Warning: getimagesize(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Warning: getimagesize(http://www.koseyazarioku.com/images/resim_yazar/38/abdulbaki-cimic.jpg): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/koseyazarioku/public_html/yzr.php on line 106

Abdülbaki Çimiç Tüm Yazıları

62 yazı (1 - 10 arası) listeleniyor

Şerîat-ı İslâmiye-2

Kur'ân, sahip olduğu şeyleri nasıl çekip çevireceğini öğreten bir fendir. Tedvirü'l-menzil, kendi hanesini ve âilesini yönetmek mânâsındadır. Yani insan sorumlu olduğu cesedini ve menzilini İslâm dairesinde tedbir ve terbiye etmelidir.Şerîat-ı İslâmîye, İslâm dinindeki emir ve yasaklarla ilgili kanûnlar düzenini aklî deliller üzerine te'sîs etmişti

19.11.2018
90 0 0

Şerîat-ı İslâmiye - 1

Şerîat, şereâ kökünden gelir, k

12.11.2018
49 0 0

Süveydâ-i kalb ve basîret

Risâle-i Nur, enfüsî âlemimizde tesiri azim izler bırakır.Farklı bakış açıları ve tefekkür pencereleri açar. Sıradanlık ve yeknesaklıktan bizleri kurtarır. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerimizi parçalar. Mânâ-i ismîden mânâ-i harfîye geçirir. Böylece insan âfâktan enfüse dönerek hakîkete mülâki olur. Bir nev'î kesretten vahdete, âfâktan enfüse dön

05.11.2018
34 0 0

Medeniyet-i hâzıranın inkişâı

Dediler: "Şeriat-ı garrâdaki medeniyet nasıldır"Dedim: "Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkişâından inkişaf edecektir. Onun menfi esasları yerine, müsbet esaslar vaz' eder." 1 Yukarıdaki ifadelere göre insanlığı şeriat-ı Ahmediye'nin tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet bekliyor. Bed

29.10.2018
27 0 0

Hazret-i Cibril'in Dıhye sûretine girmesi

Dıhye, Medine'de Müslüman olan sahabelerdendir.Adı Dıhye bin Halife'dir. Künyesi Dıhye bin Halife bin Ferve el-Kelbî şeklindedir. Aslen Arabistan Yarımadası'nın kuzeyinde bulunan Kelb kabilesine mensuptur. Sima itibariyle yakışıklı, suret ve siret güzelliği "hüsn-ü cemâl" olarak simasına aksetmiştir. Cebrail Aleyhisselâm birkaç kez Dıhye suretinde

22.10.2018
30 0 0

Uhuvvet-i İslâmiye ve muhabbet

"İmân muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder." 1Sebeb-i muhabbet olan imân ve tevhid bunu gerektiriyor. Uhuvvet ve kardeşlik ittifak ve ittihadın temel taşıdır. Müslümanların uhuvveti ve hürmeti ve muhabbeti ve hamiyeti, imân cihetiyledir. Bizler "ehl-i tevhid olduğunuzdan, uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esâslı rabıta-i kudsîye mâbeyninizd

15.10.2018
29 0 0

Sırr-ı ihlâs ve şahs-ı mânevî

Şahs-ı mânevî çok ehemmiyetli bir mes'ele-i mühimmedir.Çünkü verâset-i nübüvvet sırrıyla Peygamber Efendimizin (asm) şahsiyet-i mânevîyesine bakıyor. Bu sır içindir ki âhirzamânda Risâle-i Nur'un şahs-ı mânevîsine meftun olmak gerekiyor. Verâset-i nübüvvet ile sırr-ı verâset ve sırr-ı velâyete ulaşmanın en müessir yolu Risâle-i Nur'un şahs-ı mânevî

08.10.2018
23 0 0

Uhuvvet-i İslâmiye ve İhlâs

İnsan olarak, Allah'ı bilen mü'minlerin ittifak ve ittihad etmesi gerekiyor.Fabrikanın çarkları ve aralarındaki tenâsüb uhuvvetin fıtrî ahvâline en önemli misaldir ki, Üstâd Bediüzzaman da bu misalle ders vermiş. Bu cihetle uhuvvetin iki cenahı var. Biri hâli, diğeri fiilî olarak yaşamak! Ahvâlimizde eylem ve söylem tutarsızlığı olmamalıdır. Dilimi

01.10.2018
32 0 0

Mü'minler ancak kardeştirler

İman, bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, irtibatı, ittisali ve ittihad rabıtalarını tesis eder.İman, herşeyin arasında bir uhuvvet, bir kardeşlik te'sis ettiği için; mü'minin ruhunda hırs, adavet, kin ve vahşet şiddetlenmez. Çünkü mü'min, nur-u imanın dikkatiyle en şedid düşmanıyla dahi bir nevi kardeşliğin var olduğunu görür. Bu kardeşlik o

24.09.2018
30 0 0

Hz. İsa (as) meselesini bitirirken

Son makalelerimizde, Risale-i Nur'da bahsedilen Hz. İsa'nın (as) ahirzamanda nüzulü hakkında değerlendirmelerde bulunmuştuk.Elbette bu mevzuların başlı başına anlaşılma ve anlatma zorluğu var. Okuyanlar zaviyesinde de farklı düşünceler olduğu için netâmeli yönleri mevcut. Bizler de özellikle Risale-i Nur'da yer alan cihetiyle meseleyi gündemimize a

17.09.2018
25 0 0