Ali Canip Olgunlu Tüm Yazıları

66 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Pazar

Paris'e gül motifli vitray pencereleri vasıtasıyla gül kokusu yayan katedral gotik üslubun hiç tartışmasız en görkemli eseriydi.Dünya kültür mirasının en önde gelen dini mirari örneklerinden biri olan Notre Dame Katedrali'nin yangında büyük ölçüde zarar görmesine duyarsız kalamayacağımızdan bu hafta ilk kez Anadolu'dan dışarıya çıkacağız. İsmini Tr

Bugün
0 0 0

Pazar

İlkbaharın çocuksu heyecanında, yaz mevsiminin kabına sığmayan neşesinde, sonbaharın hüzün saçan renk çeşitliliğinde ve kış aylarının vakur, görkemli gerçekliklerinde insanı her türlü besleyen, değerlendiren coğrafya hiç şüphesiz Kapadokya'dır.Yeryüzünde sadece kendisine benzemesiyle ön planda olan Kapadokya miladi 1. ve 6. yüzyıllar aralığı olan e

14.04.2019
2 0 0

Pazar

Bilge, düne ait tüm bilgilerle haşır neşir olur, akabinde tahlil yapar, neticesinde ise mutlaka dünden gelen bilgiyi geliştirerek yeni bir söz ortaya koyar.Geçmişin tüm bilgilerini bilgi arayıcılar deneysel, gözlemsel ve aklın ürünü olan felsefe kanallarıyla toplamışlardır. Doğaya, kozmoza ve akabinde insanın erdemine yönelik çalışmalar neticesinde

31.03.2019
4 0 0

Pazar

Anadolu'da yüzyıllarboyunca önemli bir teşkilat olarak karşımıza çıkan Bacıyan-ı Rumlar usta çırak ilişkisi ile süreklilik göstermiştir1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kapıları Türklere açılır. Yaklaşık yüz yıl sonra Anadolu Selçukluları ile Bizans arasında günümüz Denizli ilinin Çivril kasabası yakınlarında bulunan Düzbel geçidinde yapılan Mir

25.11.2018
53 0 0

Pazar

"Bir" vahdet-i mevcut ve vücut iken "iki" zıtlıkların birbirleriyle olan ilişkisini gösterir. "Üç" ise din ve birçok mistik öğretide türlü şekil ve sembollerle güçlü bir yer edinmiştir.Bir" yaratılma eylemini gerçekleştiren yaradanın varlığının işareti olmakla birlikte başlangıcı gösterir. "Bir"; ilimdir ve malum olanlarla "iki" doğrudan bağlantılı

11.11.2018
49 0 0

Pazar

Sufi dairesi içerisine girebilmiş bir insan için insanı insan yapan şey ağzından çıkan sözdür; ancak insanı insan-ı kamil yapan da arkasından söylenen sözlerdir.Sembolizm kimi zaman açıklarken gizler kimi zaman da gizlerken açıklar. Tarihsel süreç içerisinde her toplum kendi sembol dilini inanç dairesinde yaratmıştır. Aynı topluluk içerisinde olan

04.11.2018
31 0 0

Pazar

"Genler topluluğu" anlamına gelen Kommagene bir medeniyettir; ve Nemrut Dağı'na bu medeniyeti tanımak için gidilmelidirM.Ö. 163 ile M.S. 72 yılları arasında günümüz Anadolusunun Adıyaman, Malatya, Gaziantep bölgelerinde varlığını sürdürmüş olan Kommagene Krallığı döneminin siyasi ve dini olayları karşısında ilginç bir duruş sergilemiş olmasıyla öne

28.10.2018
43 0 0

Pazar

Söz masalcı ile dinleyicilerin gönüllerine iner, masalcının masallarında her çağda geçerli mesajlar olmalıdırBol ve yüksek inançlı insanların ülkesi anlamına gelen "Turabdin"den merhaba.Süryani, Keldani, Yezidi, Nasturi ve Türk kültür dairesindeki insanların inançları ile harmanlanmış bu bölgenin merkezi yerleşkesi elbette Mardin şehridir. Şehir Sü

21.10.2018
33 0 0

Pazar

M.Ö. 479'da yapılan Yılanlı Sütun 1700'lü yıllara kadar hiçbir hasar görmeden muhafaza edilmiştir. Fakat bugün yok olmak üzeredirŞayet hayvan ve bitkiler içerisinden Anadolu kültür dünyasının en dikkat çeken ve Anadolu'ya özgü motifleri belirlenecek olsa ilk akla gelen yılan, kartal, çınar ve selvi olur. İnsanoğlu uygarlık serüveni boyunca ilkin gö

14.10.2018
38 0 0

Pazar

Sivas'ta kangalları sıradan bir köpekmiş gibi sevmedim; kangallarla konuştum, onları dinledim, onlar gibi yaşamak istedim.Bu defa Anadolu'nun orta yerindeki Sivas'tan merhaba. Milattan sonra üçüncü yüzyılda Sevastapolis olarak bilinen bu kadim şehir Anadolu kültür tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Erken Hristiyanlık döneminde inançları uğ

07.10.2018
32 0 0