"Bütün gazete ve internet medyası köşe yazarları ve karikatürlerini buradan takip edin."

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

102 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Bediüzzaman'ın ezberine aldığı doksan kitap

Bediüzzaman'ın Hayatı'ndan Tesbitler - 37Bediüzzaman'ın eşi ve benzeri görülmeyen hayatı boyunca en ciddî eğitimi, Hicrî 1309 yılının kış aylarında gittiği Doğu Bayezıd'da gerçekleşmiştir. Milâdi olarak 1891 yılının son ayları ile 1892 yılının ilk aylarını kapsayan üç aylık bu dönemde hocası, Şeyh Muhammed Celâlî Hazretleri'dir. Medreselerin eğitim

29.06.2020
3 0 0

Bediüzzaman'ın Kur'ân'ı hıfzetmesi

Bedîüzzamân'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 36Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayat'ında Kur'ân'ı hıfza başladığı şöyle ifade edilir: "Molla Said, günde bir-iki cüz okumak sûretiyle Kur'ân'ı hıfza başladı. Her gün, iki cüz ezber etmekle, Kur'ân'ın mühim bir kısmını hıfzına aldı." 1 Bu satırlarla sözü edilen hâdise, Bedîüzzaman Hazretleri'nin küçük yaşlarda yap

22.06.2020
4 0 0

Bediüzzaman'ın seksen-doksan cilt kitabı ezberlemesi

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-35Molla Said, Bitlis'te iken, henüz sinn-i bulûğa vâsıl olmuştu. O zamana kadar bütün malûmatı sünûhât k

15.06.2020
2 0 0

Okçular tepesini terk eden Sahabeler kimlerdi

Tevafuken bir yazı dikkatimi çekti.Beni derinden sarstı ve kalbî bir ah (!) çektirdi. Hakikaten ilgili yazının özellikle iki bölümü ilginçti. Her zamana hitap ettiği gibi, günümüze daha ziyade hitap ediyordu. Yazının konusu Uhud Harbi'nde Okçular Tepesi'ni terk eden sahabeler hakkında ve gıybet bahsi ile devam ediyordu. Nedense her daim Asr-ı Saade

13.06.2020
1 0 0

'Bin üç yüz on altı' târihi

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-34Risale-i Nur'da 1316 (Milâdi 1900) târihi ve bu târihin son müceddid-i âhirzamânın hayatının önemli bir devresine baktığını biliyoruz. Aynı zamanda "Bin dokuz yüz târihi 1316 târihinin milâdi karşılığı olup, Son İmam-ı Hidayete vazife-i memuriyetinin verilmesi başlamıştır." 1 Risale-i Nur Külliyatı Şuâlar eser

08.06.2020
3 0 0

Kur'ân'ın sönmez ve söndürülemez olduğunun ispatı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 33Kur'ân-ı Azîmüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev'-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve ferdlerine hitaben Arş-ı A'lâdan irâd edilen İlâhî ve şümullü bir nutuk ve umûmî, Rabbânî bir hitâbedir. Yani Kur'ân, Arş-ı Âzamdan, İsm-i Âzamdan, her ismin mertebe-i âzamından nüzul etmiştir. Hem ism-i âzamın muhit

01.06.2020
4 0 0

Bediüzzaman'ın Van'da bir inkılâb-ı rûhî geçirmesi

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-32Bediüzzaman'ın hayatında farklı zamanlarda birkaç defa inkılâb-ı ruhî geçirdiğini biliyoruz. Özellikle hayat devrelerine geçiş zamanlarında yaşadığı inkılâb-ı ruhîleri kendisi de ifade ediyor. Eski Said'den Yeni Said'e, Yeni Said'den Üçüncü Saîd'e geçerken bu inkılâb-ı ruhîleri yaşar. Bu zamanlar Bediüzzaman'ı

18.05.2020
7 0 0

Bediüzzaman Van'da

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-31Bediüzzaman "Bitlis'de pek çok ulemâ bulunup ma'ruf âlim bulunmadığından Vanlı Hasan Paşa'nın dâ'veti üzerine Van'a gitti."1 Bitlis'ten Van'a gittiği sene 1314 Rumî, 1898 Milâdî, yaşı tam 20. "Van'da on beş2 sene kalarak, aşairin irşadı için aralarında seyahatle tedris ve tederrüs vazifesiyle hayat geçirdi. Va

11.05.2020
7 0 0

Bediüzzaman ve Muhammed Küfrevî Hazretleri

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler - 30Şeyh Muhammed el-Küfrevî, Siirt'e bağlı "Küfra" Köyü'nde doğmuş. Bilâhare Bitlis'e yerleşerek 1898 Milâdî tarihinde Bitlis'te vefat etmiştir. 1 'Türbesi Bitlis'in Kızıl Mescid Mahallesi'ndedir.2 Muhammed Küfrevî Nakşî şeyhlerindendi. İsim ve şöhreti her tarafa, bu arada İstanbul'a kadar yayılmıştı. Yüz yirmi

04.05.2020
8 0 0

Bediüzzaman'ın Bitlis hayatı

Bediüzzaman'ın Hayâtı'ndan Tesbitler-29Bediüzzaman, Mardin'deki heyecanlı ve hâdiseli vaziyetinden sonra bir mutasarrıfın pençe-i kahrıyle elleri bağlı, taht-el hıfz Bitlis'e nefyedildi. 1 Yani 1895 yılında Mutasarrıf Selânikli Mehmet Enis Paşa tarafından Mardin'den Bitlis vilayetine gönderilir. Bediüzzaman "Bitlis'de iken on altı-on yedi 2 yaşları

27.04.2020
6 0 0