Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/ahmet-demirdogmez.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ahmet Demirdöğmez Tüm Yazıları

21 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -7

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ehl-i zındıkanın ve gizli dinsiz komitelerinin boş durmadığını ve çeşitli desise, oyun ve hilelerle emniyetin tahribine çalıştıklarını ısrarla belirtmektedir:"Çok emarelerle kat'î kanaatım gelmiş ki; hükûmet hesabına, "hissiyat-ı diniyeyi âlet ederek emniyet-i dâhiliyeyi ihlâl etmek" için bize hücum edilmiyor. Belki bu

24.07.2018
71 0 0

Risale-i Nur emniyet ve asayişi temin eder

İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman ile Sultan-ı Kâinata intisap eden bir adamın kimseden pervası, korkusu olamayacağını beyan eder.İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman

22.07.2018
41 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur - 5

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin dikkatlere sunduğu mühim bir husus var.O da Risale-i Nur'un Kur'ân'ın bazı hasiyetlerine sahip olması ve insanın bütün duygularına hitap etmesidir. Çünkü "Kur'ân, insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı duâ, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr ü dâvet, hem bir kitab-ı ziki

21.07.2018
29 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -4

RİSALE-İ NUR'UN FARKI:Risale-i Nur'un sair tefsir ve eserlerden üstünlüğü ve farkı ortadadır. Bunu idrak eden ehl-i ilim ve irfan sahibi zatlar tasdik etmişlerdir. Evvelâ şunu belirtmek isteriz ki, "İlim iki kısımdır: Bir nevi ilim var ki, bir defa bilinse ve bir-iki defa düşünülse kâfi gelir. Diğer bir kısmı, ekmek gibi, su gibi her vakit insan on

17.07.2018
33 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -3

Emirdağ Lâhikası mektuplarından birinde Risale-i Nur'un telif meselesi daha tafsilatlı olarak beyan edilmektedir:"Altmış beş sene evvel bir vali bana bir gazete okudu. Bir dinsiz müstemlekât nâzırı Kur'ânı elinde tutup konferans vermiş. Demiş ki: "Bu, İslâmların elinde kaldıkça, biz onlara hakikî hâkim olamayız, tahakkümümüz altında tutamayız. Ya K

15.07.2018
47 0 0

Neden, Bediüzzaman ve Risale-i Nur - 2

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, nuranî cemaatiyle, cihanşümul eserleriyle beşeri, dünyevî-uhrevî saadete sevk edecek, dünya barışının teminine ve "bu zamanın farz vazifesi olan İttihad-ı İslâm" sur'unun tesisine vesile olacaktır.Çağımızın nuranî zatının hasiyeti çok yüksek ve camidir. Çünkü "bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şer

14.07.2018
39 0 0

Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur

Dünyanın yaratılışından itibaren Cenâb-ı Hak, imtihan muktezası olarak iman ve küfür mücadelesi içerisinde bütün insanları kemalâta ve insaniyete sevk ederek, elmas ruhlarla kömür ruhların ortaya çıkmasını murad etmiştir.Bunun için de, Hazret-i Âdem'le başlayan ve Peygamber Efendimiz'e (asm) kadar, peygamberler silsilesi ve Efendimiz'den (ASM) sonr

10.07.2018
35 0 0

Üstad Bediüzzaman ve Barla sıddıkları

Barla, Risale-i Nur Külliyatının ilk te'lif merkezi olması itibarıyla çok kıymettar ve nuranî bir beldedir.Üstad Bediüzzaman hazretleri, 1927 yılının Mart ayında Barla'ya sürgün olarak gönderilir. Sebebi ise, Kur'anî ve imanî hizmetlerine set çekmek, Barla gibi ücra bir köyde ademe mahkum edip, Nuranî neşriyatına mani olmaktı. Fakat nafile. "Kâfirl

15.05.2018
53 0 0

Barla'ya bekliyoruz

Risale-i Nur Külliyatı'nın ilk te'lif merkezi olan Isparta'nın Barla Kasabasını görmek ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin hatıralarını yâd etmek her Nur Talebesinin iştiyakla isteğidir.Barla'da ziyaretçiler için yer yer yapılmış çeşitli pansiyonlar var. Ancak Barla'da yemekhanesi olan tek yer Yeni Asya'nın 'Barla Sosyal Tesisleri'dir. Bu noktaya d

12.05.2018
55 0 0

Risale-i Nur'un ilk telif merkezi Barla

Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ikinci Said dönemi ve Risâle-i Nur'un telifi Barla'da başlamıştır. Bu yüzden Barla'nın ehemmiyeti çok büyüktür.Isparta'nın Eğirdir ilçesinin nahiyesi olan ve üç bin nüfusa sahip "Barla, ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risâle-i Nur Külliyatı'nın telif edilmeye başlandığı ilk merkezdir."1 1927'nin Mart ayında

15.04.2018
69 0 0