Ali Canip Olgunlu Tüm Yazıları

80 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Aşkın sarhoşluğu

Âşığın sarhoş olurken içtiği vuslat şarabıysa, mezeleri de insanı insan yapmaya yarayan her türden ahlaki ögelerdirATEŞ-İ IŞKEST KENDER NEY FÜTADCUŞİŞ-İ IŞKEST KENDER MEY FÜDAT(Aşk ateşidir ki neyin içine düşmüştür,Aşk coşkunluğudur ki şarabın içine düşmüştür.)Dinle cancağızım! Neyden dinlediğin bu sohbetler, seni benlik dairesinden bir süreliğine

16.02.2020
1 0 0

Ben ve biz diye diye

Ben ve biz diyerek, doğadan koparak nasıl doğayı ve dünyayı yok ettiler. Teferruatta kalırsanız, maddi varlığın kul ve kölesi olursanız, tüketirsiniz ve yok edersinizATEŞEST İN BANG-İ NAY Ü NİST BADHERKİ İN ATEŞ NEDANED NİST BAD(Bu ney'in sesi ateşti, hava değil;kimde bu ateş yoksa yok olsun)Bu işittiğin ney'in sesi ateştir; sakın hava ile içinin d

09.02.2020
3 0 0

Aşkın yeri

Can ve ten uyum içinde ise buradan elbet aşk doğar. Aşkın yeri can içerisindedir ve can âşıkların sakiliğini canan yapar. Canlar sofrasında hayret ve dert vardır TEN Zİ CAN Ü Zİ TEN MESTUR NİST LİK KES RA DİD-İ CAN DESTUR NİST (Ten candan can da tenden gizli değildir. Lakin canı görmek için izin yok)Görmek için elbette geniş bakabilmek, işitmek içi

01.02.2020
5 0 0

Gönül gözünün dostluğu

Mutlaka görsel kanıt isteyenler, gönül gözleriyle bakabilseler kâinatta her zerrede Yaradan'ı görmeleri kolaylaşır SIRR-I MEN EZ NALE-Ş MEN DÜR NİST LİK ÇEŞM-Ü GÜŞRA AN NUR NİST (Benim sırrım feryadımdan uzak değildir ancak her gözde, kulakta o nur yok.)Hz. Mevlânâ dinleyiciye bu beyit ile yeni perdeden seslenir. Söz dinleyebilmek için ilkin geniş

26.01.2020
3 0 0

Zan hakikatten uzaklaştırır

Madem bildiğinden emin olmayarak zannederim ki diye söze başlıyorsun, o hâlde neden cümlenin sonunda hüküm ortaya koyuyorsun Herkesî ez zamn-ı hod şud yar-ı men Ez derun-i men-necüst esrar-ı men (Herkes kendi zannınca benim dostum oldu Ama kimse içimdeki sırları araştırmadı.) Herkes kendi anlayışına göre benim yârim olduğunu zannediyor ve anladım d

19.01.2020
5 0 0

Harap gönüllerin mimarı

Onlar farkında değiller ama bencil, kibirli insanlar, nefs şarabından sarhoş olduklarından gönül evleri yıkık dökük bir hâldedir ve onlara bir mimar gerekir Men beher cem'iyyetî nâlân şüdem Cüft-i bedhâlân ü hoşhâlân şüdem (Ben her cemiyette inledim durdum.Kötü huylularla da iyi huylularla da düşüp kalktım) Hz. Mevlânâ bu beyti, insanın insan ile o

12.01.2020
5 0 0

İnsanın aşk ile yolculuğu

Ancak aşk ile sarmaş dolaş olan insan, geldiği döneceği yeri bilir. Âşık için nihai olarak geldiği ve döneceği bir vatan; âşık olmayanların ise geldikleri ve gidecekleri bir yer vardırHerkesi kü dur mand ez als-ı hiyş Baz cûyed rüzgâr-ı vasl-ı hiyş (Her kim aslından ayrı, uzak olursa;O kavuşma zamanını bekler durur.)Ney; kendisindeki bu feryadı anl

05.01.2020
9 0 0

Dertli sözlerime dertli kulak gerek

Sine hahem şerda ez firakTa biguyem şerh-i derd-i iştiyakAyrılıktan parça parça olmuş bir kalp isterim ki,İştiyak derdini açayım.Özleme derdini yeterince anlatabilmem, açıklayabilmem için ayrılık acısıyla parça parça olmuş bir kalp isterim. Bu beyitle Hz. Mevlana kendisine dert ortağı olacak kimsenin derdi olması gerektiğini belirtir. Dertli sözler

22.12.2019
8 0 0

Ayrılık ve kavuşma zamanı

İnsanın son dediği nokta kâmil insan için kavuşma zamanıdır. Ayrılık, geriye dönüş zamanının başladığı andır. Kavuşma ise ayrılığın başladığı mekâna yeniden ulaşma anıdırKez neyistan ta mera bibrodi endEz nefirem merd u zen nalidi endBeni kamışlıktan kestiklerinden beriferyadımdan erkek, kadın herkes ağlayıp, inledi.Sazlıklar içerisine giren ney us

15.12.2019
16 0 0

'Mesnevi' adlı deniz

Hz. Mevlânâ'nın ilk kelimesi dinle ile herkesi Hz. Mevlana'dan dinlemeye devam edelim Bişnev in ney çün şikayet mi koned, Ez cüdaiha hikayet mi konedDinle bu ney nasıl şikâyet ediyor, ayrılıkları nasıl hikâyet ediyor Cenab-ı Yaradan Hz. Muhammed'e (sav) Kur'an-ı Kerim'i Cebrail vasıtasıyla indirmeye başladığında o mübarek yüzüyle "ikra" (oku) diye

08.12.2019
12 0 0