"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Ahmet İnsel Tüm Yazıları

92 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Hınç politikaları ve nihilizm

Popülizmin tam ne olduğu, nasıl tanımlanması gerektiği konusunda rivayet muhtelif. Gerçi bu durum hemen bütün siyasal tanımlar için geçerlidir. Popülizm için bu daha da fazla geçerli. Günümüzde otoriter nitelikleri öne çıkan popülizmler dikkat çekiyor. Çoğu az veya çok serbest seçimlerle iktidara gelen ve iktidarda kalan bu yönetimlerin popüler olm

04.09.2018
141 0 0

Bir otokrat prototipi

Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran Roma Antlaşması'nı imzalamış ülkelerden biri. Birkaç gün önce, çocukları yargısız infaza kurban giden dört Filipinli aile, Filipinler Başkanı Rodrigo Duterte'yi "insanlığa karşı suç" işlediği gerekçesiyle UCM'ye şikâyet etti. 2017'de Filipinli bir avukat da aynı gerekçeyle UCM'ye başvurmuştu. M

01.09.2018
97 0 0

Kayırma ekonomisinin bedeli

İki ay önce yayımlanan bir çalışma, Cumhuriyet'te Çiğdem Toker'in sebatla izlediği ve teşhir ettiği, kamu alımlarının yarattığı kurumsallaşmış kayırmacılığı toplu biçimde gözler önüne seriyor. AKP döneminde kamu ihalelerini inceleyen Esra Çeviker Gürakar'ın Kayırma Ekonomisi başlıklı kitabı (İletişim Yayınları) bu konuda temel bir eser. Kamu İhale

28.08.2018
84 0 0

Üzerine suç atmanın dayanılmaz hafifliği

Kendi ifadesiyle "Silivri'de ikametinin dokuzuncu ayını" tamamlayan Osman Kavala, dört gün önce gazetemizde yayımlanan kısa mektubunda, endişeli olmadığını ama bu kadar zamandır adaletin yüzünü görmemenin yadırgatıcı olduğunu söylüyor. Kendini savunmak için iddianamenin hazırlanmasını dört duvar arasında beklerken ülkemizde ceza yargılamasının teme

25.08.2018
92 0 0

Trump ve yeni otoriterizm

Türkiye yönetimiyle ABD arasında geçmişte hiç olmadığı kadar büyüyen ve sokağa dökülen ihtilafın, Trump'ın genel politika çizgisine aykırı bir yanı yok. Trumpizm olarak tanımlanan bu politika tarzının başat özelliği, her türlü uzlaşma kültürüne kapalı olmasıdır. Hatta uzlaşma kültüründen kopuşu alameti farikası yapmasıdır. Bu Trump'ı geleneksel muh

21.08.2018
95 0 0

Büyük kriz gözüktü

Yıllarca ülke dışından sağlanan finansmanla büyüyen, mali olduğu kadar üretim açısından da büyük ölçüde dışa bağımlı olan bir ekonomide, "milli ve yerli" olmak ne demektir Tayyip Erdoğan, işadamlarına hitaben, "eğer milli değilsen, yerli değilsen bunun hesabını ödersin" derken sanayiciye ve tüccara "Battık, bittik, işi sağlama alalım gibi yollara t

14.08.2018
86 0 0

İş Allah'a kalınca....

Yavaşlatılmış bir filmde seyreder gibi, arabanın uçuruma yaklaşmasını gün be gün izliyoruz. Araba, Türkiye ekonomisi. Direksiyonda AKP'nin şefi var. Yanında ve arkasında ise nev zuhur bir yerli ve milli iktisat politikasını kulağına fısıldayan zevat oturuyor. Fren yapsa takla atacak, direksiyonu kırsa daha fazla savrulacak bir durumda, iman ve prop

11.08.2018
86 0 0

Anti-konformist gericilik ve yavaşlayan küreselleşme

Art arda gelen veriler, küreselleşmenin ciddi bir hız kaybı yaşadığını gösteriyor. Buna bağlı olarak, 2000'li yıllarda bağnaz bir küreselleşme övgüsü yapan iktisatçılar ve uluslararası kuruluşlar, bugün küreselleşmenin olumsuz sosyal ve iktisadi etkilerinden daha fazla dem vuruyorlar. Küreselleşmenin birinci ve en önemli olumsuz sonucu, yarattığı i

07.08.2018
82 0 0

Yeni-patrimonyalizm üzerine

Max Weber'in geleneksel hükmetme yöntemleri arasında saydığı patrimonyalizmden esinlenen Eisenstadt, kolonyalizm sonrası bağımsız Afrika devletlerinin birçoğunda gözlemlenen yönetim sistemini, 1973'te yayımlanan kitabında neo-patrimonyalizm olarak tanımlamıştı. Bu kavramı daha sonra birçok siyaset bilimci özellikle Afrika devletleri için 1980 ve 19

04.08.2018
102 0 0

Liberalizmden doğan otoriter kapitalizm

Neoliberalizmin egemenliğinin ve ona eşlik eden "muhafazakâr devrim"in (tabir Margaret Thatcher tarafından kullanılmıştır) öncüsü, 1973'te General Pinochet'nin darbe ile demokratik-sosyalist yönetimi devirmesiydi. Neoliberalizmin fikri kaynaklarından Hayek, 1981'de, Şili'de yayımlanan El Mercurio dergisinde, köktenci bir iktisadi liberalizmle dikta

14.07.2018
87 0 0