Ahmet Gürsoy Tüm Yazıları

98 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

İktidarın günahtan kuleleri

Görünüşte hepsi dindar. Mütedeyyin insanlar. Ve dini imanı kimseye bırakmıyorlar. Sanki din bunlara inmiş ve yönetme hakları da kendilerindeymiş gibi davranıyorlar.İçlerinde imam, müftü dâhil, profesörüne kadar her kademeden birçok insan var. Siyasetçileri saymaya gerek yok.Yıllarca mağdur edebiyatı yaptılar.Yanlarından bir askerî araç geçse ve bun

07.11.2018
109 0 0

Asılında kendileri ırkçı...

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali, Türkiye'de planlı yürütülen bir Türk aleyhtarlığı, karşıtlığı ve etnikçilik var. Kurucu, taşıyıcı toplum olarak Türkler, kendi ülkesinde neredeyse ikinci sınıf vatandaş muamelesine tabi tutulmaktadırlar.Ağzımızı açtırıp maazallah Türk demeyeceğiz.NiyeOnlar da "Kürtçüyüz" dermiş.YaniPKK var, siz Türk olmay

05.11.2018
55 0 0

Öğretmenleri ne yapalım

Millî Eğitim Bakanı'ndan "öğretmenlere yüksek lisans" şartı getirildi.Kötü müHayır.Burada sorun iyi veya kötü olmak değil.Ne istediğini bilmektir.Siz aslında ne istiyorsunuzNitelikli öğretmen mi, nitelikli eğitim miHer ikisini de diyecekseniz, önce eğitimin standartlarını ve niteliklerini belirlemelisiniz.Mesela Sayın bakanın Talim Terbiye Kurulu B

03.11.2018
39 0 0

Başka yalan bulun

Türkiye'de FETÖ ile birlikte paralel yapılar bitti sanmayın. Hayır, devam ediyor. Paraleli nasıl tanıyacaksınız göstereyim miBuyurun..Aşağıdaki mizah dergisinin kapağına bakın..FETÖ benzeri paraleller aynen böyle yetiştiriliyor ve böyle ikna ediliyor. Derginin yaptığı kara propagandaya iyice bakın..İki İngiliz (Batılı) devlet adamı oturmuş, araları

31.10.2018
48 0 0

Bir şey söyleyeceğim...

Merhaba Cumhuriyet, hoş geldin... 95 yıl önce iyi ki geldin desek de seni tam anladık mı bilemiyorum.Önceki gün İzmir'de bir lisede çocuklar Büyük Taarruzu kast ederek o gün açılan Türk bayraklarına atfen;"İzmir'in dağlarında çiçekler açar.Altın güneş orda sırmalar saçar.Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar.Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşaAdın yazılacak

29.10.2018
63 0 0

Hani vizyoner eğitim

Eğitim vizyon belgesi açıklandı. Elle tutulur büyük bir değişim gördük müHayır..Toplumsal sorunları konu edinen bir temellendirmeden söz edildi miGene hayır.Peki, ne var bu belgedeAlt sistemlerde görülen birkaç değişiklik..Sınav sistemi, ders içerikleri çeşitleri, yapısal olarak da öğretmenlerin eğitimi, Okul müdürlerine yetki artırımı vs.Peki, sor

27.10.2018
43 0 0

TÜRKÇÜLÜK: Bizi bize sorun

AKP Grup Toplantısında konuşan Erdoğan: "Andımız'ı tanımıyoruz, tanımayacağız. Sizin Türkçülük yapma hakkınız varsa benim Kürt vatandaşımın da Kürtçülük yapmak hakkı doğar.." diyor.İşte ideoloji bu..Yıllardır İmam-Hatiplerde verilen ideoloji eğitiminde verilen düşünceler bunlardı.Bu cümleler yeni değil.Eski..Akıncı derneklerinde eğitim konferanslar

24.10.2018
52 0 0

Kimin yanındasınız

Bir taraftan "Eyt Amerika!" deyip uluslararası küresel güçlerle savaştıklarını iddia ediyorlar, öte yandan küresel güçlerin asıl ve hem de en büyük hedefi olan "ulus devletleri yıkma" projesine destek veriyorlar.Söyler misiniz Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefi nedirEvanjelizmin önünü açmak ve Orta Doğu'ya kendilerince çekidüzen vermek değil

22.10.2018
58 0 0

Manzara gördüğünüz gibi

El âlem gelip bu ülkede hepimizin gözü önünde operasyon çekmiş bedevi kabile mantığı ile bir gazeteciyi öldürmüş biz uygarlık seviyesinin üstüne çıkacak bir Türkiye özlemi içinde olacak yerde tam tersine Atatürk'ün kişisel mirasını tartışmaya açmışız. El âlem, güzel ülkemizin, binlerce yıllık tarihi birikimi ve İstanbul'u feth edenlerin mirasçıları

20.10.2018
54 0 0

Biz kimiz ve neyiz, hatırlayın

Ben Türk Milliyetçisiyim.. Önceliğim özgürleşmek ve eşitlik. Hak ve hukukun üstünlüğünü savunuyorum.Ne vahşi kapitalizmin burjuvasına aşığım ve peşinden gitmeyi maharet sayarım; ne de örgütlü düzenine hizmet etmeyi ayrıcalık kabul ederim. Bu örümcek ağının yönettiği uluslararası güçlerin içeriden adamı olmayı asla sevmem.Bu sebeple uzun uzun, yılla

17.10.2018
56 0 0