Ahmet Demirbaş Tüm Yazıları

174 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Hedefimiz ölmek değil İslamı yaymaktır..."

"Ey mücahid kardeşlerim! Sıkıntılara, tehlikelere katlanmadan, rahata kavuşulamaz. Sıkıntılara katlanın ki, sonunda tatlı meyveleri toplayalım..." Târık bin Ziyâd, Emevîler zamanında, Afrika'nın fethi ile görevlendirilmiş, Mûsâ bin Nusayr'ın azadlı kölesidir. Mûsâ bin Nusayr, onda, sağlam karakter, kahramanlık, azim ve irade, isabetli karar verme,

19.07.2019
10 0 0

"Zemzem, içildiği niyete göre faydalı olur"

Ebû Zer-i Gıfârî, Muhammed aleyhisselâmın İslâmı tebliğ ettiğini duydu ve Mekke'ye gidip Müslüman olmaya karar verdi. Büyük bir şevkle yollara düştü... Zemzem, Mekke-i mükerremede, Mescid-i haram içerisinde, Kâbe'nin Hacer-i esved köşesi tarafında bulunan kuyudan çıkan mübârek su... Zemzem suyu, İbrâhim aleyhisselâm zamânında çıkmıştır. Hadîs-i ş

11.05.2019
29 0 0

"Oruçlu olan hurma ile iftar etsin!"

Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem bir hadîs-i şerîfinde; "Mü'minin sahurunun hurma ile olması, ne güzeldir" buyurmuştur... Ramazan-ı şerîfin vazgeçilmez yiyeceği hurma, dînimizde önemli bir yere sâhiptir. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem hurma ile iftar ederdi. Bir hadîs-i şerîfte şöyle buyurdu: "Oruçlu olan kimse, hurma ile ifta

10.05.2019
13 0 0

"Sancaktar-ı Resûlullah" Ebû Eyyûb el-Ensârî

"Şâyet burada vefât edersem, cenâzemi hemen defnetmeyin. Ordunun gidebileceği yerin en ileri noktasına kadar götürün ve beni oraya defnedin." Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî "radıyallahü anh" hazretleri, Eshab-ı kiramın, ensarın büyüklerinden, Peygamber Efendimizin mihmandarı, sancaktarı ve kâtiplerindendir. Türkiye'de "Eyüp Sultan" diye meşhu

04.05.2019
11 0 0

Nimetin şükrünü bil ki daha da çoğalsın...

Bir fakir, Şabân-ı Velî hazretlerine gelerek; "Bir merkebim vardı, öldü. Şimdi ben çocuklarımın geçimini ne ile temin edeceğim Dua edin" der... Şeyh Şâban-ı Velî ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftasındayız... "Evliyalar Şehri" olarak da bilinen ve Anadolu'daki en eski yerleşim yerlerinden olan bu ilimizde; Seyyid Ahmet Siyahi ve Ahmed Hicâbî gibi

03.05.2019
10 0 0

"Ey tüccarlar! Önce âhiret rızkını kazanın!"

"Şeytan, pazarda, yalan, hîle, hıyânet ve yemîn ettirerek Müslümanları günâha sokmaya çalışır. Önce gidip, geç çıkanlara daha çok asılır." Eskiden, ticaretle meşgul olan büyüklerimiz, sabah ve akşamları âhiret için çalışır, Kur'ân-ı kerîm okur, ders dinler, tövbe ve duâ eder, ilim öğrenir ve gençlere öğretirlerdi. Kelle kebabı, sabah çorbası gibi

27.04.2019
11 0 0

"Bu gençlerin hâli ne olacak ya Rabbi!.."

Şahı Nakşibend hazretleri: "Ya Rabbi! Bu gençler bozuluyorlar, yoldan çıkıyorlar, namazlarını kılmıyorlar, ne olacak bu insanların hâli" İslâm düşmanları, mezhebsizler, gençlerin îmânını bozmak için var güçleriyle uğraşıyorlar. O hâlde, onlara aldanmamak ve biricik imanımızı korumak için ne yapmalıyız Bu hususta büyük İslam âlimi Hüseyin Hilmi Işı

26.04.2019
12 0 0

Gençlere sâhip çıkacağız çocuklarla ilgileneceğiz...

"Günümüzde küfür ve bid'at her tarafı kaplamış. Her gün yüzlerce acâyip, bozuk, yamuk kitaplar çıkıyor, dîni bozmak için yarış var âdeta!.." Gençlik arzuları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dîne uygun şeyler ise Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın bu düşmanlarını sevindirip, bütün nimetleri veren,

20.04.2019
18 0 0

Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder...

Bu gece "Yâ Rabbî, bize dünya ve âhiret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma" diye duâ etmelidir... Bu gece yani Berât gecesi, rahmet kapılarının açılıp, duaların kabul olacağı gecelerden biridir. Resulullah efendimiz bu gece çok ibadet eder ve (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve ş

19.04.2019
10 0 0

"Sevdiğin kullarına hayırlı mal ver yâ Rabbî!.."

Çok zengin ve cimri bir adam varmış. Bir akşam çok fakir birisi kapısına gelmiş ve "Efendim, kaç gündür açım, ne olur bana bir lokma ekmek" demiş... İslamiyet, baştan sona iyilik etmek, din kardeşine faydalı olmak dinidir. Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki: "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüs

13.04.2019
16 0 0