Ahmet Demirbaş Tüm Yazıları

167 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Gençlere sâhip çıkacağız çocuklarla ilgileneceğiz...

"Günümüzde küfür ve bid'at her tarafı kaplamış. Her gün yüzlerce acâyip, bozuk, yamuk kitaplar çıkıyor, dîni bozmak için yarış var âdeta!.." Gençlik arzuları, Allahü teâlânın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. Dîne uygun şeyler ise Allahü teâlânın sevdiği şeylerdir. Allahü teâlânın bu düşmanlarını sevindirip, bütün nimetleri veren,

20.04.2019
0 0 0

Bu geceyi ihya edenleri Allahü teâlâ affeder...

Bu gece "Yâ Rabbî, bize dünya ve âhiret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydırma" diye duâ etmelidir... Bu gece yani Berât gecesi, rahmet kapılarının açılıp, duaların kabul olacağı gecelerden biridir. Resulullah efendimiz bu gece çok ibadet eder ve (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve ş

19.04.2019
1 0 0

"Sevdiğin kullarına hayırlı mal ver yâ Rabbî!.."

Çok zengin ve cimri bir adam varmış. Bir akşam çok fakir birisi kapısına gelmiş ve "Efendim, kaç gündür açım, ne olur bana bir lokma ekmek" demiş... İslamiyet, baştan sona iyilik etmek, din kardeşine faydalı olmak dinidir. Peygamber Efendimiz "aleyhissalatü vesselam" buyuruyor ki: "İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. İnsanların kötüs

13.04.2019
2 0 0

"Eğer sen utanmıyorsan her şeyi yaparsın!.."

Her zaman her yerde edepli, hayâlı olmaya çalışmalıdır! Hadis-i şerifte, "Hayâsızlık insanı küfre düşürür" buyuruldu. Hayâ, bir binayı tutan direk gibidir... Şu bir gerçek ki; dünyadaki pek çok rezaletlikler, cinayetler, kavgalar; kısacası bütün fenalıklar, iffetsizlikten, hayâsızlıktan meydana gelmektedir. İnsanların pek çoğu, iffetsizliğin, uta

12.04.2019
0 0 0

"Şâ'ban-ı şerîf, bana mahsus bir aydır..."

"Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım Habîbimin ayına nasıl tazîm ve hürmet ediyorlar. İzzim, celâlim hakkı için ben de kullarımı afv-ü mafiretime nâil eyledim." Bugün, "Üç Aylar"ın ikincisi olan ve dînimizin kıymet verdiği mübârek aylardan Şa'bân-ı şerîfin birinci günündeyiz... Berât gecesi de bu ayın onbeşinci gecesidir... Böyle müb

06.04.2019
8 0 0

"Son nefeste benim hâlim ne olacak.."

Ali Bekka hazretleri çok ağlardı. Gözyaşı aktığı yerleri kısmen çürütmüş, yüzünde iz bırakmıştı. Devamlı ağlamasının sebebini sordular... Bir mümin kardeşine "Allah iman selameti versin" demek, ne güzel bir duadır. İmanla ölmek, en büyük nimet, en büyük gayedir. Mübarek zatlar yani âlimler, evliya zatlar, hep son nefes korkusundan ağlamışlardır...

05.04.2019
2 0 0

Halk iyi ise iyi, kötü ise, kötü idareci gelir

Ortada bir suç varsa toplumda aramalı. Toplum kötü ise, kötü idareciyi değiştirmekle iş bitmez. Gelen gideni arattırabilir!.. İdareciliğin mektebi yoktur derler. Bu sözün doğru tarafı vardır. İdareci, idarecilik kabiliyeti olan insanın, hadiselerle pişip yoğrulması ile yetişir. İyi idareci olmak için diploma tek başına kâfi gelmez. Bunun yanı sır

30.03.2019
2 0 0

İnsanlara şefkatli ve merhametli olmak...

Osmanlılar, dervişler vâsıtasıyla İslâmı tanıtmaya çalışırken, muhataplarına son derecede müsamahakâr ve merhametli davranmışlardır... Âhir zamandayız... Dünya savaşlar ve terör hadiseleriyle kaynıyor!.. Tarihte az da olsa huzurlu dönemler olmuştur. Mesela Osmanlılar zamanında, Osmanlı hâkimiyetindeki bütün bölgelerde, müslim, gayrimüslim herkes

29.03.2019
4 0 0

"Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur!"

Resulullah efendimiz buyurdu ki: "İnsanoğlunun iki dere dolusu altını olsa, üçüncüsünü isterdi. Onun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur." Gazneli Sultan Mahmud'un, sırlarını öğrenme vazifesini verdiği Veziri, demircinin sırrını öğrendikten sonra, müezzinin bulunduğu camiye geldi. Müezzine "Senin bu hâlin nedir" diye sordu. O da anlatmaya başladı

23.03.2019
4 0 0

Gazneli Sultan Mahmud ve üç ibretli hadise!..

Gazneli Sultan Mahmud, tebdil-i kıyafetle dolaşırken, bir müezzinin minarede bir aşağı bir yukarı mekik dokuduğunu gördü. Hayretler içinde kalmıştı!.. Gelibolulu Yazıcızâde Muhammed Efendi "Muhammediyye" adlı eserinde şöyle anlatır: Gazneli Sultan Mahmud, tebdil-i kıyafetle dolaşırken, bir müezzinin minarede bir aşağı bir yukarı mekik dokuduğunu

22.03.2019
4 0 0