları" kullanarak ülkeyi kaos ve krize soktu!

Bediüzzaman, Batı medeniyeti ve Hırıstiyanlık hakkında şu teşhisi koyar: "Nasraniyet ya intıfâ