Yeni AsyaAli Ferşadoğlu19 Kasım 2020
Okunma: 3  
Oylama:  
 0
 0
 Oy Verebilirsiniz
Önceki Yazısı
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
Ali Ferşadoğlu
19 Kasım 2020
Bahtiyar Almanlar İslâmiyete koşuyor
Her şeye rağmen Batı'da da İslâmî grup ve cemaatler faaliyetlerini sürdürüyor. Bediüzzaman, Hıristiyan geleneğiyle şekillenmiş Almanya'yı, Avrupa'nın İslâmlaşma üssü olarak işaret eder.

1. Dünya Savaşı'nda Ruslarla çarpışan Said Nursî, Ruslar'a esir düşer. Kosturma'daki esir kampına gönderilir. Orada 2.5 sene kalır. 1918'de, pek harika bir tarzda oradan firar eder. Polonya yoluyla Berlin'e gelir. "Almanlar ve Türkler tarih boyunca dostturlar" 1 diyen Bediüzzaman'ın "Bahtiyar Alman milleti" tabirini kullanması manidar.

İşte bu ve benzeri vak'alar kurtlaşmış Batı medeniyetinin çökeceğini ve yerini İslâm medeniyetinin alacağını gösteriyor. Zaten pek çok araştırmanın sonucu şöyledir: Avrupa'nın nüfusunun çoğunluğunu, 2050 yılında Müslümanlar oluşturacak.

Araştırmaların ortaya koyduğu bu gerçeği, Bediüzzaman, üç çeyrek asır önce öngörmüştü: "Avrupa'nın medeniyeti fazîlet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve heva, rekabet ve tahakküm üzerine binâ edildiğinden; şimdiye kadar medeniyetin seyyiâtı hasenatına galebe edip ihtilâlci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle; Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir." 2

Evet, "Avrupa'da Kur'ân'a ve İslâmiyete karşı gösterilen derin ilgi ve bilhassa bahtiyar Alman milletinde fevc fevc İslâmiyeti kabul etmek gibi hâdiseler" 3 geleceğin İslâmiyette olduğunu gösteriyor.

"Almanya'da, Berlin Teknik Üniversite Mescidine Risâle-i Nur Külliyatı konulmuş ve Şar