Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/11/ahmet-demirbas.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Ahmet Demirbaş Tüm Yazıları

129 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

"Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir..."

Cennetle müjdelenen bu mübarek insanları sevmediği gibi üstelik bir de aşağılayan ve kendilerine "din adamı" denilen kimseler gizli din düşmanıdır!.. Bildiğiniz gibi, Peygamber efendimizin arkadaşlarına; kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir Müslüman, Resûlullah efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör olan, bir kere konuşursa ve iman ile

08.12.2018
7 0 0

"Her asır, öncekinden daha bozuk olur!.."

Peygamber efendimiz buyurdu ki: "Her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur." Muhammed aleyhisselamın yaşadığı döneme "Asr-ı saadet" denir. "Asr-ı saadet", tarih boyunca, kıyâmete kadar insanlığın üzerinden geçen en şerefli ve en kıymetli zamandır. Bundan sonra gelen "Hulefâ-i râşidin devri" de kıymetli bir zaman

07.12.2018
5 0 0

Cimrilik bir kalp hastalığıdır!..

Misafire yedirmekle, sadaka vermekle, insanın eli daralmaz. Cimrilik çok kötüdür. Misafir kabul edip cimrilikten kurtulmaya çalışmalıdır! Cimrilik, parayı harcanması gereken yere harcamaktan kaçınmaktır. Mesela yemeği olanın, aç komşusuna vermemesi, cimrilik olur... Cimrilik bir kalp hastalığıdır. Diğer kalp hastalıkları gibi; ihlas noksanlığı, i

01.12.2018
8 0 0

Yurt dışından gelen ibretlik bir mektup!..

"Efendim, ben bir medresede talebeyim. Burada câmide hocanın biri vaaz veriyor. Dinledim, hep Vehhâbî kitaplarından anlatıyor..." Bugünün takvim yaprağına bakarsanız "Türbe ve Tekkelerin Kapatılması Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarih" diye yazar... (30 Kasım 1925) Evvela "türbe" nedir, bir nebze ondan bahsedelim... Türbe, oda demektir. Türbe, ölüy

30.11.2018
7 0 0

Fakir ve borçluların duasını almak...

İmâm-ı a'zam "kuddîse sirrûh" hazretleri, ticaretle de uğraşırdı. Fakir kimselere mal satarken aldığı fiyattan satar veya öylece sadaka olarak verirdi... İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe hazretleri, Eshâb-ı kiramdan sonra yetişen büyük âlimlerin en başta gelenlerindendir. "Ulûmu âliyye" denilen yüksek din ilimlerinde en üstün derecede âlim idi. Kelâm ilmi

24.11.2018
7 0 0

Ehl-i Beyti sevmek her mümine farzdır

Resulullah efendimizin soyu, Hazret-i Fatıma'dan devam etti. Hazret-i Hasan'ın çocuklarına ve torunlarına "Şerif", Hazret-i Hüseyin'in nesline de "Seyyid" denir... Ehl-i beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın bütün aile fertlerine denir. Mübarek hanımları, kızı Hazret-i Fatıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan Hazret-i Hasan v

23.11.2018
7 0 0

"Cennetin anahtarı nedir, ey rahip.."

"Artık işin aslını söylemem şart oldu. Ben İncil'de okudum; Cennetin anahtarı 'Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah'tır." Halid bin Velid (radıyallahü anh) hazretleri, bir harpten dönüyordu. Bir iş için ordudan biraz gerilerde kaldı. Fakat dönüşte yolunu şaşırdı. Bir dağa çıktı. Orada bazı insanlara rastladı. Kim olduklarını sordu. Onlar; - Biz

17.11.2018
13 0 0

Düşüncelerini bile hesaba çeken zat!

Muhyiddin-i Arabi hazretleri buyurdu ki: "Ben kendimi hesaba çekmekte, Meşayıh-ı kiramın hepsinden ileri gittim. Niyetlerimi, düşüncelerimi de hesaba kattım!.." Bugün, büyük âlim ve velî Muhyiddin-i Arabi hazretlerinin (kuddîse sirrûh) vefat yıl dönümüdür. "Şeyh-i ekber" ve "İbn-i Arabi" olarak da tanınır. Endülüs'te (İspanya'da) doğdu. 1240 yılın

16.11.2018
13 0 0

Misyonerlerin, Müslümanları imha taktikleri!..

İslâm düşmanları, birçok memlekette, kendi hâin plânlarını yerine getiren ve kendi menfaatlerini koruyan kimseleri işbaşına getirdiler!.. Batılı misyonerler, girdikleri Müslüman ülkelerde; zorla, zulüm ile yaptıkları düşmanlıkları kâfi görmeyerek çoğu zaman yerli halkı birbirine düşürme metodunu da uyguladılar. Bundan dolayı, Hindistan'da hiçbir s

10.11.2018
13 0 0

"Vahşi Batı" bunu her zaman yapıyor

Batılılar, Müslümanlara akla hayale gelmeyecek işkenceler, vahşetler yapmışlardır. Halbuki Müslümanlar, hiçbir canlıya hiçbir zaman zulüm yapmamışlardır... Batılılar, İslâma olan, kin ve garazlarından dolayı sömürgeleri altında bulunan memleketlerde, Müslümanlara akla hayale gelmeyecek işkenceler, vahşetler yapmışlardır. Halbuki Müslümanlar, dinli

09.11.2018
11 0 0