Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/ahmet-demirbas.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ahmet Demirbaş Tüm Yazıları

150 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Her şey ahirette meydana çıkacak...

Cömertlik, vermek değildir. Cömertlik, Allah için vermektir. Enver Ağabey, bizler senin hem cömertliğine hem de îsar sahibi olduğuna şahitlik ederiz... Bugün, gazetemizin de içinde bulunduğu İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören Ağabey'imizin vefat yıl dönümüdür. (22 Şubat 2013)... Bu vesileyle, rahmetlinin bir sohbetini sizlerle paylaşmak istedim.

Bugün
0 0 0

"Ey gafiller, çıkacağınız sefere azık hazırlayın!"

Hazret-i Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil bir ordusu vardı. Bütün hayvanlarla konuşurdu. Bu onun mucizelerinden biriydi. Büyük âlimlerden Kemalüddîn Ebî Abdullah Muhammed El Demî'nin "Hayat-ül hayvan" (Fi Garaibü'l Mahlukat) kitabında şöyle bildiriliyor: Süleyman aleyhisselam buyurdu ki: "Ey insanlar! Bize kuş dili öğret

16.02.2019
0 0 0

Allah için sevmek ve Allah için sevmemek

Resûlullah efendimiz buyurdu ki: "İmanın temeli ve en kuvvetli alameti, Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir." İman etmek, bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. Muhammed aleyhisselamın söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabul etmesine, yani inanmasına "iman" denir... Amentüdeki altı şeye inanmak,

15.02.2019
2 0 0

Bir ailede saygı varsa orada mutluluk vardır

"Edepli ol! Edep insanın başında görünmez bir taçtır... Edepten mahrum bırakılan kimse, bütün hayırlardan mahrum bırakılmış olur..." Edep; güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, hayâ, nezaket, zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk demektir. Hadis-i şerifte, (Evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin) buyuruluyor. Dini

09.02.2019
2 0 0

"Sabır acıysa da meyvesi tatlıdır"

İbadetlerin, nimetlerin dışı bize acı gelirse de, içleri tatlıdır. Dışına değil, içine bakmalı. "Sabır acıysa da, meyvesi tatlıdır" buyuruluyor... Dert, bela istemek doğru değildir. Dua ederken, "Ya Rabbi, bana sıhhat ve afiyet ver" diye dua etmelidir. Ancak istemeden bir bela gelirse sabretmelidir. Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem

08.02.2019
3 0 0

"Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim..."

Hazreti Cebrail'in getirdiği ipek üzerinde şöyle yazıyordu: "Kıyamet günü günahkâr mümin kadınlara Fâtıma kulumu şefaatçi tayin ettim. Bu hüccet elinde bâki kalsın." Hazreti Fâtıma, evlenme çağına gelmişti... Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), bu durumu müşahede etti ve; "Eğer annesi Hatice hayatta olsa idi, şimdi çeyizini hazırlar

02.02.2019
4 0 0

"Sözlerin hâkimi ve sultanı sensin!.."

"Yâ Rabbî, dua ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duamızı kabul buyur." Büyük velî Mevlâna Celaleddin-i Rumî (kuddîse sirrûh) hazretleri, tasavvuf deryasına dalmış bir Hak âşığıdır. İlmi, teşbihleri, sözleri ve nasihatleri bu deryadan saçılan hikmet damlalarıdır

01.02.2019
6 0 0

Ehl-i sünnet itikadının esasları

"Allahü teâlâ birdir, kadîm olan zatı ile vardır. Ondan başka her şey, Onun var etmesi ile sonradan var olmuştur. Sonunda yine yok olacaklardır..." Büyük İslam âlimleri, zamanlarındaki bozuk itikatlı kimseleri susturmak ve halkın iman bilgilerini korumak için çok kıymetli eserler yazmışlardır. İnanmamız gereken doğru imanı, yani Ehl-i sünnet itika

26.01.2019
4 0 0

"Kimseyi kıyafetine göre değerlendirme!"

Fakir ve eski elbiseler içinde bir âlim, mahkemede üst sıralarda bulduğu boş bir yere oturur. Mahkemenin kadısı adamcağıza sert sert bakar!.. Din büyükleri "Kibir, Allahü teâlâyı unutmanın alametidir. Her iyiliğe engeldir, her kötülüğün anahtarıdır. Büyüklenerek 'ben' demek feyiz ve bereketi keser" buyuruyorlar... Allahü teâlânın sıfatları değil,

25.01.2019
5 0 0

Tövbe eden, günah işlememiş gibidir...

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevinmesinden çok, Allahü teâlâ, kulunun tövbe etmesine sevinir." Cenâb-ı Hak affedicidir. İşlenen günah ne kadar büyük olursa olsun, samimi bir şekilde tövbe edilirse, pişman olunursa, Allahü teâlâ onu affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, çok affedicid

19.01.2019
7 0 0