"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdullah Yıldız Tüm Yazıları

91 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Ramazan Ayında Dua Eylemi

Ramazan ayındayız. "İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı"(Bakara 2185) Ramazan-ı Şerif'in "Kur'an Ayı" olduğunu beyan eden bu ayetin hemen ardından, bize çok yakın olan Yüce Rabbimizin davetine uyup, O'na yürekten dua etmemiz gerek

20.04.2021
4 0 0

Ramazan-ı Şerif'te Ötelere Seyahat

Bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günü ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak için oruç tutuyoruz hamdolsun. Bakara Sûresinin 183. ayeti, orucun amacını ve hikmetini "ittikâ" yani 'takvâya ermek' olarak açıklar: "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı; tâ ki takvâya eresiniz." İslâm ıstılahında ittikâtakvâ; iman e

13.04.2021
1 0 0

Namaz ve Takva

Yüce Rabbimiz Rum Suresinin 31. ayetinde mealen şöyle buyurur: "Bütün gönlünüzle O'na yönelin ve O'ndan korkup-sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden olmayın." Bu ayet-i kerimeyi tefsir eden Ebû'l-A'lâ el-Mevdûdî, takvâ ile namazın ilişkisini çok güzel açıklar: "Bütün gönlünüzle O'na yönelin": Yani, kim bağımsız ve hür bir tavır takınıp ger

06.04.2021
1 0 0

Hz. Ömer'in (r.a) Kur'ân ve Sünnete İttiba Duyarlığı

Abdullah İbnu Abbas (r.a) anlatıyor: 'Uyeyne İbnu Hısn (Medine'ye) gelince, kardeşinin oğlu Hürr İbnu Kays'ın yanına vardı. Hürr İbnu Kays ise Hz. Ömer'in yakınlarındandı. Onun meclisinde yaşlı veya genç bir kısım kurrâ ve fakihler müşavere heyeti olarak bulunurdu. Uyeyne: "Ey kardeşimin oğlu! Emirü'l-mü'minin'in yanına girmem için izin taleb et!"

30.03.2021
5 0 0

Mehmet Âkif ve Namaz

Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir: "Bu gece, Sizinle câmie gitsek çocuklar erkence. Giderseniz gelin amma namazda uslu durun; Merâmınız yaramazlıksa işte ev, oturun!" Deyip alırdı berâber benimle kardeşimi. Mehmet Âkif'in "Fatih Camii" şiirindeki bu dizeler babasının ona camiyi ve namazı nasıl sevdirdiğini gösterir. Namaz ve cami aşkı Âkif'in ben

23.03.2021
5 0 0

Beş Vakit TesbihTenzih ve Hamd

"Kıyamet koptuğu gün, işte o gün insanlar birbirinden ayrılırlar." "İman edip salih ameller işleyenler, Cennette ağırlanırlar." "Âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalan sayıp inkâr edenlere gelince, işte onlar azabın içine bırakılırlar." "O halde akşama girdiğiniz zaman da sabaha girdiğiniz zaman da Allah'ı tesbih edin." "Göklerde ve yerde, ikindi

16.03.2021
5 0 0

İstiklal-İstikbal ve Umut Şairi Mehmet Âkif

İstiklal Harbi'nin en zorlu günlerinde kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Meclis tarafından 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilişinin 100. Yılı dolayısıyla ve 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi ile onu izleyen savaşlar anısına yazdığı "Çanakkale Şehidlerine" adlı destansı şiiri vesilesiyle anılacak olan İstiklal ve İstikbal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aynı

09.03.2021
10 0 0

Kötülüklerden alıkoyan namaz

Yüce Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'inde namaz ibadetinin önemini, önceliğini ve küçük-büyük bütün kötülükleri önleyici özelliğini Ankebût suresinin 45. ayetinde apaçık ve kesin bir ifadeyle ortaya koyar: "Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı gereği gibi kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir.

02.03.2021
8 0 0

Türk, Kürt, Arap değil, "İslâm Milleti"

Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Müslümanların birliğinin hızla dağıldığını ve bunun en başta gelen nedeninin de kavmiyetçilik olduğunu gören Mehmet Âkif, "İslâm Birliği"ni ve vahdeti ısrarla savunur. "Kavmiyet" ve "milliyet" kavramlarını birbirinden hassasiyetle ayıran ve "ırkçılık" manasını verdiği kavmiyetçiliğe şiddetle karşı çıkan Âkif "Kavm

23.02.2021
16 0 0

Bereket iklimi

Mübarek "Üç Aylar"dayız. Önümüzdeki Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece de Reğâib kandili. Milletimizin ve bütün insanlığın hastalık, baskı, zulüm vb. sıkıntılarla boğuştuğu bir zaman diliminde mübarek "Üç Aylar", üzerimize hayırların ve bereketlerin yağmasına vesile olsun inşaallah. Resûlullah'ın (sa), diğer aylardan daha çok Receb ayında, Recep'ten

16.02.2021
15 0 0